Korzystanie z zadań w usłudze Outlook.com lub programu Outlook w sieci web

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Zaloguj się do programu Outlook w sieci web przy użyciu dowolnego konta Microsoft, łącznie z kontami e-mail kończącymi się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com.

Zadanie to utworzony w aplikacji Outlook w sieci Web element, który można śledzić do momentu jego wykonania. Zadania można tworzyć na podstawie wiadomości e-mail oznaczonych flagą monitującą jako element pozwalający wykonać akcję. Zadaniami mogą być też dodane ręcznie pozycje listy zadań do wykonania. Użyj zadań w aplikacji Outlook w sieci Web do tworzenia, edytowania i kategoryzowania zadań oraz do zarządzania nimi.

Ważne :  Aplikacja Outlook w sieci Web nie obsługuje przypisywania ani udostępniania zadań. Aby przypisać lub udostępnić zadania, użyj programu Outlook 2013.

Elementy widoczne w obszarze Zadania

Zadania

Przejrzyj poniższą ilustrację oraz ponumerowane elementy odpowiadające poszczególnym obszarom, aby zapoznać się z wyglądem okienka Zadania.

Zarządzanie zadaniami.

 1. Twórz, usuwaj, przenoś lub kategoryzuj zadania. Oznaczaj zadania jako wykonane po ich ukończeniu.

 2. Moje zadania — wyświetla foldery, których można użyć do przeglądania zadań i zarządzania nimi. Określ, czy chcesz wyświetlać elementy oflagowane jako ważne. Możesz tworzyć nowe foldery zadań, przenosić istniejące foldery i zmieniać ich nazwy. Aby dodać folder, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Moje zadania i wybierz polecenie Utwórz nowy folder. Aby zmienić nazwę folderu lub go usunąć, kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę lub Usuń.

 3. Lista zadań — filtruj i wyświetlaj zadania według stanu, który im przypisano. Użyj menu Elementy wg, aby posortować zadania na podstawie różnych kryteriów.

  Sortowanie zadań

  Użyj znajdującego się powyżej listy zadań paska poleceń, aby usunąć wybrane zadanie, przyporządkować je do kategorii lub oznaczyć jako ukończone. Do obsługi wiadomości e-mail dostępne jest tutaj polecenie Odpowiedz.

  Pasek poleceń dla zadań

 4. Szczegóły zadania — wyświetl szczegóły zadania wybranego na liście zadań. Aby edytować szczegóły zadania, takie jak stan, priorytet i procent wykonania, wybierz pozycję Edytowanie .

Tworzenie zadań

 1. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 2. Wybierz pozycję Nowe.

  Nowe zadanie

 3. Wpisz temat, datę ukończenia i ewentualnie uwagę dotyczącą zadania.

 4. Wybierz pozycję Pokaż więcej szczegółów, aby wprowadzić informacje, takie jak Data rozpoczęcia, Data ukończenia i Stan, oraz śledzić postęp zadania, na przykład Ukończono % lub liczbę przepracowanych godzin.

 5. Użyj polecenia Wstaw, aby dołączyć plik do zadania.

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

  Wyświetlanie zadań

Edytowanie zadań

 1. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 2. Wybierz zadanie, które chcesz edytować, a następnie w okienku zadań wybierz pozycję Edytuj Edytowanie .

 3. Zmodyfikuj zadanie, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Kategoryzowanie zadań

 1. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 2. Z listy zadań wybierz zadanie, do którego chcesz przyporządkować kategorię, i wybierz pozycję Kategorie.

  Kategorie zadań

Sortowanie zadań

 1. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 2. Wybierz menu Elementy wg i określ, jak zadania mają być sortowane na liście zadań.

  Sortowanie zadań

 3. W widoku sortowania można wyświetlać zadania według następujących kryteriów: Aktywne, Zaległe lub Ukończone.

  Widok sortowania zadań

  Uwaga :  Aplikacja Outlook w sieci Web nie obsługuje sortowania zadań według kategorii.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na temat... Outlook.com:

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×