Korzystanie z motywów i stylów tła programu PowerPoint 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie motywów pakietu Office

Kolory motywu

Czcionki motywu

Efekty motywu

Szybkie style

Style tła programu PowerPoint

Początek strony

Omówienie motywów pakietu Office

Uwagi : 

W przeszłości zajęło czasu na format programu Microsoft Office dokumentów zgodnie, ponieważ nie pozwala wybrać opcje koloru i stylu do tabele, wykresy, kształty i diagramy oddzielnie. W Microsoft Office 2007 motywy uprościć proces tworzenia pasujące i profesjonalnie wyglądające dokumenty, nie tylko w jednym programie, ale w wielu programach. Tych samych motywów są teraz dostępne w Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office Outlook 2007 i możesz łatwo zastosować motyw za pomocą jednego kliknięcia. Przy użyciu motywów nadać wszystkim komunikacji organizacji oznakowanych wygląd.

Przykład tego samego motywu użytego w wielu programach
Tego samego motywu użytego w Office PowerPoint 2007, Office Excel 2007 i Office Word 2007

W celu wypróbowania różnych motywów należy umieścić wskaźnik myszy na miniaturze w galerii Motywy i obserwować, jak zmienia się dokument.

Różne motywy zastosowane do tej samej grafiki SmartArt
Cztery motywy zastosowane do tej samej grafiki SmartArt. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara od lewego górnego rogu: Metro, domyślny motyw pakietu Office, Wierzchołek i Wędrówka.

Porada : W witrynie Microsoft Office Online można pobrać dodatkowe motywy. W galerii Motywy należy kliknąć łącze Więcej motywów w witrynie Microsoft Office Online.

Stosowanie nowego motywu zmienia najważniejszych informacji o dokumencie. efekty WordArt są stosowane do tytuły Office PowerPoint 2007. Tabele, wykresy, grafiki SmartArt, kształty i inne obiekty są aktualizowane uzupełnienie między sobą. Ponadto w Office PowerPoint 2007 nawet układów i tła slajdów mogą być zmieniane znacznie od motywu do motywu. Jeśli wygląd motywu wyglądający po zastosowaniu do prezentacji, po zakończeniu formatowania tylko tego jednym kliknięciem. Jeśli chcesz dostosować dodatkowo prezentację, możesz zmienić Kolory motywu, czcionki motywulub Efekty motywu.

Za pomocą motywów wbudowanych lub Dostosowywanie własnych motywów w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Różnice między motywami i szablonami

Motywy są dostępne w galerii motywów. Chociaż motywu może być typu autonomicznego pliku (thmx), motyw w nim zawiera każdej prezentacji, które są tworzone — nową, pustą nawet prezentacje mają motyw. Motywy wbudowane nie zawierają tekstu ani danych, ale Kolory motywu, czcionki motywulub Efekty motywu Zastosuj do wszystkich części dokumentu, łącznie z tekstu i danych.

Szablon programu PowerPoint jest typ pliku specjalne "starter" (potx). Po otwarciu szablonu z zawartością, układ, formatowanie, style i motywu zastosowanego do tego szablonu zostanie wyświetlona nowej prezentacji.

Plik motywu i plik szablonu

Po utworzeniu i zapisywanie szablonu, możesz do niego dostęp później w oknie dialogowym Nowa prezentacja. Tworzenie i Zapisywanie motywu, spowoduje wyświetlenie w galerii motywów.

Początek strony

Dostosowywanie motywów

Możesz utworzyć wiele różnych motywy niestandardowe, zaczynając od motywy wbudowane podstawową. Dostosowywanie motywu kolorów, czcionek motywu i efekty motywu jest obok galerii motywów. Wybieranie motywu, zmienić jego ustawienia lub definiować własnych, a następnie Zapisz ustawienia jako nowego motywu w galerii. Można również usunąć motyw niestandardowy nie są już potrzebne.

Obraz Wstążki programu PowerPoint

W celu uzyskania dostępu do jeszcze większej liczby nowych kolorów, czcionek i efektów wykonaj jedną z następujących czynności, aby pobrać nowe motywy z witryny Microsoft Office Online:

  • Na karcie Projektowanie w grupie motywy kliknij pozycję więcej przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij Więcej motywów w witrynie Microsoft Office Online.

