Kreator odtwarzania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kreator — informacje

Czynności użytkownika przez proces tworzenia połączenia z docelową bazą danych, którą chcesz odtworzyć.

Aby utworzyć połączenie, należy określić zainstalowany sterownik programu Visio i 32-bitowe źródło danych ODBC (Open Database Connectivity). Dla wygody przed uruchomieniem kreatora, możesz ustawić domyślny sterownik programu Visio i docelową bazę danych docelowej bazy danych chcesz odtworzyć.

Informacje definicji schematu, które można wyodrębnić kreator zależy od kombinacji różnych operacji, takich jak możliwości bazami danych (System zarządzania bazy danych) i sterownika ODBC. W zakresie, w jakim jest dostępny w docelowym bazami danych, możesz wybrać informacje definicji schematu wyodrębniające Kreatora odtwarzania.

Tabele

Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić tabel z docelowej bazy danych.

Klucze podstawowe

Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić kluczy podstawowych z docelowej bazy danych.

Indeksy

Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić indeksów z docelowej bazy danych.

Kluczy obcych

Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić kluczy obcych z docelowej bazy danych.

Wyzwalaczy

Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić wyzwalacze, w tym również kod wyzwalacza z docelowej bazy danych.

Klauzul check

Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić klauzul kod klauzuli check z docelowej bazy danych.

Widoki

Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić widoków z docelowej bazy danych.

Procedury składowane

Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić procedur składowanych, łącznie z kodem procedury, z docelowej bazy danych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×