Kreator importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager: Konwertowanie danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook używać narzędzia konwersji danych, kliknij przycisk Konwertuj dane. To narzędzie konwertuje kopię danych na format dodatku Business Contact Manager. Oryginalny plik pozostaje niezmieniony.

Kliknięcie przycisku Konwertuj dane powoduje wyświetlenie okna Narzędzie konwersji danych, które umożliwia konwertowanie danych takich programów jak ACT! lub QuickBooks.

Uwaga : ACT! wersje zawierają ACT! ACT 2007-9,! 2006-8 ACT! ACT 2005-7,! ACT 2003-6,! 2000-5, ACT! 4. Pobieranie i instalowanie dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007 obsługuje importowanie danych biznesowych z ACT! 2007-9 i ulepszona obsługa ACT! 2006-8. Wersji angielskiej Business Contact Manager dla programu Outlook można konwertować tylko ACT! danych utworzony przy użyciu wersji Stanów Zjednoczonych programu ACT!.

W narzędziu konwersji danych zostanie wyświetlony monit o wpisanie ścieżki i nazwy pliku, który ma zostać przekonwertowany i zaimportowany do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Przekonwertowany plik jest domyślnie zapisywany w następującym folderze:

  • W systemie Windows XP: C:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Moje dokumenty\nazwa_pliku.bcm

    gdzie nazwa_użytkownika to nazwa użytkownika, a nazwa_pliku to nazwa pliku programu ACT! lub QuickBooks.

  • W systemie Windows Vista: C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\Dokumenty\nazwa_pliku.bcm

    gdzie nazwa_użytkownika to nazwa użytkownika, a nazwa_pliku to nazwa pliku programu ACT! lub QuickBooks.

Uwaga : Ta strona jest składnikiem Kreatora importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook. Aby uzyskać dostęp do tego kreatora, w menu Plik należy wskazać polecenie Importuj i eksportuj, a następnie kliknąć polecenie Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×