Koszt (1–10), pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o kosztach dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów. Domyślną wartością pola kosztu jest 0 zł.

Istnieją trzy kategorie pól Koszt (1–10).

Typ danych    Waluta

Koszt 1 – 10 (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z niestandardowych pól kosztu w arkuszu zadań umożliwia dodawanie niestandardowych danych walutowych do informacji o zadaniu.

Przykład    Zaistniała potrzeba prześledzenia najwyższych i najniższych szacowanych kosztów zadania realizowanego projektu. W tym celu należy wprowadzić najwyższy szacowany koszt zadania w polu Koszt1 oraz najniższy szacowany koszt w polu Koszt2. Następnie można zmienić nazwę pola Koszt1 na „Najwyższy szacowany koszt" i pola Koszt2 na „Najniższy szacowany koszt".

Uwagi    Dla wszystkich pól niestandardowych kosztów można tworzyć listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Aby dodać jeden z tych atrybutów niestandardowych albo zmienić nazwę pola niestandardowego kosztu, należy skorzystać z okna dialogowego Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe, łącznie z ich atrybutami niestandardowymi, można kopiować do innych plików projektów. Należy otworzyć okno dialogowe Organizator, a następnie kliknąć kartę Pola.

Koszt 1 – 10 (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z niestandardowych pól kosztu w arkuszu zasobów umożliwia dodawanie niestandardowych danych walutowych do informacji o zasobie.

Przykład    Zaistniała potrzeba prześledzenia najwyższych i najniższych szacowanych kosztów zasobu realizowanego projektu. W tym celu należy wprowadzić najwyższy szacowany koszt zasobu dla zadania w polu Koszt1 oraz najniższy szacowany koszt zasobu w polu Koszt2. Następnie można zmienić nazwę pola Koszt1 na „Najwyższy szacowany koszt" i pola Koszt2 na „Najniższy szacowany koszt".

Uwagi    Dla wszystkich pól niestandardowych kosztów można tworzyć listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Aby dodać jeden z tych atrybutów niestandardowych albo zmienić nazwę pola niestandardowego kosztu, należy skorzystać z okna dialogowego Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe, łącznie z ich atrybutami niestandardowymi, można kopiować do innych plików projektów. Należy otworzyć okno dialogowe Organizator, a następnie kliknąć kartę Pola.

Koszt 1 – 10 (pole przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Koszt do okresowe części widok Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia dodawanie niestandardowych danych walutowych do informacji o przydziale.

Przykład    Zaistniała potrzeba prześledzenia najwyższych i najniższych szacowanych kosztów realizowanego projektu. W tym celu należy wprowadzić najwyższy szacowany koszt dla przydziału w polu Koszt1 oraz najniższy szacowany koszt w polu Koszt2.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×