Korzystanie z wiadomości w trybie offline w programie Skype dla firm

Korzystanie z wiadomości w trybie offline w programie Skype dla firm

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Teraz możesz wysyłać wiadomości programu Skype dla firm nawet do niezalogowanych kontaktów.

Ta funkcja powiadamia kontakty, że próbowano się z nimi skontaktować. Nie musisz czekać, aż inna osoba stanie się dostępna, zanim wyślesz jej wiadomość. Ponadto w przypadku wysłania wiadomości do osoby niedostępnej nie będą już wyświetlane powiadomienia typu „nie można dostarczyć wiadomości”.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu niedostępnego

Gdy zaczniesz wysyłać wiadomość programu Skype dla firm do osoby niedostępnej, otrzymasz wiadomość potwierdzającą, że mimo niedostępności osoba ta otrzyma wiadomość.

Wiadomość informująca, że adresat jest w trybie offline.

Uwaga: Z wiadomości w trybie offline można korzystać tylko w konwersacjach między dwiema osobami.

Pobieranie nieodebranej wiadomości

W przypadku otrzymania wiadomości podczas pracy w trybie offline otrzymasz powiadomienie w programie Skype dla firm, a także za pośrednictwem alertów systemu Windows.

Wyświetlanie nieodebranych wiadomości w programie Skype dla firm

Uzyskuj dostęp do nieodebranych wiadomości z poziomu strony komunikatora programu Skype dla firm

W programie Skype dla firm:

  • Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć nieodebraną konwersację.

  • Nieprzeczytane wiadomości w konwersacji zostaną oznaczone pomarańczową kropką.

  • Wskaźniki nieodebranych konwersacji będą automatycznie czyszczone po wyświetleniu tych konwersacji lub ich kart.

Otrzymywanie powiadomień o nieodebranych wiadomościach za pośrednictwem alertów systemu Windows

Alerty systemu Windows powiadomią Cię o nieodebranych wiadomościach.

Otrzymuj powiadomienia o nieodebranych wiadomościach za pośrednictwem alertów systemu Windows

Nie widzisz jeszcze tej funkcji?

Jeśli wiadomości w trybie offline są niedostępne w Twoim kliencie programu Skype dla firm, przyczyny tego mogą być następujące:

Jest już wkrótce    Ta funkcja będzie wdrożenia programów do organizacji w nadchodzących aktualizacji dla pakietu Office dla programu Skype dla firm 2016-instalacja klienta.

Go nie został jeszcze włączony    Funkcję wiadomości trybu offline zależy od właściwość EnableIMAutoArchiving ma zostać ustawiona na PRAWDA. Jeśli to ustawienie jest ustawiona na wartość FAŁSZ, wiadomości w trybie offline nie zostaną włączone. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej w miejscu pracy o pomoc, a następnie wysłać łącze do tematu pomocy dla administratorów Włączanie lub wyłączanie trybu Offline za pomocą wiadomości Błyskawicznych dla administratorów.

Usługa Exchange jest niedostępne    Musisz mieć Exchange Online lub Exchange Server 2013 Aby wyświetlić online wiadomości w Skype dla firm. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej miejscu pracy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×