Korzystanie z poczty e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com

Konta e-mail kończące się na @outlook.com, @hotmail.com, @live.com i @msn.com są obsługiwane przez usługę Outlook.com. Jeśli korzystasz z aplikacji Outlook do wyświetlania poczty służbowej lub szkolnej w przeglądarce internetowej, używasz aplikacji Outlook w sieci Web.

W tym artykule

Logowanie do usługi Outlook

Zaloguj się do usługi Outlook.com przy użyciu konta, którego adres e-mail kończy się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web przy użyciu konta służbowego lub szkolnego usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Logowanie się do usługi Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web dla firm.

Outlook.com

 1. Przejdź do strony logowania w usłudze Outlook.com, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. Wybierz pozycję Zaloguj się.

Outlook w sieci Web

 1. Przejdź do strony logowania w usłudze Office 365, wprowadź adres e-mail i hasło do swojego konta służbowego, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

 2. Wybierz pozycję Zaloguj się.

Potrzebujesz pomocy?

Wylogowywanie się z aplikacji Outlook

W prawym górnym rogu okna aplikacji Outlook wybierz swoją nazwę, symbol lub obraz Twojego konta, a następnie wybierz pozycję Wyloguj się.

Uwagi : 

 • Aby wyłączyć automatyczne logowanie do usługi Outlook, wyczyść zaznaczenie pola wyboru Nie wylogowuj mnie podczas następnego logowania.

 • Aby zalogować się do usługi Office 365 za pomocą innego konta, przy następnym logowaniu wybierz pozycję Użyj innego konta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Logowanie się do usługi Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web dla firm.

Zmienianie własnego hasła

W aplikacji Outlook w sieci Web

 1. Wybierz pozycję Ikona koła zębatego > Office 365 > Zabezpieczenia i prywatność > Hasło.

 2. Wpisz stare hasło, a następnie wpisz nowe hasło i potwierdź je.

 3. Kliknij pozycję Prześlij.

W usłudze Outlook.com

 1. Wybierz swój obraz profilu > Wyświetl konto > Zmień hasło.

 2. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się. Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa, więc nawet zalogowany użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika oraz hasła.

 3. Konieczne może okazać się podanie ostatnich czterech cyfr numeru telefonu, a następnie wprowadzenie kodu wysłanego na Twój telefon komórkowy.

 4. Wpisz swoje stare hasło, a następnie podaj nowe.

Usuwanie wiadomości e-mail lub odzyskiwanie usuniętych wiadomości e-mail

Usuwanie wiadomości e-mail

 • Aby usunąć wiadomość, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Przycisk Usuń na wstążce w programie Outlook

 • Aby usunąć wszystkie wiadomości w folderze, kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Usuń wszystkie lub Opróżnij folder.

Odzyskiwanie wiadomości e-mail

 • Aby przywrócić usunięte wiadomości e-mail, przejdź do folderu Elementy usunięte i wybierz polecenie Odzyskaj usunięte elementy. W aplikacji Outlook możesz odzyskać lub przeczyścić usunięte elementy.

Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości

 1. W górnej części strony wybierz pozycję Nowe, aby utworzyć nową wiadomość.

  Utworzenie nowej wiadomości

 2. W wierszu Do wprowadź nazwy osób, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

  Aby dodać adresatów do wiersza DW lub UDW, wybierz pozycję DW lub UDW po prawej stronie wiersza Do.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk DW.

 3. W wierszu Temat wprowadź krótki opis wiadomości e-mail.

 4. Wpisz treść wiadomości e-mail i wybierz pozycję Wyślij.

Uwaga : Aby wstawić załącznik lub obraz w tekście Twojej wiadomości, zobacz Dołączanie plików do wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web.

Odpowiadanie i odpowiadanie wszystkim na wiadomość e-mail lub przesyłanie jej dalej

 1. Po prawej stronie okienka wiadomości wybierz pozycję Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim albo wybierz ikonę Przycisk Więcej akcji. , a następnie wybierz pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Odpowiedz wszystkim.

  Uwaga : Jeśli oryginalna wiadomość e-mail zawiera załącznik, wybranie opcji Odpowiedz oraz Odpowiedz wszystkim nie spowoduje załączenia tego załącznika. Jeśli wybierzesz opcję Prześlij dalej, zostanie przesłana oryginalna wiadomość wraz z załącznikiem.

 2. Wpisz swoją odpowiedź, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Drukowanie wiadomości e-mail

 1. Wybierz wiadomość, którą chcesz wydrukować.

 2. Na pasku poleceń u góry ekranu wybierz pozycję Ikona Więcej poleceń. > Drukuj.

 3. W oknie dialogowym Drukowanie zaznacz wybrane opcje drukarki, wybierz pozycję Drukuj, a następnie zamknij okno.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania wiadomości, zobacz Drukowanie wiadomości e-mail i kalendarzy w usłudze Outlook.com.

Tworzenie lub usuwanie folderu poczty e-mail

Tworzenie folderu

 1. Wybierz symbol Przycisk Utwórz nowy folder , aby utworzyć nowy folder. (Symbol Przycisk Utwórz nowy folder jest widoczny, gdy kursor myszy znajduje się w obszarze lewego okienka nawigacji).

  Tworzenie folderu

 2. W polu wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia folderów, zobacz Praca z folderami wiadomości w aplikacji Outlook Web App.

Usuwanie folderu

 1. W okienku po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz usunąć.

 2. Wybierz pozycję Usuń, a następnie przycisk OK.

Wyszukiwanie fragmentu wiadomości e-mail

 1. W polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach wpisz, kogo (imię lub nazwisko osoby) lub co (temat) chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Wprowadzanie wyszukiwanego terminu w polu wyszukiwania

 2. Wybierz konkretny folder, który chcesz przeszukać, na przykład Skrzynka odbiorcza, lub wybierz pozycję Wszystkie foldery.

  Uwaga :  Aplikacja Outlook zwraca wyniki, wyróżniając wyrazy zgodne z wyszukiwanymi wyrazami.

 3. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć wiadomość z listy zwróconych wyników.

Archiwizowanie starych wiadomości e-mail

Archiwizowanie wiadomości powoduje przeniesienie jej ze skrzynki odbiorczej, ale nie usuwa jej. Zarchiwizowane wiadomości znajdują się w folderze Archiwum.

 1. Wybierz wiadomość e-mail, którą chcesz zarchiwizować.

 2. Na pasku poleceń wybierz pozycję Archiwizuj.

  Archiwizowanie wiadomości e-mail

  Uwaga : Podczas archiwizowania poczty e-mail po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie folderu Archiwum. Po skonfigurowaniu folderu Archiwum możesz w dowolnym momencie przeciągać i upuszczać wiadomości do tego folderu.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×