Korzystanie ze składnika Web Part Spis treści w celu wyświetlenia formantów nawigacyjnych na stronie sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o przydatności i popularności stron sieci Web jest dobrze opracowana funkcjonalność nawigacji. Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 oferuje możliwość rozszerzenia funkcjonalności nawigacji na stronie sieci Web dzięki zastosowaniu składnika składnik Web Part o nazwie Spis treści.

W tym artykule

Co to jest z Web Part spisu treści?

Kiedy używać programu Web Part spisu treści

Jak używać programu Web Part spisu treści?

Co to jest składnik Web Part Spis treści?

Spis treści to konfigurowalny składnik Web Part, który można dodać do strona składników Web Part. Umożliwia on automatyczne generowanie mapy witryny zawierającej odnośniki do różnych elementów zbioru witryn programu Office SharePoint Server 2007.

Podczas dodawania składnika Web Part Spis treści do strony należy określić, do których części zbioru witryn składnik ten ma utworzyć łącza, w jaki sposób łącza mają być prezentowane i jak mają być zorganizowane.

Początek strony

Kiedy można zastosować składnik Web Part Spis treści?

Podczas tworzenia nowej strony można skorzystać z układu strony Strona powitalna ze spisem treści. Dzięki temu utworzona strona będzie już zawierać składnik Web Part Spis treści.

Składnik Web Part Spis treści może służyć jako źródło łączy nawigacyjnych na dowolnej stronie składników Web Part. W tym celu należy go dodać do strefy składników Web Part znajdujących się na tworzonej stronie. Składnik Web Part Spis treści można dodawać do następujących układów strony dostępnych w programie Office SharePoint Server 2007:

 • Wyszukiwanie zaawansowane

 • Strona główna sieci intranet

 • Strona główna wiadomości

 • Strona wyników wyszukiwania osób

 • Strona wyszukiwania

 • Wyniki wyszukiwania

 • Strona główna katalogu witryn

 • Strona powitalna z łączami do podsumowań

 • Strona powitalna

Początek strony

Jak korzystać ze składnika Web Part Spis treści?

Korzystanie ze składnika Web Part Spis treści jest dwuetapowe:

 1. Dodawanie składnika Web Part do strony

 2. Konfigurowanie składnika Web Part

Dodawanie składnika Web Part do strony

Jak już wspomniano wcześniej, strony utworzone przy użyciu układu strony Strona powitalna ze spisem treści już zawierają składnik Web Part Spis treści. Jeśli używana strona obsługuje składniki Web Part, ale nie zawiera jeszcze składnika Spis treści, można go dodać przy użyciu następującej procedury:

 1. Przejdź do strony, do której chcesz dodać składnik Web Part Spis treści.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. Wybierz strefę, w której ma zostać umieszczony składnik Web Part, a następnie w obrębie tej strefy kliknij opcję Dodaj składnik Web Part. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part w obszarze Wszystkie składniki Web Part w sekcji Domyślne zaznacz pole wyboru Składnik Web Part Spis treści, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Konfigurowanie składnika Web Part

W celu skonfigurowania składnika Web Part Spis treści należy skorzystać z następującej procedury:

 1. Kliknij strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu okna składnika Web Part, a następnie kliknij opcję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part. Zostanie otwarte okno składnika Web Part Tool Part — spis treści.

  Uwaga: Jeśli użytkownik już edytuje stronę, strzałka w prawym górnym rogu składnika Web Part ma etykietę edycja.

 2. W sekcji Zawartość ustaw następujące opcje:

  • Rozpocznij od      Ta opcja określa poziom główny, od którego będzie dodawana zawartość. Wszystkie elementy zawartości wykazywane w składniku Web Part Spis treści muszą być stronami należącymi do tej witryny głównej, witrynami należącymi do tej witryny głównej lub stronami należącymi do witryny, która wchodzi w skład tej witryny głównej. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz witrynę, która ma pełnić funkcję witryny głównej składnika Web Part.

  • Poziomy do pokazania      Ta opcja służy do określania liczby poziomów nawigacji wyświetlanych w składniku Web Part. Witryna główna znajduje się na pierwszym poziomie nawigacji; każda witryna umieszczona bezpośrednio pod witryną główną znajduje się na drugim poziomie nawigacji i tak dalej. Strony znajdują się na tym samym poziomie nawigacji co witryny, do których należą.

   Przypuśćmy na przykład, że witryną główną jest witryna o nazwie Strona główna, która zawiera dwie witryny o nazwach Wiadomości i Anonsy. Każda z tych dwóch witryn zawiera cztery kolejne witryny — Kwartał 1, Kwartał 2, Kwartał 3 i Kwartał 4. Jeśli zostanie określona opcja wyświetlania przez składnik Web Part Spis treści dwóch poziomów, witryny Kwartał nie będą wyświetlane, ponieważ znajdują się na trzecim poziomie nawigacji. Będą jednak wyświetlane strony należące do witryn Wiadomości i Anonsy, ponieważ obie witryny są umieszczone na drugim poziomie nawigacji.

