Koszt projektu — przedsiębiorstwo (1–10), pola projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pola Koszt projektu — przedsiębiorstwo (1 – 10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje dotyczące kosztów projektów zgodnie z definicją określoną przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Pola te są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji.

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Koszt projektu — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Aby wyświetlić listę dostępnych pól niestandardowych projektu przedsiębiorstwa i zmienić ich wartości zgodnie z potrzebami, należy skorzystać z okna dialogowego Informacje o projekcie. Można także dodać dowolne zdefiniowane pole projektu przedsiębiorstwa do widoku zadań, najpierw dodając zadanie sumarycznego projektu. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy nad projektami głównymi i podprojektami, zwłaszcza gdy jest potrzebne filtrowanie, sortowanie lub grupowanie informacji w tabeli.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowych pól kosztów umożliwiających śledzenie wydatków na podróże związane z projektem. Pole Koszt projektu1 — przedsiębiorstwo zostało zdefiniowane jako nowe pole „Koszty przejazdu". Definicja nowego pola została zapisana w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa, który został następnie zaewidencjonowany w celu udostępnienia wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu w oknie dialogowym Informacje o projekcie widać, że dostępne jest nowe pole Koszt projektu — przedsiębiorstwo: pole Koszty przejazdu jest zdefiniowane dla pola Koszt projektu2 — przedsiębiorstwo. Zadanie sumaryczne projektu należy dodać do wykresu Gantta, a następnie należy dodać także pole Koszty przejazdu (Koszt projektu2 — przedsiębiorstwo) — dzięki temu możliwe będzie śledzenie ogólnego kosztu dla podprojektów w projekcie głównym.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×