Kreator importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager: Wybieranie typu pliku lub folderu do importowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można importować dane z następujących typów plików:

Typ pliku

Uwagi 

Następna akcja

Dane dodatku Business Contact Manager (bcm)

Ten typ umożliwia przechodzenie do rekordów i elementów historii komunikacji w Business Contact Manager dla programu Outlook z jednego komputera do drugiego.

Ustaw opcje importowania dla pliku.

Dostosowania dodatku Business Contact Manager (bcmx)

Jeśli jesteś właściciel bazy danych, możesz zaimportować dodane po dostosowania rekordy pola zdefiniowane przez użytkownika, a także dane, że dostosowania tych pól archiwum. Jeśli nie jesteś właścicielem bazy danych, możesz zaimportować tylko tych danych.

Wybierz plik do zaimportowania.

Kontakty usługi marketingu pocztą e-mail (bcm)

Ważne : Powiadomienie o zamknięcie usługi Firma Microsoft przestanie świadczyć usługi marketingowych wiadomości E-mail skutecznych 1 maj 2009 roku, ale możesz nadal korzystać z usługi do 1 maj 2009.

Jeśli wcześniej utworzono listę kontaktów biznesowych z nazwami w programie Microsoft Office Outlook 2007 z Business Contact Menedżera E-Mail Marketing Service w starszej wersji programu Business Contact Manager dla programu Outlook, możesz je zaimportować do jego bieżącą wersję. Dostępne w używany tylko w Stanach Zjednoczonych.

Wybierz plik do zaimportowania.

Plik tekstowy w formacie CSV (csv)

W celu konwertowania danych zapisanych w formatach plików nieobsługiwanych przez dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook należy uprzednio przekonwertować plik na plik z wartościami oddzielanymi przecinkami.

Wybierz plik do zaimportowania, a następnie ustaw opcje.

Baza danych programu Access (mdb, accdb)

Importowanie klientów lub kontaktów biznesowych z bazy danych programu Microsoft Office Access.

Wybierz plik do zaimportowania, a następnie ustaw opcje.

Skoroszyt programu Excel* (xls, xlsx)

Służy do importowania klientów i kontaktów biznesowych ze skoroszytu programu Excel*.

Poniżej przedstawiono sugestie dotyczące formatowania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel*.

Uwagi : 

  • Co najmniej jedna kolumna w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel* powinna zawierać nagłówek, na przykład „Miasto”.

  • Wiersz nagłówków kolumn musi być pierwszym wierszem w arkuszu kalkulacyjnym. Wartości niektórych nagłówków kolumn mogą być puste. Przykład: Imię i nazwisko; <puste>; Ulica; Miasto.

  • Powyżej wiersza nagłówków kolumn nie należy umieszczać żadnych informacji.

  • Zamapuj nagłówki kolumn, zgodnie z etykiety dla rekordów dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat mapowania pól zobacz Mapowanie pól w dodatku Business Contact Manager.

Autonomiczna programu Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można używać za pomocą programu Excel 2007 i 2003.

Wybierz plik do zaimportowania, a następnie ustaw opcje.

Folder Kontakty programu Outlook

Jeśli używany był folderu kontaktów programu Outlook do przechowywania kontaktów biznesowych, jest najprostszym sposobem na kopiowanie informacji kontaktowych zbiorczo do Business Contact Manager dla programu Outlook. Załączniki i wszelkie komentarze nad 4000 znaków (około strony długości) nie są importowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager.

Wybierz folder Kontakty programu Outlook do zaimportowania, a następnie ustaw opcje.

Dane programu Microsoft Sales Leads (bcm)

Ten typ umożliwia importowanie kupowane lub poprzedniej wersji list informacji o potencjalnych klientach Business Contact Manager dla programu Outlook.

Wybierz plik do zaimportowania, a następnie ustaw opcje.

ACT! (dbf, PAD)

Jeśli masz ACT! aplikacja jest zainstalowana, możesz zaimportować jego kontakty, grupy, notatki, historii, działania i możliwości.

Uwaga : ACT! wersje zawierają ACT! ACT 2007-9,! 2006-8 ACT! ACT 2005-7,! ACT 2003-6,! 2000-5, ACT! 4. Pobieranie i instalowanie dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007 obsługuje importowanie danych biznesowych z ACT! 2007-9 i ulepszona obsługa ACT! 2006-8. Autonomiczna Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager ten obsługuje.

Otwórz narzędzie konwersji danych Menedżera firm kontaktu i używać go do konwersji ACT! danych.

Uwaga : Wersji angielskiej Business Contact Manager dla programu Outlook można konwertować tylko ACT! danych utworzony przy użyciu Stanów Zjednoczonych wersję programu ACT!

Pliki programu QuickBooks (IIf)

Importowanie kontaktów, klientów, pracowników, produktów i dostawców z QuickBooks do Business Contact Manager dla programu Outlook.

Otwórz narzędzie konwersji danych Menedżera firm kontaktu i używać go do konwersji danych programu QuickBooks.

Uwaga : Ta strona jest częścią Kreatora importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook. Aby uzyskać dostęp do tego kreatora, w menu Plik wskaż polecenie Importuj i eksportuj, a następnie kliknij polecenie Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×