Korzystanie z motywów i stylów tła programu PowerPoint 2007

W tym artykule

Omówienie motywów pakietu Office

Kolory motywu

Czcionki motywu

Efekty motywu

Szybkie style

Style tła programu PowerPoint

Początek strony

Omówienie motywów pakietu Office

Uwagi   

W przeszłości dodawanie zgodnego formatowania do dokumentów pakietu Microsoft Office było czasochłonne z powodu konieczności osobnego wybierania opcji stylu lub koloru dla tabel, wykresów, kształtów i diagramów. W pakiecie Microsoft Office 2007 tworzenie zgodnych dokumentów o profesjonalnym wyglądzie zostało uproszczone dzięki motyw — i to od razu w ramach wielu programów. Te same motywy są teraz dostępne w programach Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 oraz Microsoft Office Outlook 2007 i można je łatwo stosować jednym kliknięciem. Dzięki motywom cały wizualny aspekt komunikacji w organizacji może zyskać jednolity wygląd (kojarzący się z marką firmy).

Przykład tego samego motywu użytego w wielu programach

Ten sam motyw użyty w programach Office PowerPoint 2007, Office Excel 2007 i Office Word 2007.

W celu wypróbowania różnych motywów należy umieścić wskaźnik myszy na miniaturze w galerii Motywy i obserwować, jak zmienia się dokument.

Różne motywy zastosowane do tej samej grafiki SmartArt

Cztery motywy zastosowane do tej samej grafiki SmartArt. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara od lewego górnego rogu: Metro, domyślny motyw pakietu Office, Wierzchołek i Wędrówka.

Porada   Z witryny Microsoft Office Online można pobrać dodatkowe motywy. W galerii Motywy należy kliknąć łącze Więcej motywów w witrynie Microsoft Office Online.

Zastosowanie nowego motywu powoduje zmianę głównych szczegółów dokumentu. W programie Office PowerPoint 2007 efekty tekstu WordArt są stosowane do tytułów. Tabele, wykresy, grafiki SmartArt, kształty i inne obiekt są aktualizowane tak, aby uzupełniały się nawzajem. W programie Office PowerPoint 2007 nawet układy i tła slajdów mogą zostać znacznie zmienione przy przechodzeniu z jednego motywu na drugi. Gdy użytkownik zaakceptuje wygląd motywu po zastosowaniu go do prezentacji, zmiana formatowania zostanie zakończona jednym kliknięciem. Jeśli użytkownik zechce dalej dostosowywać prezentację, może zmieniać kolory motywu, czcionki motywu albo efekty motywu.

Użytkownik może użyć wbudowanych motywów lub dostosować własne motywy w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Różnice między motywami i szablonami

Motywy są wyświetlane w galerii Motywy. Mimo że motyw może być osobnym typem pliku (thmx), każda prezentacja (nawet nowa, pusta prezentacja) zawiera motyw. Wbudowane motywy nie zawierają tekstu ani danych, lecz kolory motywu, czcionki motywu lub efekty motywu są stosowane do wszystkich części dokumentu, włącznie z tekstem i danymi.

Szablon programu PowerPoint to plik początkowy specjalnego typu (potx). Otwarcie szablonu powoduje otwarcie nowej prezentacji z zawartością, układem, formatowaniem, stylami i motywem zastosowanymi do tego szablonu.

Plik motywu i plik szablonu

Utworzony i zapisany szablon jest dostępny w oknie dialogowym Nowa prezentacja. Utworzony i zapisany motyw jest wyświetlany w galerii Motywy.

Początek strony

Dostosowywanie motywów

Na podstawie podstawowych motywów wbudowanych można utworzyć wiele motywów niestandardowych. Narzędzia służące do dostosowywania kolorów, czcionek i efektów motywu są dostępne obok galerii Motywy. Można wybrać motyw, zmienić jego ustawienia lub zdefiniować własne ustawienia, a następnie zapisać je jako nowy motyw w galerii. Można też usunąć motyw niestandardowy, który nie jest już potrzebny.

Obraz Wstążki programu PowerPoint

W celu uzyskania dostępu do jeszcze większej liczby nowych kolorów, czcionek i efektów wykonaj jedną z następujących czynności, aby pobrać nowe motywy z witryny Microsoft Office Online:

  • Na karcie Projekt w grupie Motywy kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Więcej motywów w witrynie Microsoft Office Online.