Aby uzyskać szczegółowych informacji na temat Zmienianie lub Dostosowywanie motywu kolorów i czcionek zobacz artykuł Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Kolory motywu

Zmiana kolory motywu jest najbardziej znacząca zmiana, które można wprowadzić do prezentacji, z wyjątkiem inny motyw. Za pomocą jednego kliknięcia można zmienić ton prezentacji z zwykli formalne, lub odwrotnie, zmieniając kolory motywu.

Kolory motywu ma 12 gniazd koloru. Pierwsze cztery poziomy kolorów są tekstu i tła. Tekst, do którego jest tworzone uproszczone kolory zawsze będzie czytelny na ciemne kolory, a tekst, do którego jest tworzone ciemne kolory zawsze będzie czytelny na uproszczone kolory. Sześć następnego są kolory akcentu, które są zawsze widoczne na cztery potencjalne kolory tła. Dwie ostatnie kolorów, nie jest widoczny na ilustracji poniżej, są zarezerwowane dla hiperłączy i użytych hiperłączy.

Kolory motywu

Kolory motywu uchwyt dobrze zarówno jasne i ciemne tła. Istnieją reguły widoczność wbudowane motyw, aby w dowolnym momencie można się przełączać kolorów i wszystkie zawartości zostaną pozostać czytelne i nadal wygląd. PowerPoint 2007 używa duży, czasami lekko kolorem tła ciemny.

Po kliknięciu przycisku Kolory w grupie Motywy obok nazwy motywu zostaną wyświetlone kolory akcentów i hiperłączy w tym motywie. Gdy zostanie zmieniony dowolny z tych kolorów w celu utworzenia nowego zestawu kolorów motywu, kolory wyświetlane na przycisku Kolory oraz obok nazwy Motyw zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Kolory motywu

Kolory motywu są przedstawiane w każdej galerii kolorów razem z zestawem odcieni i cieni zależnych od motywu. Wybierając kolory z tego rozszerzonego zestawu, można określać opcje formatowania dla poszczególnych elementów zawartości, które nadal będą zgodne z motywem. Zmiana kolorów motywu spowoduje zmianę galerii kolorów, a także zmianę wyglądu całej zawartości dokumentu, w którym użyto tych kolorów.

Wybór koloru motywu

W galerii Kolory motywu są wyświetlane wszystkie zestawy kolorów z wbudowanych motywów. W celu utworzenia niestandardowych kolorów motywu należy w grupie Motywy kliknąć przycisk Kolory, a następnie kliknąć polecenie Utwórz nowe kolory motywu.

Aby uzyskać szczegółowych informacji na temat dostosowywania kolorów motywu zobacz artykuł Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Czcionki motywu

Projektanci profesjonalny dokument wiedzieli, że przy użyciu nominalnej jednej czcionki dla całego dokumentu jest zawsze wybór projekt tasteful i bezpieczne. Dwie czcionki są lepszym rozwiązaniem, gdy użyto starannie kontrastu. Każdy motyw pakietu Office definiuje dwie czcionki — jedną dla nagłówków i jednym dla tekstu podstawowego. Mogą być samą czcionką (używane w całym) lub dwa różne czcionki. Office PowerPoint 2007 używa tych czcionek do konstruowania style tekstu automatycznego. Ponadto galerie szybkie style tekstu i WordArt za pomocą te same czcionki motywu.

Zmienianie czcionek motywu aktualizacje cały tekst tytułu i punktowanych w prezentacji. W poprzednich wersjach programu PowerPoint trzeba było wprowadzić globalne zmiany tego typu na wzorzec slajdów.

Po kliknięciu przycisku Czcionki w grupie Motywy pod każdą nazwą motywu jest wyświetlana nazwa czcionki nagłówka i nazwa czcionki tekstu podstawowego.

Wybór czcionki motywu

Ponadto okno dialogowe Tworzenie nowych czcionek motywu zostało zaktualizowane i są w nim teraz wyświetlane czcionki używane w bieżącym motywie.

Okno dialogowe Tworzenie nowych czcionek motywu

Aby uzyskać szczegółowych informacji na temat dostosowywania czcionki motywu zobacz artykuł Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Efekty motywu

Efekty motywu Określ, jak efekty są stosowane do wykresy, grafiki SmartArt grafiki, kształtów, obrazów, tabel, WordArt i tekstu. Korzystając z galerii efekty motywu, możesz zastąpić różnych zestawów efekty, aby szybko zmienić wygląd tych obiektów. Mimo że nie można utworzyć własny zestaw efektów motywu, możesz wybrać efekt, który chcesz użyć w własnego motywu.

