Korzystanie z przefiltrowanych plików HTML — informacje

W przypadku zapisywania stron sieci Web lub wysyłania wiadomości e-mail w formacie HTML przy użyciu programu Microsoft Word dodawane są odpowiednie tagi, które podczas edycji zawartości umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji programu Word.

Aby zmniejszyć rozmiar stron sieci Web i wiadomości e-mail utworzonych w formacie HTML, można je zapisać w postaci filtrowany format HTML, co spowoduje usunięcie tagów używanych przez aplikacje pakietu Microsoft Office.

Korzystanie z tej funkcji zalecane jest tylko w przypadku doświadczonych autorów zawartości sieci Web, którzy zwracają uwagę na tagi znajdujące się w utworzonych przez nich plikach HTML.

Jeśli strona sieci Web zapisana jako przefiltrowany plik HTML zostanie ponownie otwarta w programie Word, tekst i ogólny wygląd zostaną zachowane, ale podczas edycji pliku niektóre funkcje programu Word mogą nie być dostępne. Na przykład zachowany zostaje wygląd list punktor lub numerowanych, ale część funkcji programu Word związanych z listami nie będzie działać.

Jeśli jest to możliwe, należy zapisać stronę sieci Web jako przefiltrowany plik HTML dopiero po zakończeniu edycji strony w programie Word. Jeśli jednak użytkownik nie przykłada wagi do kodu HTML utworzonych stron sieci Web, powinien zapisywać pliki jako standardowe strony sieci Web.

Jeśli istnieje możliwość, że w późniejszym czasie wystąpi konieczność edytowania pliku, można zachować dwa pliki: jeden w formacie programu Word, a drugi w formacie przefiltrowanego pliku HTML. Zawartość pliku można edytować w dokumencie programu Word, zapisać ją w formacie programu Word na potrzeby kolejnych modyfikacji, a następnie zapisać kopię w formacie przefiltrowanego pliku HTML.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×