  • Pokaż zawartość z lokalizacji początkowej      Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w składniku Web Part były wyświetlane łącza do stron znajdujących się bezpośrednio pod witryną główną określoną za pomocą opcji Rozpocznij od. Jeśli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, w składniku Web Part będą wyświetlane witryny znajdujące się bezpośrednio pod witryną główną oraz strony i witryny do nich należące, ale nie będą wyświetlane strony umieszczone bezpośrednio pod witryną główną.

   Uwaga: Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Pokaż zawartość z lokalizacji początkowej, informacje w składniku Spis treści będą wyświetlane w jednej kolumnie.

  • Pokaż strony      Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli w składniku Web Part mają być wyświetlane zarówno łącza do stron, jak i łącza do witryn. Jeśli pole tej opcji będzie wyczyszczone, w składniku Web Part będą wyświetlane tylko łącza do witryn.

  • Uwzględnij ukryte strony      Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w składniku Web Part były wyświetlane łącza do stron ukrytych przed nawigacją.

  • Uwzględnij ukryte witryny      Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w składniku Web Part były wyświetlane łącza do witryn ukrytych przez nawigacją.

 3. W sekcji Prezentacja ustaw następujące opcje:

  • Tekst nagłówka      Tekst wpisany w tym polu zostanie dodany do nagłówka składnika Web Part. Tekst ten zostanie wyświetlony bezpośrednio pod tytułem nagłówka składnika Web Part.

  • Styl nagłówka      W przypadku dodania tekstu nagłówka ta opcja umożliwia określenie również jego stylu. Styl można wybrać z listy rozwijanej.

  • Wyświetl kolumny      Ta opcja służy do określania liczby kolumn wyświetlanych w składniku Web Part. Łącza zostaną rozmieszczone w tylu kolumnach, ile zaznaczono na liście rozwijanej.

   Uwaga: Ta opcja nie działa, jeśli w sekcji Zawartość zostanie zaznaczone pole wyboru Pokaż zawartość z lokalizacji początkowej, ponieważ wszystkie informacje w składniku Web Part są wtedy wyświetlane tylko w jednej kolumnie.

  • Styl poziomu 1      Za pomocą tej opcji można określić styl wyświetlania łączy znajdujących się na pierwszym poziomie hierarchii nawigacji w składniku Web Part. Łącza na poziomie 1 odwołują się do elementów leżących bezpośrednio pod poziomem głównym określonym w sekcji Zawartość za pomocą opcji Rozpocznij od.

  • Styl poziomu 2      Możesz określić styl wyświetlania dla łącza, które są na drugim poziomie hierarchii nawigacji składnika Web Part przy użyciu tej opcji. Łącza poziomu 2 wskaż elementy, które są bezpośrednio w obszarze łącza poziomu 1. Ta opcja jest ignorowany, jeśli opcja poziomy, aby wyświetlić (w sekcji zawartość ) jest ustawiona na 1.

  • Styl poziomu 3      Możesz określić styl wyświetlania dla łącza, które są na trzecim poziomie hierarchii nawigacji składnika Web Part przy użyciu tej opcji. Łącza poziomu 3 wskaż elementy, które są bezpośrednio w obszarze łącza poziomu 2. Ta opcja jest ignorowany, jeśli ustawiono opcję poziomy, aby wyświetlić (w sekcji zawartość ) 1 lub 2.

 4. W sekcji Organizacja ustaw następujące opcje:

  • Sortuj zawartość tak jak w nawigacji      Zaznacz tę opcję, aby w składniku Web Part była stosowana ta sama kolejność sortowania, która jest używana w ustawieniach nawigacyjnych witryny.

  • Sortuj zawartość, stosując następujące ustawienia      Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz określić kolejność sortowania używaną w składniku Web Part. Po zaznaczeniu tej opcji dostępne są następujące opcje sortowania:

   • Sortuj witryny według      Ta opcja umożliwia określenie właściwości witryn, na podstawie której będą sortowane łącza prowadzące do tych witryn. Do sortowania można użyć jednej z trzech właściwości: Tytuł, Data utworzenia i Data ostatniej modyfikacji.

   • Kierunek sortowania      Ta opcja służy do wybierania kierunku sortowania łączy do witryn. Aby na przykład witryny były sortowane alfabetycznie według tytułów, dla opcji Sortuj witryny według określ ustawienie Tytuł, a dla opcji Kierunek sortowania określ ustawienie Rosnąco.

   • Sortuj strony według      Ta opcja umożliwia określenie właściwości stron, na podstawie której będą sortowane łącza prowadzące do tych stron. Do sortowania można użyć jednej z trzech właściwości: Tytuł, Data utworzenia i Data ostatniej modyfikacji.

   • Kierunek sortowania      Ta opcja służy do wybierania kierunku sortowania łączy do stron. Aby na przykład strony były sortowane alfabetycznie według tytułów, dla opcji Sortuj strony według określ ustawienie Tytuł, a dla opcji Kierunek sortowania określ ustawienie Rosnąco.

    Uwaga: Sortowanie obejmuje strony należące do danej witryny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×