Korzystanie z usługi Yammer za pomocą czytnika zawartości ekranu

Usługa Yammer to wspaniałe narzędzie umożliwiające udostępnianie informacji nawet osobom, których się nie spotkało. Czasami jednak poznanie nowego produktu może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu. Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, ten artykuł ułatwi Ci zrozumienie sposobu nawigowania w usłudze Yammer.

Znajdują się tutaj ułożone w kolejności klawisza Tab opisy układu strony usługi Yammer oraz konkretne informacje o sposobie używania przez usługę Yammer nagłówków HTML i punktów orientacyjnych WAI-ARIA dokumentu. Udostępniamy także niektóre techniki nawigacji w usłudze Yammer za pomocą czytnika ekranu.

W tym artykule

Nawigowanie po stronach usługi Yammer

Nawigowanie według nagłówków

Nawigowanie za pomocą punktów orientacyjnych WAI-ARIA dokumentu

Układ strony

Nawigowanie po kanałach informacyjnych i wątkach

Nawigowanie po skrzynce odbiorczej usługi Yammer

Czat w oknie Teraz online

Skróty klawiaturowe, których można używać w usłudze Yammer

Skróty do typowych akcji

Skróty do sterowania kanałem wiadomości

Skróty umożliwiające nawigowanie po witrynie

Skróty do obsługi wiadomości

Nawigowanie po stronach usługi Yammer

Do nawigowania po stronach usługi Yammer można używać nagłówków lub punktów orientacyjnych WAI-ARIA dokumentu.

Nawigowanie według nagłówków

Podczas nawigowania według nagłówków nazwa sieci lub firmy jest nagłówkiem poziomu 1, który jest wyświetlany na transparencie witryny. Wszystkie inne obszary strony mają poziom nagłówka 2. Są to następujące obszary strony:

 • Lewy pasek nawigacyjny

 • Główny obszar zawartości

 • Panel zawartości pokrewnej znajdujący się po prawej stronie (pasek boczny)

 • Okno czatu Teraz online oraz wszystkie otwarte okna czatów

Niektóre z tych obszarów zawierają również nagłówki poziomu 3 lub wyższego.

Nawigowanie za pomocą punktów orientacyjnych WAI-ARIA dokumentu

Istnieje również możliwość nawigowania za pomocą punktów orientacyjnych WAI-ARIA dokumentu. Za pomocą punktów orientacyjnych dokumentu można oznaczyć następujące obszary strony:

 • Transparent zajmujący całą szerokość witryny

 • Obszary nawigacji i wyszukiwania w obrębie transparentu

 • Lewy pasek nawigacyjny

 • Główny obszar zawartości

 • Panel zawartości pokrewnej znajdujący się po prawej stronie

 • Stopka strony

Układ strony

Strony usługi Yammer mają na ogół podobny układ. Na poniższej liście przedstawiono ten układ w przybliżeniu w takiej samej kolejności, w jakiej można się po nim poruszać za pomocą klawisza Tab.

 1. U góry strony znajduje się transparent zajmujący całą szerokość witryny. Transparent zawiera nazwę sieci Yammer, która jest zwykle taka sama jak nazwa firmy. Transparent zawiera również pasek nawigacyjny, który zawiera następujące elementy:

  • Linki do Twojej skrzynki odbiorczej i nowe menu powiadomień.

  • Pasek wyszukiwania umożliwiający wyszukiwanie osób, grup lub konwersacji w usłudze Yammer.

  • Link menu o nazwie „Więcej”, który zawiera linki umożliwiające dostęp do plików, grup, katalogu osób, stron do edytowania profilu oraz link służący do wylogowania się.

 2. Poniżej obszaru transparentu witryny znajduje się centralny obszar strony, który może zawierać od jednego do trzech okienek.

  • Niektóre strony mają po lewej stronie okienko nawigacji z linkami do powiązanych obszarów witryny.

  • Główne okienko zawartości. Główne okienko zawartości zawiera kanały informacyjne i wątki lub skrzynkę odbiorczą. Te elementy opisano w poniższych sekcjach artykułu.

  • Niektóre strony mają po prawej stronie okienko pokrewnej zawartości z dodatkowymi informacjami i opcjami powiązanymi z główną zawartością.

 3. Stopka witryny znajduje się poniżej centralnego obszaru zawartości. Stopka zawiera link umożliwiający zmianę języka witryny oraz linki do informacji o prawach autorskich i prywatności.

 4. Ostatnimi elementami na stronie są: okno czatu Teraz online oraz inne otwarte okna czatów.

Nawigowanie po kanałach informacyjnych i wątkach

Głównym zadaniem usługi Yammer jest obsługa konwersacji. Konwersacje rozpoczynają się, gdy ktoś opublikuje wiadomość lub pytanie. Konwersacja jest kontynuowana, jeśli inne osoby odpowiedzą na pierwszą wiadomość. Wiadomość wraz z odpowiedziami to „wątek”. Między wątkami można nawigować za pomocą nagłówków. Początkowa wiadomość w wątku ma poziom nagłówka 3, a każda odpowiedź ma poziom nagłówka 4.

