Korzystanie z okienka zadań Stosowanie stylów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W okienku zadań Stosowanie stylów można stosować, usuwać (tymczasowo i trwale) i modyfikować style oraz zmieniać ich nazwy. Można w nim również dołączać i odłączać zewnętrzne kaskadowe arkusze stylów (CSS, cascading style sheet), wybierać wszystkie wystąpienia stylów, a także wyświetlać kod z zestawem reguł stylu. Style w okienku zadań Stosowanie stylów są wyświetlane zgodnie z regułami stylu, więc można szybko znaleźć odpowiedni styl, patrząc tylko na dostępne pozycje.

W tym artykule

Okienko zadań stosowanie stylów — informacje

Informacje o symbolach w okienku zadań Zastosuj style

Sortowanie listy stylów w okienku zadań Zastosuj style

Pokazywanie lub ukrywanie stylów w okienku zadań Zastosuj style

Wyświetlanie kolorowego tła w okienku zadań Zastosuj style za style, które nie zawierają reguły właściwości tła

Okienko zadań stosowanie stylów — informacje

W okienku zadań Stosowanie stylów po otwarciu strony sieci Web są wyświetlane style zdefiniowane we wszystkich arkuszach CSS strony, łącznie z zewnętrznymi, wewnętrznymi i wbudowanymi arkuszami CSS. Style oparte na klasach i identyfikatorach są wyświetlane pod nazwą zewnętrznego pliku css zawierającego styl lub w kolumnie Bieżąca strona, jeśli styl jest zawarty w wewnętrznym arkuszu CSS. Style oparte na elementach są zorganizowane w ten sam sposób, lecz są wyświetlane w osobnej kolumnie — Selektory kontekstowe — poniżej listy stylów opartych na klasach i identyfikatorach. Okienko zadań można skonfigurować tak, aby były w nim wyświetlane wszystkie style albo tylko style używane na bieżącej stronie sieci Web lub w bieżącym zaznaczeniu na stronie. Bez względu na wybraną opcję style oparte na elementach i style wbudowane są wyświetlane w okienku zadań tylko wtedy, gdy kursor zostanie umieszczony w miejscu, w którym taki styl jest używany, lub gdy zostanie zaznaczona zawartość korzystająca z takiego stylu.

Odwołania do stylów w okienkach zadań Stosowanie stylów i Zarządzanie stylami są określane przy użyciu struktury strony renderowanej. Oznacza to, że strona wzorca i dołączona do niej strona zawartości są traktowane w okienkach Stosowanie stylów i Zarządzanie stylami jako pojedyncza zwinięta strona. Jeśli na przykład zostanie otwarta strona zawartości i zostanie wybrane polecenie Pokaż style używane na bieżącej stronie w menu przycisku Opcje, w okienku zadań Stosowanie stylów zostaną wyświetlone wszystkie style używane na stronie wzorca i dołączonej do niej stronie zawartości. Dzieje się tak, ponieważ strona zawartości i strona wzorca są scalane w celu utworzenia strony renderowanej w przeglądarce.

Listę stylów wyświetlaną w okienku zadań Stosowanie stylów można sortować. Można również ograniczyć style na liście tylko do stylów używanych na bieżącej stronie sieci Web lub w bieżącym zaznaczeniu. Jeśli dany styl jest słabo widoczny na białym tle okienka zadań, można wybrać kolorowe tło, które będzie wyświetlane w okienku zadań za stylami bez właściwości tła.

Porada: Aby tymczasowo wyświetlić wszystkie reguły stylu w postaci etykietki ekranowej, należy wskazać odpowiedni styl w okienku zadań Stosowanie stylów.

Okienko zadań Stosowanie stylów

1. Pozycja Wyczyść style służy do usuwania wszystkich stylów wbudowanych i opartych na klasach z bieżącego zaznaczenia.

2. Pozycja Bieżąca strona służy do wyświetlania listy stylów opartych na klasach i identyfikatorach zawartych w wewnętrznych i importowanych zewnętrznych arkuszach CSS.

