Koszt użycia, pole zasobu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Wprowadzona

Opis     W przypadku zasobów pracy (ludzie i wyposażenie) w polu Koszt użycia widoczny jest koszt, jaki jest naliczany za każdym razem, gdy zasób jest używany. Koszt ten jest dodawany za każdym razem, gdy jednostka zasobu pracy jest przedzielana do zadania. Koszt nie jest uzależniony od czasu, przez jaki zasób jest używany. W przypadku zasobów materiałowych w polu Koszt użycia widoczny jest koszt naliczany jednorazowo, niezależnie od liczby jednostek.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt użycia do widoku zasobów, aby wprowadzić koszt dla zasobu pracy, jeśli zasobu nalicza opłatę zestawu zamiast (lub oprócz) zmiennych lub godzinę, opłaty. Dla zasobu materiałowego aby wskazać, koszt, który jest poniesione raz, bez względu na to liczba jednostek za pomocą tego pola.

Przykład    Każdym użyciu określonego wahadłowych jest koszt stały dostawy 10 zł. Wprowadź wartość kosztu użycia 10 zł. Opłata jest stosowane zawsze, gdy jest używana usługa.

W tym samym projekcie obowiązuje stała opłata za magazynowanie wynosząca 350 zł — jest to opłata skojarzona z korzystaniem z cegieł, które należą do zasobów materiałowych. Należy wprowadzić wartość kosztu użycia w wysokości 350 zł. Ta opłata jest stosowana jednorazowo.

Uwagi     Koszt użycia można z biegiem czasu zmieniać. W obszarze Tabele stawek kosztów w oknie dialogowym Informacje o zasobie należy wprowadzić datę i nowy koszt, jaki będzie naliczany od określonej daty.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×