Koszt pracy w nadgodzinach, pola

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Koszt pracy w nadgodzinach zawiera koszt całkowity pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu. Koszt pracy w nadgodzinach zawiera rzeczywista praca w nadgodzinach poniesionych już przez zasób oraz koszty pracy w nadgodzinach pracy pozostałej.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt pracy w nadgodzinach.

Typ danych    Waluta

Koszt pracy w nadgodzinach (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania pole Koszt pracy w nadgodzinach zawiera tę samą wartość co pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach planowaną pracę w nadgodzinach dla zadania. Rzeczywistej pracy w nadgodzinach, program Microsoft Office Project oblicza pozostała praca w nadgodzinach i pozostały koszt pracy w nadgodzinach i dodaje do rzeczywistej pracy w nadgodzinach kosztów, aby zachować ciągłość aktualizacji pola Koszt pracy w nadgodzinach.

Koszt pracy w nadgodzinach = koszt rzeczywista praca w nadgodzinach + pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt pracy w nadgodzinach do arkusza zadań umożliwia przeglądanie kosztów sumy za pracę w nadgodzinach dla zadania, łączący na bieżąco koszty rzeczywiste i pozostałe za pracę w nadgodzinach.

Przykład    Zaplanowano 10 godzin pracy w nadgodzinach nad zadaniem dla jednego zasobu w nadgodzinach 30 zł / godz. Pory zasób przepracował 4 godziny pracy w nadgodzinach 120 zł kosztem pracy w nadgodzinach. Pozostały koszt pracy w nadgodzinach wynosi 180 zł. Po dodaniu kosztem pracy w nadgodzinach i pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach, koszt nadgodzin wynosi 300 zł.

Uwagi    Koszt pracy w nadgodzinach jest oparty na stawki za pracę w nadgodzinach i ilości pracy w nadgodzinach przydzielonej każdemu zasobowi nad zadaniem.

Koszt pracy w nadgodzinach (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Koszt pracy w nadgodzinach zawiera tę samą wartość co pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach planowaną pracę w nadgodzinach zasobu. Rzeczywistej pracy w nadgodzinach, program Microsoft Office Project oblicza pozostała praca w nadgodzinach i pozostały pracy w nadgodzinach kosztów i dodaje do rzeczywistego kosztów, aby zachować ciągłość aktualizacji pola Koszt pracy w nadgodzinach dla zasobu pracy w nadgodzinach.

Koszt pracy w nadgodzinach = koszt rzeczywista praca w nadgodzinach + pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt pracy w nadgodzinach do arkusza zasobów umożliwia przeglądanie nadgodzin koszty zasobów, łączący na bieżąco koszty rzeczywiste i pozostałe za pracę w nadgodzinach.

Przykład    15 godzin pracy w nadgodzinach zaplanowano na różnych zadań dla zasobu pracy w nadgodzinach wynosi 30 zł / godz. Dotychczas zasób przepracował 5 godzin pracy w nadgodzinach dla 150 zł kosztu rzeczywista praca w nadgodzinach. Pozostały koszt pracy w nadgodzinach wynosi 300 zł. Po dodaniu kosztem pracy w nadgodzinach i pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach, koszt całkowity pracy w nadgodzinach wynosi 450 zł.

Uwagi    Koszt pracy w nadgodzinach jest oparty na pole Stawka za pracę w nadgodzinach zasobu i ilość przydzielonej zasobowi pracy w nadgodzinach.

Koszt pracy w nadgodzinach (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas wyznaczania przydziału pole Koszt pracy w nadgodzinach zawiera tę samą wartość co pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach planowaną pracę w nadgodzinach dla przydziału. Rzeczywistej pracy w nadgodzinach, program Microsoft Office Project oblicza pozostała praca w nadgodzinach i pozostały pracy w nadgodzinach kosztów i dodaje do pracy w nadgodzinach rzeczywistych kosztów na ciągłe aktualizowanie pola Koszt pracy w nadgodzinach.

Koszt pracy w nadgodzinach = koszt rzeczywista praca w nadgodzinach + pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt pracy w nadgodzinach do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia wyświetlanie kosztu pracy w nadgodzinach sumy dla przydziału program łączący na bieżąco koszty rzeczywiste i pozostałe za pracę w nadgodzinach.

Przykład    Zaplanowano 10 godzin pracy w nadgodzinach nad przydziałem zasobu o stawce 30 zł / godz. Dotychczas zasób przepracował 4 godziny pracy w nadgodzinach 120 zł kosztem pracy w nadgodzinach. Pozostały koszt pracy w nadgodzinach wynosi 180 zł. Po dodaniu kosztem pracy w nadgodzinach i pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach, koszt nadgodzin wynosi 300 zł.

Uwagi    Koszt pracy w nadgodzinach jest oparty na pole Stawka za pracę w nadgodzinach danego zasobu i ilość przydzielonej zasobowi zadania Praca w nadgodzinach.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×