Korzystanie z menu promieniowych w celu wyświetlania poleceń w programie OneNote dla systemu Windows 8

W odróżnieniu od komputera przenośnego tablet z systemem Windows 8 nie ma wbudowanej klawiatury fizycznej — do jego obsługi służy ekran dotykowy. Podczas korzystania z programu OneNote dla systemu Windows 8 w notatkach są wyświetlane okrągłe ikony. Pojawiają się one, gdy naciskasz notatki lub obiekty na stronie, zaznaczasz tekst lub obrazy albo wykonujesz inne czynności w notesie.

Ikona menu promieniowego

Po naciśnięciu ikony tego typu zostanie wyświetlone menu promieniowe z poleceniami dotyczącymi wykonywanej czynności lub zaznaczonej zawartości. Polecenia w tych menu zmieniają się w zależności od zadania wykonywanego w danym momencie.

Na przykład podczas wpisywania tekstu zostanie wyświetlone menu promieniowe zawierające polecenia dotyczące strony, które zapewnia szybki dostęp do dobrze znanych poleceń, takich jak Cofnij, Kopiuj i Wklej. 

Opcje w menu promieniowym

Początek strony

Korzystanie z menu

Gdy w notatkach zostanie wyświetlona okrągła ikona menu, naciśnij ją, aby rozwinąć jej polecenia, a następnie naciśnij ikonę polecenia, którego chcesz użyć. Jeśli na przykład chcesz poprawić tekst wprowadzony przez pomyłkę podczas pisania, naciśnij ikonę Cofnij, aby go usunąć.

Jeśli na zewnętrznej krawędzi menu promieniowego obok ikony polecenia jest widoczna strzałka, oznacza to, że jest dostępnych więcej opcji dla tego konkretnego polecenia. Naciśnij strzałkę, aby wyświetlić dodatkowe lub powiązane opcje.  

Kliknięcie poleceń lub strzałek w celu użycia menu promieniowego

Gdy skończysz korzystać z menu promieniowego, naciśnij okrągłą ikonę znajdującą się na jego środku (tę samą, przy użyciu której otwarto menu promieniowe). Jeśli do tabletu jest podłączona klawiatura, możesz nacisnąć klawisz ESC, aby zamknąć menu.

Aby wrócić do najwyższego poziomu menu z niższego poziomu menu promieniowego, naciśnij strzałkę Wstecz zlokalizowaną na środku menu. W tym celu możesz także nacisnąć klawisz ESC na klawiaturze. 

Naciśnięcie strzałki Wstecz w celu zamknięcia podmenu

Aby szybko uaktywnić dowolne z poleceń najwyższego poziomu w menu promieniowym bez jego otwierania, szybko przesuń palcem na ekranie wokół jego ikony, nie naciskając jej. Podczas przesuwania palcem wokół ikony zostanie wyświetlona etykietka narzędzia potwierdzająca polecenie, które zostanie zastosowane po oderwaniu palca od ekranu. 

Początek strony

Ostatnio używane polecenia

Podczas korzystania z poleceń w podmenu promieniowego ostatnio używane polecenia automatycznie zastępują domyślne ikony poleceń wyświetlane na najwyższym poziomie tego konkretnego menu promieniowego.

Jeśli na przykład użyto tagu Ważne, zastąpi on domyślny tag Zadanie do wykonania przy następnym otwarciu menu promieniowego zawierającego polecenie Tag

Początek strony

Dostępne menu promieniowe

Podczas pracy w programie OneNote w zależności od wykonywanej czynności mogą zostać wyświetlone następujące menu promieniowe:

  • Strona

  • Tekst

  • Wstaw

  • Obraz

  • Kontener notatek

  • Rysowanie i pisanie odręczne

  • Pliki osadzone

  • Wybór tabeli

  • Wstawianie tabeli

Jeśli nie możesz znaleźć określonego menu lub polecenia, spróbuj nacisnąć lub zaznaczyć obszar strony (albo obiekt na stronie) w notesie, którego ma dotyczyć polecenie. Jeśli jest już otwarte inne menu promieniowe, zamknij je przed wykonaniem tej czynności.

Oprócz poleceń dostępnych w menu promieniowych w programie OneNote są obsługiwane liczne skróty klawiaturowe, które mogą ułatwić i przyspieszyć kontrolowanie notesów oraz przechodzenie między nimi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gesty dotykowe i skróty klawiaturowe w programie OneNote

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×