Kryteria kwerend, część 3: monitowanie o podanie danych wejściowych przy użyciu parametru

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W część 2 tej serii, możemy uznane za pomocą LIKE i symboli wieloznacznych w kryteriach kwerendy, aby znaleźć dopasowania niedokładne. Warto rzeczy — ale co zrobić, jeśli zostanie wyświetlony zapytania, aby zastosować kryteria, które są dostarczane po uruchomieniu? Co zrobić, jeśli może Tworzenie kwerendy proszącej o podanie informacji? Dobra wiadomość! Czy Tworzenie kwerendy proszącej o podanie informacji i faktycznie bardzo łatwo.

Wszystko, co trzeba zrobić, to użyć pytania ujętego w nawiasy kwadratowe w miejscu normalnego kryterium. Gdy ktoś uruchomi kwerendę, najpierw zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające wprowadzone pytanie. Przyjrzyjmy się projektowi kwerendy, która wyświetliła to okno dialogowe Nazwisko klienta?.

Pytanie o podanie parametru w nawiasach kwadratowych w wierszu Kryteria

Kwerenda zwraca wszystkie dane z tabeli Klienci, ale tylko te rekordy, w których pole Nazwisko pasuje do odpowiedzi użytkownika na następujące pytanie:

Wprowadzanie wartości parametru

To będzie działać, ale można wykonać kilka czynności, aby poprawić użyteczność tej kwerendy. Po pierwsze możesz zadeklarować parametry, aby program Access wyświetlił sensowny komunikat o błędzie, gdy ktoś wprowadzi dane nieodpowiedniego typu (na przykład tekst, gdy jest wymagana liczba).

Aby zadeklarować parametr:

  1. Otwórz kwerendę w widoku projektu i skopiuj pytanie o parametr do Schowka, z uwzględnieniem nawiasów kwadratowych (zaznacz pytanie o parametr i naciśnij klawisze Ctrl+C).

  2. Na karcie Narzędzia kwerend | Projektowanie w grupie Pokaż/Ukryj kliknij pozycję Parametry.

  3. W oknie dialogowym Parametry kwerendy wklej skopiowany parametr w kolumnie Parametr, a następnie ustaw typ danych przy użyciu listy rozwijanej w kolumnie Typ danych.

Wklejanie pytania w oknie dialogowym Parametry kwerendy

Jeśli na pewno chcesz przejść całkowitej, służy formularza do zbierania danych wejściowych. Formularz otwarty różnego rodzaju możliwości, takich jak udostępnianie parametrów wejściowych między zestawem kwerend lub dostarczając selektora dat do wprowadzania parametru data/godzina. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie parametrów w kwerendach, formularzach i raportach.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×