Korzystanie z programu Project 2007 w usłudze Office Live Workspace

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Usługa Microsoft Office Live Workspace beta umożliwia szybkie i proste przechowywanie i udostępnianie plików mpp programu Microsoft Office Project 2007, a także innych plików programów pakietu Microsoft Office. Niezbędne jest tylko posiadanie identyfikatora usługi Windows Live ID oraz komputera podłączonego do sieci Web.

Gdy korzysta się z usługi Office Live Workspace, nie trzeba martwić się, czy nie przekroczy się pojemności skrzynki pocztowej kolegi z zespołu, ani zajmować się przenoszeniem dokumentów na dysku flash. Nie trzeba przejmować się instalowaniem czy konserwacją żadnej skomplikowanej infrastruktury. Wszystkie dokumenty są chronione hasłem. Ponadto na urlopie można mieć dokumenty projektu zawsze pod ręką.

Uwaga : Możesz zalogować do usługi Office Live Workspace ze strony zapisywania się do usługi Office Live Workspace. Aby zalogować się do usługi Office Live Workspace, należy użyć identyfikatora Windows Live ID. Tej kombinacji adresu e-mail i hasła pozwala logować się do wielu różnych witryn sieci Web przy użyciu jednej tożsamości.

Porada : Uzyskiwanie dodatkowej pomocy programu społeczności użytkowników usługi Office Live Workspace.

Co chcesz zrobić?

Przekazywanie pliku programu Project do usługi Office Live Workspace

Tworzenie w usłudze Office Live Workspace obszaru roboczego dla pliku programu Project

Przekazywanie pliku programu Project do usługi Office Live Workspace

 1. W witrynie Office Live Workspace na lewym pasku nawigacyjnym pod pozycją Moje obszary robocze kliknij łącze Dokumenty.

 2. Na pasku akcji kliknij przycisk Dodaj dokument.

 3. W menu rozwijanym kliknij polecenie Jeden dokument lub Wiele dokumentów.

  Menu Dodaj dokument

  Uwaga : Przy pierwszej próbie przekazania wielu dokumentów do usługi Office Live Workspace u góry okna przeglądarki pojawia się żółty pasek powiadomień z pytaniem, czy zainstalować formant ActiveX. Kliknij żółty pasek i w menu rozwijanym kliknij polecenie Zainstaluj formant ActiveX. W oknie dialogowym ostrzeżenia zabezpieczeń kliknij przycisk Zainstaluj.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie pliku wybierz plik do przekazania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga : Usługa Office Live Workspace nie oferuje przeglądarki plików programu Project. Aby przeglądać plik mpp programu Project, należy zapisać go na komputerze, a następnie otworzyć w programie Project.

Początek strony

Tworzenie w usłudze Office Live Workspace obszaru roboczego dla pliku programu Project

Obszary robocze zachowują się jak foldery, umożliwiając organizowanie plików, list i notatek. Można zacząć od pustego obszaru roboczego, dostosowując go do swoich potrzeb, albo wybrać jeden z obszarów roboczych już zawierających przydatne dokumenty, notatki, listy i arkusze przeznaczone do wybranego zastosowania.

 1. W witrynie Office Live Workspace na lewym pasku nawigacyjnym pod pozycją Moje obszary robocze kliknij łącze Nowy obszar roboczy.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie nowego obszaru roboczego wybierz Obszar roboczy projektu.

  Można też wybierać inne obszary robocze, w których mają być organizowane pliki, również puste obszary robocze.

Po uzyskaniu zadowalającej konfiguracji obszaru roboczego można udostępnić go osobom, dla których będzie on najbardziej wartościowy. Aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu obszarów roboczych, zobacz Udostępnianie obszarów roboczych i dokumentów za pomocą usługi Office Live Workspace.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×