Każdy motyw ma matrycę efektów używaną do generowania efektu motywu. Matryca efektów ma trzy poziomy stylu linii, wypełnienia i efektów specjalnych, na przykład cieni i efektów trójwymiarowych (3-W). Zawodowi projektanci często nazywają te poziomy stylów: „pociągnięcie” „ton” i „głębia”. Łącząc trzy wymiary formatowania — linie, wypełnienia i efekty — można tworzyć efekty wizualne zgodne z tymi samymi efektami motywu.

Poniżej przedstawiono matrycę efektów motywu pakietu Office (motywu domyślnego).

Matryca efektów dla motywu pakietu Office

Każdy motyw ma inną matrycę efektów związaną z odmiennym wyglądem. Na przykład jeden motyw może mieć wygląd metaliczny, a inny może wyglądać jak matowe szkło.

Aby uzyskać szczegółowych informacji na temat dostosowywania efekty motywu zobacz artykuł Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Szybkie style

Za pomocą motywów można zmieniać wszystkie używane kolory, czcionki i efekty, natomiast szybkie style (lub style) pozwalają zmieniać sposób łączenia różnych kolorów, czcionek i efektów oraz określić dominujący kolor, efekt lub czcionkę. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze szybkiego stylu można zobaczyć, jak ten styl wpływa na tabelę, grafikę SmartArt, wykres lub kształt.

Elementy motywów (kolory motywu, czcionki motywu i efekty motywu) oferują galerie szybkich stylów, które są zawsze zgodne z motywem dokumentu. Zarówno motywy, jak i i szybkie style zostały utworzone przez zawodowych projektantów, więc wszystkie dokumenty będą miały profesjonalny wygląd. Po wybraniu odpowiednich opcji z różnych galerii szybkich stylów zawartość będzie nadal zgodna z ogólnym motywem dokumentu.

Galeria Szybkie style kształtu
Galeria Szybkie style kształtu.

W Office PowerPoint 2007 kolorów motywu, czcionki motywu i efekty motywu są podobne do listy formatowania składników i każdego szybkich stylów przypomina przepisami.

Początek strony

Style tła programu PowerPoint

Style tła są unikatowe dla Office PowerPoint 2007 i używanie nowy model kolorów motywu, definiujące dwóch ciemnymi kolorami a dwa uproszczone kolory ma być używany dla tekstu i tła. Uproszczone kolory są zawsze widoczne na ciemne kolory i odwrotnie, takich jak gdy ciemny kolor tekstu jest używany przez uproszczonej tła. Istnieje sześć — kolory akcentu od atrakcyjnych na jeden z czterech kolory tła możliwe.

Dostępne kolory stylu tła
Przykład kolorów w stylach tła.

Ponadto w każdym motyw są zawarte trzy definicje wypełnienia tła: delikatne, umiarkowane i intensywne. Dzięki kombinacji 4 kolorów tła i 3 typów tła motywu uzyskuje się 12 możliwych stylów tła.

W motywach wbudowanych górny wiersz galerii Style tła zawsze zawiera wypełnienia pełne. Dostęp do galerii Style tła można uzyskać, klikając przycisk Style tła w grupie Tło na karcie Projekt.

Galeria Style tła
Przykład galerii Style tła.

W przypadku stosowania stylów tła dostępnych w drugim wierszu galerii przedstawionej na powyższej ilustracji do dyspozycji są cztery odmiany przedstawione niżej.

Odmiany stylów tła
Cztery odmiany stylów tła.

Ciemny i jasny tekst oraz kolory tła są automatycznie przełączane zgodnie z wybranym tłem. Wiele projektorów do pokazów slajdów wyświetla ciemne tła i jasny tekst lepiej niż jasne tła i ciemny tekst. Style tła pozwalają w szybki sposób przystosować prezentację do lepszego wyświetlania za pomocą projektora.

Szczegółowe informacje o dodawaniu tła do slajdu są dostępne w artykule Dodawanie tła do prezentacji.

Porada : Aby zastosować styl tła lub motyw tylko do niektórych slajdów w prezentacji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl tła lub motyw, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Zastosuj do wybranych slajdów.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×