Korzystanie z zasobów zespołu w usłudze Project Online

Korzystanie z zasobów zespołu w usłudze Project Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zasoby zespołu są ludzi zasoby przydzielone do projektu i są odpowiedzialne za wykonywania określonych zadań. Menedżer zasobów najpierw dodaje wszystkich osób w organizacji, dostępny do pracy nad projektem do Project Online Centrum zasobów. Menedżerowie projektów, a następnie utworzyć ich członkom zespołu projektu przez wybranie z tej puli zasobów. Z zespołem projektu w miejscu Menedżer projektu przypisuje zasobów do zadań. Zasoby zespołu zadania i użyć Project Online przesyłania aktualizacji grafików i postępu.

W tym temacie

Dodawanie zasobów zespołu jako użytkowników usługi Project Online

Większość zasobów zespołu wymagany dostęp do Project Online (wraz z licencji), aby wyświetlić ich przydzielonych zadań, przesyłanie grafików i wprowadź informacje o postępie. W związku z tym najpierw wymagane do skonfigurowania zasoby zespołu jest ich dodać jako użytkowników Project Online. Możesz dodać wewnętrznych pracowników zatrudnionych na stałe, a także wykonawców zewnętrznych lub pracownikom czasowym.

Porada: Poniższa procedura opisano, jak dodawać użytkowników do Project Online jedną naraz. Jeśli organizacja korzysta z usługi Active Directory i programu Exchange, może być automatycznie importowanie większości lub wszystkich użytkowników, wraz z jego informacje kontaktowe. Skontaktuj się z administratorem Project Online, aby uzyskać szczegółowe informacje.

 1. Przejdź do centrum administracyjne usługi Office 365. Jeśli Project Online lub na dowolnej stronie Twoje aplikacje Office 365 są otwarte w przeglądarce, wybierz ikonę uruchamianie aplikacji w lewym górnym rogu strony, a następnie wybierz pozycję Administrator. Jeśli chcesz otworzyć Centrum administracyjne na innej karcie w przeglądarce, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl, a następnie wybierz pozycję Administrator.

  Porada: Jeśli Project Online lub innej aplikacji Office 365 nie jest otwarta, na pasku adresu przeglądarki, wpisz http://portal.office.com , a następnie naciśnij klawisz Enter. Po zalogowaniu się, zostanie wyświetlona strona główna Office Online i uruchamianie aplikacji jest dostępna w lewym górnym rogu.

 2. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz pozycję Aktywni użytkownicy.

 3. Na stronie Aktywni użytkownicy wybierz pozycję Dodaj użytkownika.

 4. Wypełnij pola w oknie dialogowym Nowy użytkownik, w tym nazwę, informacje o kontakcie, informacje o haśle konta, roli Project Online i informacje o licencji Project Online. Wybierz pozycję Zapisz.

 5. W oknie dialogowym użytkownik został dodany upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wyślij hasła w wiadomości e-mail. Wprowadź adresy e-mail w polu tekstowym, a następnie wybierz pozycję Wysyłanie wiadomości e-mail i zamknij. Jeśli użytkownik nie wysłać hasło w wiadomości e-mail, wyczyść pole wyboru i wybierz pozycję Zamknij.

  Porada: Jeśli wybierzesz do wysyłania wiadomości e-mail hasła, nowy użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail od zespołu witryny Microsoft Online Services z tematem "Nowy lub informacji o koncie użytkownika zmienione." Lub możesz mieć hasło wiadomości e-mail wysyłane do Ciebie w celu następnie nadaj nowemu użytkownikowi.

 6. Powtórz tę procedurę dla wszystkich użytkowników, których chcesz dodać do Project Online.

Początek strony

Konfigurowanie zasobów w Centrum zasobów programu Project Online

Po dodaniu użytkowników, wróć do Project Online i zidentyfikowania jako zasoby w puli zasobów organizacji programu project. Identyfikowanie ich jako zasobów umożliwia im mają zostać dodane do programu project zespoły i zadania przypisany do ich.

Porada: Jeśli organizacja korzysta z usługi Active Directory, można określić jako zasoby za pomocą funkcji synchronizacji usługi Active Directory automatycznie użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie Centrum zasobów. Bez synchronizacji usługi Active Directory potrzebny skonfigurować jedną zasobów jednocześnie.