Obszar strony usługi Yammer zawiera zwykle kolekcję wątków. Ten rodzaj strony nosi nazwę „strony kanału informacyjnego” lub po prostu „kanału informacyjnego”. Na przykład strona główna, strona Cała firma oraz strony dla grup zainteresowań i osób są stronami kanałów informacyjnych.

Strony kanałów informacyjnych mogą zawierać obszar, w którym można rozpocząć nową konwersację, wpisując wiadomość. Ponadto strona główna zawiera obszar ogłoszeń.

Nawigowanie po skrzynce odbiorczej usługi Yammer

Skrzynka odbiorcza usługi Yammer zawiera wiadomości, które ktoś wysłał bezpośrednio do użytkownika jako do osoby lub członka grupy. Ponadto użytkownik może otrzymywać wiadomości z grupy, w której o nim wzmiankowano.

Strona skrzynki odbiorczej usługi Yammer ma inny układ niż strony kanałów informacyjnych. Jej główny obszar zawartości zawiera:

 • przycisk Utwórz wiadomość, który powoduje otwarcie okna dialogowego z formularzem tworzenia nowej wiadomości;

 • obszar wyszukiwania, w którym można przeszukiwać skrzynkę odbiorczą;

 • sekcję Nieprzeczytane zawierającą listę nieprzeczytanych wiadomości;

 • sekcję Przeczytane zawierającą listę wiadomości, które zostały przeczytane wcześniej.

Obszary Przeczytane i Nieprzeczytane mają nagłówki poziomu 3. Za nimi znajduje się lista linków powodujących otwarcie nowej strony dla poszczególnych wiadomości i odpowiedzi na nie.

Czat w oknie Teraz online

Usługa Yammer umożliwia rozmawianie na czacie z innymi użytkownikami w organizacji w czasie rzeczywistym. Użytkowników, z którymi można rozmawiać na czacie, można znaleźć, otwierając okno Teraz online u dołu strony. Po otwarciu okna czatu usługa Yammer oferuje pole wyszukiwania umożliwiające znajdowanie osób. Można też przewinąć listę nazw. Aby rozpocząć czat, wystarczy wpisać nazwę osoby i nacisnąć klawisz Tab w celu jej wybrania. W usłudze Yammer zostanie otwarte okno czatu. Każda aktywna konwersacja ma własne okno ułożone w kolejności klawisza Tab za oknem Teraz online. Wiadomości czatu przychodzące od innych użytkowników są wyświetlane w oknie czatu po ich nadejściu.

Wiadomości czatów są także wyświetlane w skrzynce odbiorczej. W razie potrzeby można wyłączyć funkcję czatu na żywo i zamiast tego uzyskiwać dostęp do wiadomości czatów tylko za pomocą skrzynki odbiorczej.

Aby wyłączyć czat:

 1. Znajdź główne okno czatu (poziom nagłówka 2 na końcu strony).

 2. Kliknij przycisk menu ustawień w górnej części okna, aby otworzyć listę opcji.

 3. Wybierz pozycję Ukryj wiadomości.

Skróty klawiaturowe, których można używać w usłudze Yammer

Skróty klawiaturowe umożliwiają nawigowanie do określonych obszarów witryny. Na przykład szybkie wpisanie litery „g”, a następnie litery „i” spowoduje przejście do skrzynki odbiorczej.

Listę skrótów można w dowolnym czasie wyświetlić także ze strony usługi Yammer. Wystarczy w dowolnym miejscu na stronie usługi Yammer nacisnąć klawisz „?” (znak zapytania), aby otworzyć okno dialogowe z wyświetloną listą skrótów.

Uwaga: jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, który używa dowolnych sekwencji naciśnięć klawiszy wymienionych w poniższych tabelach jako zarezerwowane do nawigowania po stronie, to aby skorzystać z tych skrótów, może być konieczna zmiana trybu czytnika zawartości ekranu lub użycie klawisza przekazującego. Ponadto te skróty nie są aktywne, gdy fokus klawiatury znajduje się na kontrolce akceptującej wprowadzanie tekstu.

W poniższej tabeli wymieniono skróty działające w usłudze Yammer.

Skróty do typowych akcji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukaj

/

Pokaż skróty klawiaturowe

?

Przejdź w górę

k

Przejdź w dół

j

Skróty do sterowania kanałem wiadomości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odśwież kanał wiadomości

.

Redaguj wiadomość

c

Odpowiedz na bieżącą wiadomość

r

Oznacz bieżącą wiadomość jako „lubię to”

+

Dodaj nowy temat

t

Skróty umożliwiające nawigowanie po witrynie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do strony głównej

gh

Przejdź do skrzynki odbiorczej

gi

Przejdź do kanału wiadomości Cała firma

gc

Otwórz panel Powiadomienia

gn

Skróty do obsługi wiadomości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwiń listę wiadomości

l

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×