Aby uzyskać informacje krok po kroku dotyczące zmieniania lub dostosowywania czcionek i kolorów motywu, zobacz Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Kolory motywu

Zmiana kolory motywu to najbardziej widoczna modyfikacja, jaką można wprowadzić w prezentacji, oprócz zmiany samego motywu. Zmieniając kolory motywu, można jednym kliknięciem zmienić ton prezentacji z luźnego na formalny lub odwrotnie.

Motyw zawiera 12 kolorów. Pierwsze cztery kolory (przedstawione poziomo) są stosowane do tekstu i tła. Tekst utworzony przy użyciu jasnych kolorów jest czytelny na tle w ciemnych kolorach, natomiast tekst utworzony przy użyciu ciemnych kolorów — na tle w jasnych kolorach. Kolejne sześć kolorów to kolory akcentów zawsze widoczne na czterech potencjalnych kolorach tła. Ostatnie dwa kolory (niewidoczne na rysunku poniżej) są zarezerwowane dla hiperlink i użyty hiperlink.

Kolory motywu

Kolory motywów uwzględniają zarówno jasne, jak i ciemne tła. Motyw ma wbudowane reguły widoczności, pozwalające w dowolnym momencie przełączyć kolory tak, aby cała zawartość była czytelna i dobrze wyglądała. W programie PowerPoint 2007 jest używany tekst o dużym rozmiarze (czasami lekko kolorowy) na ciemnym tle.

Po kliknięciu przycisku Kolory w grupie Motywy obok nazwy motywu zostaną wyświetlone kolory akcentów i hiperłączy w tym motywie. Gdy zostanie zmieniony dowolny z tych kolorów w celu utworzenia nowego zestawu kolorów motywu, kolory wyświetlane na przycisku Kolory oraz obok nazwy Motyw zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Kolory motywu

Kolory motywu są przedstawiane w każdej galerii kolorów razem z zestawem odcieni i cieni zależnych od motywu. Wybierając kolory z tego rozszerzonego zestawu, można określać opcje formatowania dla poszczególnych elementów zawartości, które nadal będą zgodne z motywem. Zmiana kolorów motywu spowoduje zmianę galerii kolorów, a także zmianę wyglądu całej zawartości dokumentu, w którym użyto tych kolorów.

Wybór koloru motywu

W galerii Kolory motywu są wyświetlane wszystkie zestawy kolorów z wbudowanych motywów. W celu utworzenia niestandardowych kolorów motywu należy w grupie Motywy kliknąć przycisk Kolory, a następnie kliknąć polecenie Utwórz nowe kolory motywu.

Aby uzyskać informacje krok po kroku dotyczące dostosowywania kolorów motywu, zobacz Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Czcionki motywu

Zawodowi projektanci dokumentów wiedzą, że używanie jednej czcionki w całym dokumencie jest zawsze eleganckim i bezpiecznym rozwiązaniem. Użycie dwóch czcionek jest korzystniejsze, gdy są używane z umiarem w celu uzyskania kontrastu. Każdy motyw pakietu Office ma zdefiniowane dwie czcionki — jedną dla nagłówków i jedną dla tekstu podstawowego. Mogą to być rzeczywiście dwie różne czcionki lub jedna czcionka używana wszędzie. W programie Office PowerPoint 2007 te czcionki służą do tworzenia automatycznych stylów tekstu. Ponadto galerie szybkie style dla tekstu i obiekty WordArt używają tych samych czcionki motywu.

Zmiana czcionek motywu powoduje zaktualizowanie wszystkich tytułów i list punktowanych w prezentacji. W poprzednich wersjach programu PowerPoint taką zmianę globalną trzeba było wprowadzać we wzorzec slajdów.

Po kliknięciu przycisku Czcionki w grupie Motywy pod każdą nazwą motywu jest wyświetlana nazwa czcionki nagłówka i nazwa czcionki tekstu podstawowego.

Wybór czcionki motywu

Ponadto okno dialogowe Tworzenie nowych czcionek motywu zostało zmodyfikowane i są w nim teraz wyświetlane czcionki używane w bieżącym motywie.

Okno dialogowe Tworzenie nowych czcionek motywu

Aby uzyskać informacje krok po kroku dotyczące dostosowywania czcionek motywu, zobacz Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Efekty motywu

efekty motywu określają, w jaki sposób efekty są stosowane do wykresów, grafik SmartArt, kształtów, obrazów, tabel, obiektów WordArt i tekstu. W galerii Efekty motywu można zmieniać zestawy efektów, tak aby można było szybko modyfikować wygląd tych obiekt. Chociaż nie można utworzyć własnego zestawu efektów motywu, można wybrać efekt, który ma być używany we własnym motywie.

