Kreator importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager: Eksportowanie do pliku dodatku Business Contact Manager (bcm)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje możliwość eksportowania wszystkich lub określonych rekordów dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Opcja danych

Typ danych

Następna akcja

Wszystko

Rekordy dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook:

  • Klienci

  • Kontakty biznesowe

  • Szanse sprzedaży

  • Projekty biznesowe

  • Kampanie marketingowe

  • elementy historii komunikacji

Wybierz historię pliku lub produkty do wyeksportowania.

Określone rekordy

Klienci

Wszystko

Wybierz historię pliku lub produkty do wyeksportowania.

Klienci

Określone rekordy klientów

Kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe Filtrowanie klientów.

Kontakty biznesowe

Wszystko

Wybierz historię pliku lub produkty do wyeksportowania.

Kontakty biznesowe

Określone rekordy kontaktów biznesowych

Kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe Filtrowanie kontaktów biznesowych.

Uwaga: Ta strona jest częścią Kreatora importowania i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook. Aby uzyskać dostęp do tego kreatora, w menu Plik wskaż polecenie Importuj i eksportuj, a następnie kliknij polecenie Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×