3. Zewnętrzny arkusz CSS zaimportowany do bieżącej strony sieci Web.

4. Styl zdefiniowany w wewnętrznym arkuszu CSS na bieżącej stronie sieci Web.

5. Zewnętrzny plik CSS połączony z bieżącą stroną sieci Web.

6. Ciągłe obramowanie prostokątne wokół stylów używanych w bieżącym zaznaczeniu.

7. Pozycja Selektory kontekstowe służy do wyświetlania listy stylów opartych na elementach używanych w bieżącym zaznaczeniu.

8. Style oparte na klasach i identyfikatorach zawarte w połączonym zewnętrznym pliku CSS (events.css).

9. Każdy styl zawiera menu rozwijane umożliwiające wykonywanie wielu zadań związanych ze stylem. Aby je wyświetlić, należy wskazać styl i kliknąć strzałkę lub kliknąć styl prawym przyciskiem myszy.

Początek strony

Informacje o symbolach w okienku zadań Zastosuj style

Symbole wyświetlane obok każdego stylu w okienku zadań Stosowanie stylów określają typ stylu oraz to, czy dany styl jest używany na bieżącej stronie sieci Web.

Symbol

Opis

Czerwona kropka wyświetlana obok stylów opartych na identyfikatorach

Czerwona kropka jest wyświetlana obok stylów opartych na identyfikatorach.

Zielona kropka wyświetlana obok stylów opartych na klasach

Zielona kropka jest wyświetlana obok stylów opartych na klasach.

Niebieska kropka wyświetlana obok stylów opartych na elementach

Niebieska kropka jest wyświetlana obok stylów opartych na elementach.

Żółta kropka wyświetlana obok stylów wbudowanych

Żółta kropka jest wyświetlana obok stylów wbudowanych.

Zielona kropka wyświetlana obok używanych stylów

Okrąg wyświetlany wokół kolorowej kropki oznacza, że dany styl jest używany na bieżącej stronie sieci Web.

Symbol @ wyświetlany obok zaimportowanych arkuszy CSS

Symbol @ jest wyświetlany obok zaimportowanych zewnętrznych arkuszy CSS.

Początek strony

Sortowanie listy stylów w okienku zadań Zastosuj style

 • W okienku zadań Stosowanie stylów kliknij przycisk Opcje, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić listę stylów w kolejności, w jakiej są one wyświetlane w arkuszu CSS, wybierz opcję Kategoryzuj według kolejności.

  • Aby wyświetlić listę stylów w kolejności alfabetycznej oraz według typu stylu (style oparte na klasach lub identyfikatorach), wybierz opcję Kategoryzuj według typów.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie stylów w okienku zadań Zastosuj style

 • W okienku zadań Stosowanie stylów kliknij przycisk Opcje, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić listę wszystkich stylów zawartych w zewnętrznym, wewnętrznym i wbudowanym arkuszu CSS bieżącej strony sieci Web, wybierz opcję Pokaż wszystkie style.

  • Aby wyświetlić listę tylko tych stylów, które są używane na bieżącej stronie sieci Web, wybierz opcję Pokaż style używane na bieżącej stronie.

  • Aby wyświetlić listę tylko tych stylów, które są używane w bieżącym zaznaczeniu na stronie, wybierz opcję Pokaż style użyte w zaznaczeniu.

   Uwaga: Style wbudowane i oparte na elementach są wyświetlane w okienku zadań Stosowanie stylów tylko wtedy, gdy kursor zostanie umieszczony w miejscu, w którym taki styl jest używany, lub gdy zostanie zaznaczona zawartość korzystająca z takiego stylu.

Początek strony

Wyświetlanie kolorowego tła w okienku zadań Zastosuj style za style, które nie zawierają reguły właściwości tła

 1. W okienku zadań Stosowanie stylów kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Podgląd koloru tła.

 2. W oknie dialogowym Więcej kolorów wybierz odpowiedni kolor, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×