Korzystanie z kreatora konfiguracji usługi Office 365 do przeprowadzania migracji poczty IMAP

Zaawansowany kreator konfiguracji może przeprowadzać automatyczne kontrole w celu sprawdzenia konfiguracji środowiska, a następnie na podstawie wyników zalecić ścieżkę wdrażania usługi Office 365. Jeśli w funkcji Kreator konfiguracji usługi Office 365 określisz, że źródłowy system poczty e-mail korzysta z protokołu IMAP, a masz mniej niż 151 skrzynek pocztowych, otrzymasz zalecenie, aby użyć funkcji Kreator konfiguracji usługi Office 365 do skopiowania poczty e-mail użytkowników do usługi Office 365 przy użyciu migracji IMAP.

Migrację IMAP można również przeprowadzić przy użyciu centrum administracyjnego programu Exchange (EAC). Aby uzyskać procedury dotyczące centrum administracyjnego programu Exchange, zobacz Migrowanie skrzynek pocztowych usługi Google Apps do usługi Office 365 lub Migrowanie innych typów skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365.

Wymagania wstępne

Aby przygotować się do migracji IMAP, upewnij się, że spełniono kilka wymagań wstępnych:

Zadania związane z migracją IMAP

Artykuł Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365 zawiera omówienie procesu migracji IMAP. Przeczytaj ten artykuł w pierwszej kolejności, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji przed rozpoczęciem pracy.

Oto zadania do wykonania, gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia:

Na stronie Strona główna centrum administracyjnego usługi Office 365 kliknij pozycję Przejdź do konfiguracji. Konfigurowanie centrum administracyjnego usługi Office 365

Pierwszym krokiem jest potwierdzenie w usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny lub domen wprowadzanych do usługi Office 365.

Uwaga: Konieczne będzie powtórzenie tych kroków dla wszystkich należących do Ciebie domen, których chcesz używać w usłudze Office 365.

 1. Na stronie Spersonalizujmy konfigurację wybierz pozycję Tak, chcę skopiować dane moich użytkowników, a następnie:

  • W polu Jaki jest Twój bieżący system poczty e-mail? wybierz pozycję IMAP (outlook.com, Hotmail, Gmail).

  • W polu Ilu masz użytkowników? podaj liczbę użytkowników (mniej niż 151).

  Uwaga: Aby można było przeprowadzić migrację wiadomości e-mail do usługi Office 365 za pomocą funkcji Kreator konfiguracji usługi Office 365, liczba użytkowników musi być mniejsza niż 151. Możesz jednak wielokrotnie uruchomić funkcję Kreator konfiguracji usługi Office 365, jeśli chcesz przeprowadzić migrację ponad 150 kont IMAP.

 2. Na stronie Co należy wiedzieć o domenach i systemie DNS wybierz pozycję Rozpocznij.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat domen, obejrzyj klip wideo dostępny na stronie.

 3. Na stronie Jakiej domeny chcesz używać? wpisz swoją domenę, na przykład contoso.com.

 4. Na stronie Dodaj ten rekord TXT, aby pokazać, że jesteś właścicielem domeny <nazwa domeny> jest wyświetlany specyficzny dla Ciebie rekord TXT w formacie „MS=ms########”. Dodaj go u swojego hosta DNS. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

  Po dodaniu rekordu TXT u hosta DNS poczekaj kilka minut, a następnie wybierz pozycję Rekord został dodany, aby przejść do następnego kroku.

  Dodawanie rekordu TXT w celu zweryfikowania własności domeny.

  Uwaga: Rekord TXT jest zazwyczaj weryfikowany szybko, ale jeśli zostanie zwrócony błąd, poczekaj chwilę, a następnie kliknij ponownie pozycję Rekord został dodany.

 5. Na stronie Potwierdziliśmy, że domena <nazwa domeny> należy do Ciebie wybierz pozycję Dalej.

W tym kroku konto administratora zostanie zaktualizowane w celu używania dodanej domeny. Następnie będzie można dodać użytkowników za pomocą funkcji Kreator konfiguracji usługi Office 365.

