Kreator importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kreator importowania i eksportowania danych biznesowych może być pomocny podczas wykonywania następujących czynności:

 • Importowanie danych biznesowych do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

 • Eksportowanie danych biznesowych z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Przed zaimportowaniem pliku zaleca się utworzenie kopii zapasowej bazy danych dodatku Business Contact Manager, ponieważ tego procesu nie można cofnąć (jedynym rozwiązaniem jest ręczne usunięcie zaimportowanych elementów).

Jak?

Tylko właściciel bazy danych może tworzyć kopie zapasowe plików.

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj bazą danych.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie bazą danych na karcie Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową bazy danych.

 3. W oknie dialogowym Kopia zapasowa bazy danych w polu Utwórz kopię zapasową danych dodatku Business Contact Manager w wprowadź żądaną lokalizację pliku kopii zapasowej lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację.

  Uwaga: Plik kopii zapasowej można zapisać na dowolnym urządzeniu magazynującym, takim jak inny komputer, dysk CD, dyskietka, dysk Zip lub sieć firmowa.

 4. Aby zabezpieczyć plik kopii zapasowej hasłem, wpisz hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą strony kreatora, kliknij przycisk Pomoc na tej stronie.

Importuj plik     Wybierz tę opcję, aby zaimportować dane biznesowe do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook z innego programu.

Eksportuj plik     Wybierz tę opcję, aby wyeksportować dane biznesowe z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook do innego programu.

Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować operację importowania lub eksportowania.

Kliknij przycisk Anuluj, aby zatrzymać operację importowania lub eksportowania i zamknąć kreatora.

Uwagi: 

 • Importowanie i eksportowanie danych biznesowych do lub z innych regionów świata nie jest zalecane, ponieważ konwertowanie niektórych struktur i typów danych jest niemożliwe.

 • Aby otworzyć kreatora importowania i eksportowania danych biznesowych, w menu Plik wskaż polecenie Importuj lub eksportuj, a następnie kliknij polecenie Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×