Kreator importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager: Plik do zaimportowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po wybraniu typu pliku, który ma zostać zaimportowany do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, zależnie od typu tego pliku może być konieczne określenie danych do zaimportowania.

Akcja

Opis

Dotyczy

Import z pliku

Wpisz nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu zlokalizowania pliku, który chcesz importować.

Dane dodatku Business Contact Manager (bcm)

Dostosowania dodatku Business Contact Manager (bcmx)

Usługa marketingu pocztą e-Mail kontaktów (BCM)

Plik tekstowy w formacie CSV (csv)

Baza danych programu Access (mdb, accdb)

Skoroszyt programu Excel* (xls, xlsx)

Folder Kontakty programu Outlook

Dane programu Microsoft Sales Leads (bcm)

Importuj duplikaty

Wybierz tę opcję, aby umożliwić importowanie do bazy danych rekordów zduplikowanych.

Dane dodatku Business Contact Manager (bcm)

Usługa marketingu pocztą e-Mail kontaktów (BCM)

Plik tekstowy w formacie CSV (csv)

Baza danych programu Access (mdb, accdb)

Skoroszyt programu Excel* (xls, xlsx)

Folder Kontakty programu Outlook

Dane programu Microsoft Sales Leads (bcm)

Nie importuj duplikatów

Wybierz tę opcję, aby importować tylko jeden rekord zamiast wszystkich duplikatów.

Dane dodatku Business Contact Manager (bcm)

Usługa marketingu pocztą e-Mail kontaktów (BCM)

Plik tekstowy w formacie CSV (csv)

Baza danych programu Access (mdb, accdb)

Skoroszyt programu Excel* (xls, xlsx)

Folder Kontakty programu Outlook

Dane programu Microsoft Sales Leads (bcm)

Aktualizuj duplikaty

Wybierz tę opcję, aby zaktualizować istniejące rekordy z danymi w zduplikowanych rekordów. (Zobacz reguły, które są stosowane po zaktualizowaniu duplikatów)

Dane dodatku Business Contact Manager (bcm)

Dołącz historię komunikacji

Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć do importowanych rekordów historię komunikacji.

Dane dodatku Business Contact Manager (bcm)

Dołącz dostosowania

Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić dane w polach zdefiniowanych przez użytkownika, które zostały utworzone przez właściciel bazy danych Dostosowywanie formularzy i rekordów.

Uwaga : Tylko właściciel bazy danych może importować zarówno pola zdefiniowane przez użytkownika, jak i dane w nich zawarte. Inni użytkownicy mogą importować jedynie dane z tych pól, a nie same dostosowane pola.

Dane dodatku Business Contact Manager (bcm)

Konwertuj dane

Otwórz Narzędzie konwersji danych dodatku Business Contact Manager i użyj go do konwertowania danych.

Uwaga : Wersji angielskiej Business Contact Manager dla programu Outlook można konwertować tylko ACT! danych utworzony przy użyciu wersji Stanów Zjednoczonych programu ACT!.

ACT!. DBF, PAD).

Uwaga : ACT! wersje zawierają ACT! ACT 2007-9,! 2006-8 ACT! ACT 2005-7,! ACT 2003-6,! 2000-5, ACT! 4. Pobieranie i instalowanie dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007 obsługuje importowanie danych biznesowych z ACT! 2007-9 i ulepszona obsługa ACT! 2006-8. Autonomiczna Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager ten obsługuje.

Dane programu QuickBooks (iif)

Autonomiczna z Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w programie Excel 2007 lub Excel 2003.

Zasady stosowane podczas aktualizowania duplikatów

Wybranie opcji Aktualizuj duplikaty podczas importowania do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook danych z pliku w formacie bcm powoduje zastąpienie istniejących danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook danymi pochodzącymi z importowanego pliku. Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

Właściwość czasu modyfikacji rekordu w importowanym pliku wskazuje czas późniejszy niż ta sama właściwość w rekordzie znajdującym się w istniejących danych.

— oraz —

Rekord znajdujący się w importowanym pliku zgadza się z rekordem znajdującym się w istniejących danych.

Rekordy są zgodne, jeśli:

Ich unikatowe identyfikatory są identyczne.

— lub —

Ich nazwy są identyczne. Nazwy klient i szansa sprzedaży są tworzone na podstawie nazwy i tematu. Nazwy kontakt biznesowy są tworzone na podstawie imienia, nazwiska lub imienia i nazwiska.

Uwaga : Ta strona jest częścią Kreatora importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook. Aby uzyskać dostęp do tego kreatora, w menu Plik wskaż polecenie Importuj i eksportuj, a następnie kliknij polecenie Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×