Kreator importu produktów i usług w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tego kreatora można używać do importowania produkty i usługi z system księgowy lub z innych aplikacji.

Wybierz plik do zaimportowania      Wpisz ścieżkę pliku, który chcesz zaimportować, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować ten plik.

Opcje      Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dodaj elementy z tego pliku do istniejącej listy      Wybierz tę opcję, aby dodać produkty i usługi do istniejącej listy elementów.

  • Zastąp elementy z istniejącej listy elementami z tego pliku      Wybierz tę opcję, aby zamienić istniejącą listę elementów na listę importowaną.

Formatowanie listy produktów i usług

Aby zaimportować listę produktów i usług, informacje muszą być w pliku tekstowym przecinkami wartości przecinkami (CSV). Każdy element, który możesz zaimportować musi zawierać następujące trzy pola: Nazwa elementu, Opis elementu i Pozycji. Utwórz osobny wiersz w pliku dla każdego elementu, który importowane są oddzielone przecinkami lub separator listy znaleziony w Panelu sterowania w oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe na karcie Opcje regionalne, bez spacji przed i po średniku. Tej składni przedstawiono w poniższym przykładzie.

<Nazwa elementu 1>,<Opis 1>,<Cena jednostkowa 1>

<Nazwa elementu 2>,<Opis 2>,<Cena jednostkowa 2>

Można również dodać czwarte pole Ilość elementu, a wszystkie wartości znajdujące się w tym polu również zostaną zaimportowane.

<Nazwa elementu 1>,<Opis 1>,<Cena jednostkowa 1>,<Ilość domyślna 1>

<Nazwa elementu 2>,<Opis 2>,<Cena jednostkowa 2>,<Ilość domyślna 2>

Ilości i ceny produktów nie mogą zawierać symboli walut ani wewnętrznych znaków interpunkcyjnych (np. kropek i przecinków). Można jednak używać kropek i przecinków (w zależności od ustawień regionalnych) dla walut. Na przykład:

  • Zamiast 10,000 należy wpisać 10000.

  • Zamiast 10 000 należy wpisać 10000.

  • Można jednak wpisać 10.50, jeśli chodzi o cenę (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Porada : Aby edytować ustawienia regionalne, w Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje regionalne i językowe, a następnie na karcie Opcje regionalne w obszarze Standardy i formaty kliknij żądaną opcję formatu waluty.

Uwaga : Aby uzyskać dostęp do tego kreatora, w menu Business Contact Manager kliknij polecenie Lista produktów i usług. W oknie dialogowym Produkty i usługi kliknij przycisk Importuj.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×