Każdy motyw ma matrycę efektów używaną do generowania efektu motywu. Matryca efektów ma trzy poziomy stylu linii, wypełnienia i efektów specjalnych, na przykład cieni i efektów trójwymiarowych (3-W). Zawodowi projektanci często nazywają te poziomy stylów: „pociągnięcie”, „ton” i „głębia”. Łącząc trzy wymiary formatowania — linie, wypełnienia i efekty — można tworzyć efekty wizualne zgodne z tymi samymi efektami motywu.

Poniżej przedstawiono matrycę efektów motywu pakietu Office (motywu domyślnego).

Matryca efektów dla motywu pakietu Office

Każdy motyw ma inną matrycę efektów związaną z odmiennym wyglądem. Na przykład jeden motyw może mieć wygląd metaliczny, a inny może wyglądać jak matowe szkło.

Aby uzyskać informacje krok po kroku dotyczące dostosowywania efektów motywu, zobacz Dostosowywanie motywu w programie PowerPoint 2007.

Początek strony

Szybkie style

Za pomocą motywów można zmieniać wszystkie używane kolory, czcionki i efekty, natomiast szybkie style (lub style) pozwalają zmieniać sposób łączenia różnych kolorów, czcionek i efektów oraz określić dominujący kolor, efekt lub czcionkę. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze szybkiego stylu można zobaczyć, jak ten styl wpływa na tabelę, grafikę SmartArt, wykres lub kształt.

Elementy motywów (kolory motywu, czcionki motywu i efekty motywu) oferują galerie szybkich stylów, które są zawsze zgodne z motywem dokumentu. Motywy i szybkie style zostały utworzone przez zawodowych projektantów, więc wszystkie dokumenty będą miały profesjonalny wygląd. Po wybraniu odpowiednich opcji z różnych galerii szybkich stylów zawartość będzie nadal zgodna z ogólnym motywem dokumentu.

Galeria Szybkie style kształtu

Galeria Szybkie style kształtu.

Kolory, czcionki i efekty motywu w programie Office PowerPoint 2007 przypominają listę składników kulinarnych formatowania, a każdy szybki styl jest jak przepis.

Początek strony

Style tła programu PowerPoint

Style tła występują tylko w programie Office PowerPoint 2007 i korzystają z nowego modelu kolory motywu, w którym są zdefiniowane dwa ciemne i dwa jasne kolory stosowane do tekstu i tła. Jasne kolory są zawsze widoczne na ciemnym tle i odwrotnie — ciemny tekst jest używany na jasnym tle. Jest też dostępnych sześć kolorów akcentów, które wyglądają dobrze na tle w każdym z czterech możliwych kolorów.

Dostępne kolory stylu tła

Przykład kolorów w stylach tła.

Ponadto w każdym motyw są zawarte trzy definicje wypełnienia tła: delikatne, umiarkowane i intensywne. Dzięki kombinacji 4 kolorów tła i 3 typów tła motywu uzyskuje się 12 możliwych stylów tła.

W motywach wbudowanych górny wiersz galerii Style tła zawsze zawiera wypełnienia pełne. Dostęp do galerii Style tła można uzyskać, klikając przycisk Style tła w grupie Tło na karcie Projekt.

Galeria Style tła

Przykład galerii Style tła.

W przypadku stosowania stylów tła dostępnych w drugim wierszu galerii przedstawionej na powyższej ilustracji do dyspozycji są cztery odmiany przedstawione niżej.

Odmiany stylów tła

Cztery odmiany stylów tła.

Ciemny i jasny tekst oraz kolory tła są automatycznie przełączane zgodnie z wybranym tłem. Wiele projektorów do pokazów slajdów wyświetla ciemne tła i jasny tekst lepiej niż jasne tła i ciemny tekst. Style tła pozwalają szybko przystosować prezentację do lepszego wyświetlania za pomocą projektora.

Aby uzyskać informacje krok po kroku dotyczące dodawania tła do slajdu, zobacz Dodawanie tła do prezentacji.

Porada   Aby zastosować styl tła lub motyw tylko do niektórych slajdów w prezentacji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl tła lub motyw, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Zastosuj do wybranych slajdów.

Pobierz bezpłatną wersję próbną pakietu Office 2007 z możliwością zakupu.
Bezpłatna 60-dniowa wersja próbna pakietu Office 2007

Jeśli chcesz kupić nowy pakiet Microsoft Office, skorzystaj z atrakcyjnej oferty specjalnej.

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język