 1. Wybierz ikonę uruchamianie aplikacji w lewym górnym rogu strony, a następnie wybierz pozycję Projekt.

 2. W Project Online na pasku Szybkie uruchamianie wybierz pozycję zasoby.

 3. Na karcie zasoby wybierz pozycję Nowy.

 4. W sekcji Informacje identyfikacyjne zaznacz pole wyboru Skojarz zasób z kontem użytkownika.

 5. W sekcji Uwierzytelnianie użytkownika w polu konto logowania użytkownika wpisz jego nazwę lub adres e-mail, wprowadzoną w Centrum administracyjnym.

 6. Wprowadź wszelkie inne informacje, które masz o zasobach. Wybierz pozycję Zapisz. Zasób jest dodawany do Centrum zasobów.

 7. Powtórz tę procedurę dla wszystkich użytkowników, które mają być identyfikowane jako zasoby.

Być może nie masz wszystkich informacji o zasobie zaczynać się, ale możesz zawsze powrócić i dodać lub dostosować dane w późniejszym terminie. Szczególne znaczenie dla zasobów zespołu i menedżerowie projektu jest informacji na temat zestawów umiejętności, dostępność, koszt, dział i kody zadania. Ta procedura umożliwia edytowanie zasobu, która znajduje się już w Centrum zasobów.

 1. W Project Online na pasku Szybkie uruchamianie wybierz pozycję zasoby. Zostanie wyświetlona strona Centrum zasobów. Centrum zasobów zawiera listę wszystkich zasobów w puli zasobów organizacji, którzy są skonfigurowane w programie Project Web App.

 2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy zasób, którego informacje, które chcesz zaktualizować.

 3. Na karcie zasoby w grupie zasobów, wybierz polecenie Edytuj. Zostanie wyświetlona strona Edytowanie zasobów, przedstawiający szczegóły dotyczące wybranego zasobu.

 4. Dodawanie informacji do pól w całej strony. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz.

  Porada: Zasoby zespołu są traktowane jako zasobów pracy przez Project Online, jak sprzęt zasobów. Inne typy zasobów zawiera zasobów materiałowych i zasobów kosztowych. Zobacz Dodawanie zasobu do aplikacji Project Web App , aby dowiedzieć się więcej na temat różnych typów zasobów.

Początek strony

Utworzenie zespołu projektu

Po dodaniu użytkowników usługi Project Online do Centrum zasobów, są one zidentyfikowane jako zasoby i menedżerowie projektów można teraz dodawać je do określonych projektów jako zasoby zespołu.

 1. W Project Online na pasku Szybkie uruchamianie wybierz pozycję Projekty.

 2. W Centrum projektów wybierz nazwę projektu, dla którego chcesz utworzyć zespołu.

 3. Na karcie Projekt w grupie Nawigacja wybierz Buduj zespół. W lewej części strony Buduj zespół lista całej puli zasobów usługi Project Online. Po prawej stronie jest puste, ale szybko wyświetlić listę zasobów zespołu wybranych dla bieżącego projektu.

  Build_Project_Team

  Porada: Można określić, że na liście pokazany zasoby, które spełniają określone cechy. Na przykład aby pokazać tylko pracy zasobów (i nie zasoby materiałowe lub kosztowe), na karcie zespołu w grupie dane, wybierz pole widokuWszystkie zasoby, a następnie wybierz Zasobów pracy. Analogicznie Aby przefiltrować dane według cechy, na karcie zespołu w grupie danych wybierz pole filtru, a następnie określ filtr. Na koniec do grupowania zasobów według ich cech, na karcie zespołu w grupie danych wybierz pole Grupuj według, a następnie wybierz grupę, takich jak Dostępne najwcześniej lub Typ rezerwacji.

 4. W tabeli po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok nazw zasobów, które chcesz dodać do zespołu.

  Porada: Budowanie zespołu tabeli pokazano pewność, że pola, które mogą pomóc zdecydować, osoba, którą należy dodać do zespołu. Jako przykład można wymienić Typ, Centrum kosztów i Dostępne najwcześniej. Aby uzyskać więcej informacji o zasobie szczególnie ich umiejętności i koszty, przejdź do Centrum zasobów. Na pasku Szybkie uruchamianie wybierz pozycję zasoby. Zaznacz pole wyboru obok nazwy zasobu. Na karcie zasoby w grupie zasobów, wybierz polecenie Edytuj. Zostanie wyświetlona strona Edytowanie zasobów, przedstawiający szczegóły dotyczące wybranego zasobu.