 1. Na stronie Zaktualizujmy bieżących użytkowników usługi Office 365 do domeny <nazwa domeny> zanotuj nazwę użytkownika dotyczącą nowego konta administratora, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj wybranych użytkowników, aby zaktualizować konto administratora w celu używania nowej domeny.

  W oknie dialogowym Wylogowywanie w celu wprowadzenia zmian wybierz pozycję Wyloguj, aby kontynuować. Musisz zalogować się za pomocą nowej nazwy użytkownika. Po zalogowaniu Kreator konfiguracji usługi Office 365 ponownie wyświetli krok konfiguracji, który był wykonywany.

  Uwaga: W przypadku wielokrotnego uruchamiania funkcji Kreator konfiguracji usługi Office 365 dodanie konta administratora jest konieczne tylko przy pierwszym uruchomieniu.

  Wybierz pozycję Wyloguj się, aby ukończyć wprowadzanie zmiany dotyczącej konta administratora.
 1. Po zalogowaniu zobaczysz stronę Pomijanie dodawania użytkowników. Wybierz pozycję Dalej.

 2. Przeczytaj informacje na stronie Przygotuj się do skopiowania danych do usługi Office 365 i kliknij pozycję Dalej.

 3. Na stronie Dodaj nowych użytkowników wprowadź imię, nazwisko i alias e-mail w tabeli, a następnie wybierz pozycję + Dodaj wiersz (1), aby wprowadzić więcej użytkowników.

  Możesz również wybrać pozycję Dodaj zbiorczo użytkowników za pomocą pliku CSV (2), aby dodać wielu użytkowników jednocześnie.

  Po zakończeniu kliknij pozycję Dodaj tych użytkowników.

  Dodaj użytkowników do dzierżawy usługi Office 365
 4. Na stronie Pomyślnie dodano użytkowników: <liczba użytkowników> kliknij pozycję Dalej i wykonaj instrukcje, aby zainstalować aplikacje pakietu Microsoft Office. Ta strona może nie zostać wyświetlona, jeśli Twoja subskrypcja nie zawiera aplikacji klasycznych.

  Możesz też pominąć tę stronę i zainstalować aplikacje później.

 5. Na stronie Kopiowanie danych zaznacz każdego użytkownika, dla którego chcesz przeprowadzić migrację wiadomości e-mail, a następnie w polu Źródłowy adres e-mail wprowadź konto obsługujące protokół IMAP, z którego kopiujesz wiadomości e-mail. Ten adres może być taki sam jak adres usługi Office 365, jeśli nazwa użytkownika i domena są jednakowe, ale może to być również adres usługi Gmail, outlook.com itp.

 6. Wprowadź wartość w polu Hasło dla źródłowego adresu e-mail każdego użytkownika, a następnie kliknij pozycję Dalej, aby rozpocząć kopiowanie wiadomości e-mail.

 7. Na stronie Dodawanie połączenia z serwerem wprowadź nazwę serwera IMAP, numer w polu Port oraz rodzaj w polu Zabezpieczenia, a następnie wybierz pozycję Kopiuj, aby skopiować dane.

  Wartości dla usługi Gmail:

  • Serwer IMAP: imap.gmail.com

  • Port: 993

  • Zabezpieczenia: SSL

  Zobacz Dodatkowe informacje o konfigurowaniu połączenia z serwerem IMAP, aby uzyskać instrukcje na temat ustalania nazwy serwera IMAP.

 8. Na stronie Postęp kopiowania danych możesz monitorować stan migracji. Po zakończeniu migracji kliknij pozycję Dalej, aby kontynuować konfigurowanie domeny zgodnie z opisem w artykule Dodawanie użytkowników i domeny do usługi Office 365.

  Uwaga: Jeśli zamierzasz uruchamiać funkcję Kreator konfiguracji usługi Office 365 więcej niż raz, kliknij pozycję X w prawym górnym rogu, aby zamknąć kreatora, a po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Nie, chcę zacząć od nowa. Dzięki temu będzie można ponownie uruchomić kreatora, jeśli chcesz skopiować wiadomości e-mail w mniejszych partiach. Po zakończeniu migracji ostatniej partii możesz zakończyć konfigurowanie domeny.

Zobacz też

Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365

Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Porady dotyczące optymalizowania migracji IMAP

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×