Kształt Interfejs

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Interfejs Interfejs kształtu ikona — lizak Ikona kształtu Interface - pole określa zewnątrz operacje klasy, składnika, pakietu lub innego elementu bez określania struktury wewnętrznej.

Interfejs zawiera operacje, nie ma natomiast zdefiniowanych atrybutów, stanów czy skojarzeń. W ramach notacji interfejs mogą reprezentować dwa zapisy:

  • Kształt klasy ze stereotypem <<interfejs>> dołączony za pomocą relacji realizacji do elementu obsługującego.

  • Okrąg dołączony za pomocą linii ciągłej do elementu obsługującego.

Istnienie relacji realizacji oznacza, że element umieszczony na końcu strzałki (klient) obsługuje lub dziedziczy wszystkie operacje elementu umieszczonego po stronie grotu (dostawcy).

Relacje realizacji mogą zachodzić między klasami wdrożenia a typami oraz między klasami pełniącymi rolę dostawcy a ich interfejsami (o ile są one reprezentowane przez kształty Klasa ze stereotypem <<interfejs>>).

Zmienianie kształtu wyświetlanego dla interfejsu

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Interfejs, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wskaż polecenie Pokaż jako interfejs — klasa lub Pokaż jako interfejs — lizak.

Określ nazwę kształtu interfejs i dodawanie wartości innych właściwości

Otwórz okno dialogowe Właściwości UML elementu, klikając dwukrotnie ikonę oznaczającą element w widok drzewa lub kształt oznaczający element na diagramie.

Porada : Aby określić, które wartości właściwości kształtu mają być wyświetlane na diagramie, należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML należy zaznaczyć lub wyczyścić żądane pola wyboru, aby wyświetlić lub ukryć odpowiednie wartości właściwości.

Określanie wartości właściwości wyświetlanych dla kształtu interfejs

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie zaznacz lub wyczyść pola wyboru w celu wyświetlenia lub ukrycia odpowiednich wartości.

Przechodzenie do innych widoków interfejsu

Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Widoki, wybierz żądany widok, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie relacji między interfejsem i innych elementów w widoku

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Interfejs, a następnie kliknij polecenie Pokaż relacje.

Zmienianie rozmiaru kółka na końcu liniowego kształtu interfejsu

Zaznacz kształt, a następnie przeciągnij uchwyt sterowania Uchwyt sterujący .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×