 5. Między dwiema tabelami wybierz przycisk Dodaj.

 6. Na karcie zespołu w grupie zespołu wybierz pozycję Zapisz & Zamknij. Wybranych zasobów teraz są dodawane jako zasoby zespołu projektu w prawej części strony. Te zasoby przystąpić do przydzielone zadania.

  Build_Project_Team_2

Początek strony

Przydzielanie zasobów do zadań

Ze swoim zespołem wbudowany można rozpocząć zmiana orientacji członków zespołu projektu i przytrzymaj klawisz udziału w spotkaniu kickoff. W Project Online możesz przydzielać zasoby do zadań.

 1. W Project Online na pasku Szybkie uruchamianie wybierz pozycję Projekty.

 2. W Centrum projektów wybierz nazwę projektu, w której chcesz przydzielić zasoby do zadań.

 3. Rozmieszczanie widoku Wykres Gantta, tak, aby można było łatwo w kolumnie Nazwa zasobu. Możesz można przeciągnij pasek podziału daleko po prawej dowiesz się nazwa zadania i nazwę zasobu w tym samym czasie. Lub, umieszczenie wskaźnika myszy nad kolumną Nazwa zasobu, aż wskaźnik przybierze kształt strzałki z czterema grotami, a następnie przeciągnij kolumnę w lewo, bliżej kolumny Nazwa zadania.

 4. Aby zacząć przydzielanie zasobu do zadania, kliknij pole Nazwa zasobu zadania. Kliknij raz drugi do otwarcia menu rozwijanego listę wszystkich zasobów zespołu.

  Assign_Resource_To_Task_1

 5. Zaznacz pola wyboru obok nazw zasobów, które chcesz przypisać do bieżącego zadania. Naciśnij klawisz Enter.

 6. Powtórz tę procedurę dla wszystkich zadań wymagających przydzielania. Należy zauważyć, że tylko do najniższego poziomu podzadań w konspekcie zadań można przydzielać zasoby, a nie do dowolnego poziomu zadań sumarycznych nad nimi. Dowiedz się więcej o podzadań i zadań sumarycznych.

 7. Na karcie zadanie w grupie Projekt, wybierz pozycję Zapisz.

 8. Na karcie zadanie w grupie Projekt, wybierz pozycję Publikuj. Jak opublikować projekt, zasoby zespołu mają dostęp do przypisanych zadań. Po zalogowaniu się do Project Online, można zadania na pasku Szybkie uruchamianie Aby wyświetlić przydziały.

  Assign_Resource_To_Task_2

Początek strony

Konfigurowanie czasu i postępu raportowania dla zasobów zespołu

Można ustawić Project Online masz aktualizacji zadań zespołu zasobów raport w jednym z trzech sposobów:

 • W grafiku rzeczywistą liczbę godzin pracy nad każdym przydzielonego zadania

 • W trakcie wykonywania zadania z procent wykonania dla każdego zadania przydzielonego

 • W grafiku wprowadzania pojedynczego zawierającego zarówno rzeczywistą liczbę godzin, jak i procent wykonania dla każdego przydzielonego zadania

Możesz również skonfigurować tego, czy zasoby zespołu można zaktualizować harmonogram projektu za pomocą ich rzeczywistą liczbę godzin lub procentu wykonania i czy trzeba Zatwierdź jego aktualizacji.

 1. W Project Online wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia programu PWA.

 2. W obszarze Zarządzanie czasem i zadaniami zaznacz łącze, takich jak Okresów obrachunkowych lub Okresy raportowania czasu, aby ustawić parametry opartych na czasie raportowania.

  Setup_Time_And_Progress

 3. Wybierz Ustawienia grafiku i wartości domyślne i Ustawienia zadania i wyświetla umożliwiają określenie sposobu grafiki jest wyświetlany, zgłoś zasoby zespołu, informacje i czy są potrzebne do przesyłania raportów do zatwierdzenia.

 4. U dołu każdej strony wybierz pozycję Zapisz do wdrożenia wprowadzone zmiany.

Początek strony

Zobacz też

Konfigurowanie Centrum zasobów

Dodawanie zasobu do aplikacji Project Web App

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia zadań w projekcie

Konfigurowanie grafików

Co mogą robić członkowie zespołu w usłudze Project Online?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×