Kreator bazy danych — informacje

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Visio możesz utworzyć jedno - lub dwukierunkowe łącza między kształtami na rysunku i rekordami w tabeli bazy danych za pomocą Kreatora bazy danych. Łącząc kształty z rekordami, widać danych w formie graficznej (rysunek) i w formie tabelarycznej (tabeli bazy danych).

Po ustaleniu łączy, możesz zachować rysunek i tabela zsynchronizowane, dzięki czemu zmiany wprowadzone po każdej z nich są odzwierciedlane w obu.

Za pomocą Kreatora bazy danych można utworzyć połączony rysunek na cztery różne sposoby.

Łączenie kształtów z istniejącego rysunku z tabelą bazy danych

Istniejący rysunek, takie jak plan biura, można połączyć informacje bazy danych, takie jak listy wyposażenia. Łącze do istniejącej tabeli bazy danych lub możesz utworzyć nowego za pomocą kreatora i wypełnić ją później.

Uwaga: Łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, musisz skonfigurować skoroszyt do akceptowania danych przed uruchomieniem kreatora. W arkuszu nazwę zakres komórek zawierających dane. Zapoznaj się z dokumentacją programu Excel, aby uzyskać więcej informacji o nadawaniu nazw zakresu komórek.

Aby rozpocząć, na drugiej stronie kreatora wybierz opcję Połącz kształty z rekordami bazy danych. na stronie trzeciej wybierz kształtów na rysunku. Pozostałe kroki kreatora, przeprowadzi Cię przez pozostałe kroki, aby połączyć istniejące kształty do rekordów w bazie danych. Aby uzyskać pomoc podczas wykonywania kroków kreatora, naciśnij klawisz F1 na otwartej stronie kreatora.

Tworzenie jednego kształtu wzorca, który można połączyć z dowolnym rekordem w tabeli bazy danych

Wzorzec, taki jak kształt komputera czy osoby, można połączyć informacje bazy danych, takie jak listy wyposażenia czy personelu rekordy. Następnie można przeciągnąć wzorzec na stronę rysunku, Wybieranie rekordu bazy danych, które chcesz każdego wystąpienia kształtu symbolizującego na bieżąco. Łącze do istniejącej tabeli bazy danych lub możesz utworzyć nowego za pomocą kreatora i wypełnić ją później.

Uwaga: Łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, musisz mieć skoroszyt do akceptowania danych. W arkuszu nazwę zakres komórek zawierających dane. Zapoznaj się z dokumentacją programu Excel, aby uzyskać więcej informacji o nadawaniu nazw zakresu komórek.

Aby rozpocząć, na drugiej stronie kreatora wybierz opcję Połącz kształty z rekordami bazy danych. na trzeciej stronie wybierz opcję Wzorce we wzorniku dokumentu lub Wzorce we wzorniku programu Visio. Pozostałe kroki kreatora, przeprowadzi Cię przez pozostałe kroki, aby połączyć kształt wzorca z tabelą bazy danych. Aby uzyskać pomoc podczas wykonywania kroków kreatora, naciśnij klawisz F1 na otwartej stronie kreatora.

Po wykonaniu kroków kreatora, pamiętaj zapisać zmiany poprawiony wzornika programu Visio lub nowym wzorniku zawierającym połączony wzorzec, a notatki, w której został zapisany.

Tworzenie oddzielnego kształtu wzorca dla każdego rekordu w istniejącej tabeli bazy danych

Jeśli ma reprezentować wielu wystąpień tego samego rekordu na rysunku, można utworzyć wzornik zawierający osobny wzorzec kształtu dla każdego rekordu w istniejącej tabeli bazy danych. Na przykład, jeśli masz tabelę bazy danych pakietu office krzesła w których każdy rekord (wiersz) odpowiada innego modelu, warto uwzględnić wiele wystąpień każdego modelu w planie pakietu office.

Uwaga: Łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, musisz mieć skoroszyt do akceptowania danych. W arkuszu nazwę zakres komórek zawierających dane. Zapoznaj się z dokumentacją programu Excel, aby uzyskać więcej informacji o nadawaniu nazw zakresu komórek.

Aby rozpocząć, na drugiej stronie kreatora wybierz Generuj nowe wzorce na podstawie bazy danych. Pozostałe kroki kreatora, przeprowadzi Cię przez pozostałe kroki, aby utworzyć wzornik wzorców z bazy danych. Aby uzyskać pomoc podczas wykonywania kroków kreatora, naciśnij klawisz F1 na otwartej stronie kreatora.

Po wykonaniu kroków kreatora Pamiętaj zapisać nowy wzornik zawierający połączone wzorce z rozpoznać nazwy i lokalizacji, można łatwo odnaleźć w ponownie. Wszystkie wzorców wyglądają tak samo, ale będzie mieć oznaczenie, zgodnie z którymi rekordu zostały połączone.

Tworzenie rysunku odpowiadającego istniejącej tabeli bazy danych

Możesz utworzyć rysunek zawierający osobny kształt dla każdego rekordu w istniejącej tabeli bazy danych.

Zanim zaczniesz, musisz mieć już kształtu wzorca, który jest połączony z tabelą bazy danych. Jeśli możesz jeszcze, najpierw wybierz powyżej opcję Utwórz jeden kształt wzorca który można łączyć z dowolnym rekordem w tabeli bazy danych, a następnie spróbuj ponownie tę opcję.

Uwaga: Łącze do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, musisz mieć skoroszyt do akceptowania danych. W arkuszu nazwę zakres komórek zawierających dane. Zapoznaj się z dokumentacją programu Excel, aby uzyskać więcej informacji o nadawaniu nazw zakresu komórek.

Aby rozpocząć, na drugiej stronie kreatora wybierz pozycję Utwórz połączony rysunek lub zmodyfikować istniejący. Pozostałe kroki kreatora, przeprowadzi Cię przez pozostałe kroki, aby utworzyć rysunek na podstawie tabeli bazy danych. Wszystkie kształty wyglądały tak samo, ale ich pola danych kształtu zostaną wypełnione, według których rekordów zostały połączone.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×