Krytyczne, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola Krytyczne wskazują, czy w harmonogramie jest miejsce na poślizg zadania lub przydziału czy też znajduje się ono na ścieżka krytyczna. Pole Krytyczne zawiera wartość Tak, jeśli zadanie jest zadaniem krytycznym, lub Nie, jeśli zadanie nie jest krytyczne.

Istnieją dwie kategorie pól Krytyczne.

Typ danych    Tak/Nie

Krytyczne (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Na karcie Obliczanie w oknie dialogowym Opcje można wprowadzić wartość w polu Zadania są krytyczne, gdy zapas czasu jest mniejszy lub równy. Wartością domyślną tej opcji jest 0 dni. Jeśli wartość w polu Całkowity zapas czasu dotyczącym tego zadania jest mniejsza lub równa wprowadzonej wartości, wówczas wartością pola Krytyczne jest wartość Tak. Jeżeli wartość w polu Całkowity zapas czasu, dotyczącym tego zadania, jest większa od wartości wprowadzonej, wówczas pole Krytyczne otrzymuje wartość Nie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Krytyczne do arkusza zadań umożliwia stwierdzenie, które zadania są zadaniami krytycznymi i ich poślizg spowodowałby także poślizg całego harmonogramu. Istnieje możliwość filtrowania według tego pola w celu zobaczenia wszystkich krytycznych zadań w danym harmonogramie.

Przykład    Należy przygotować spotkanie na temat stanu projektu i powstała konieczność przejrzenia, które z nadchodzących zadań są zadaniami krytycznymi. Należy filtrować według pola Krytyczne, aby wyświetlić tylko zadania krytyczne.

Uwagi    Można obliczyć wiele ścieżek krytycznych. Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Oblicz wiele ścieżek krytycznych na karcie obliczeń w oknie dialogowym Opcje, każdej niezależnej sieci zadań w projekcie jest traktowany jako minimalnej projektu do celów opóźnionych dat i krytyczne obliczeń.

Krytyczne (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeśli zadanie, do którego należy przydział, jest zadaniem krytycznym, wówczas pole to ma wartość Tak. Domyślnie zadanie jest zadaniem krytycznym, jeśli ma zerowy zapas czasu. Opóźnienie tego zadania oznacza, że opóźnią się również zadania następniki oraz data zakończenia projektu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Krytyczne do widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, sortowanie, filtrowanie i grupowanie przydziałów według zadań krytycznych w projekcie. Ta opcja jest przydatna, gdy trzeba dostosować przydziały i chcesz mieć pewność, że zmiany, które możesz wprowadzić nie wpływają na harmonogram zadań krytycznych.

Przykład    Trzeba dostosować pracy nad określonym przydziałach, aby wyeliminować nadmiernej alokacji zasobów, ale chcesz mieć pewność, że wprowadzone zmiany nie mają wpływu na datę zakończenia projektu. Dodanie pola Krytyczne do widoku użycie zasobu, dzięki czemu łatwo ustalisz, których przydziały mają elastyczności najmniej planowania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×