Korzystanie z kontaktów w aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Zaloguj się w aplikacji Outlook w sieci Web przy użyciu konta służbowego.

Aby wyświetlanie, tworzenie, edytowanie, znajdowanie i usuwanie kontaktów, w Outlook w sieci Web, użyj strony kontakty. Za pomocą kontaktów do własnych potrzeb, a można automatycznie dodać je jako odbiorców podczas redagowania wiadomości e-mail.

W tym artykule

Przechodzenie do strony Kontakty

Elementy widoczne na stronie Kontakty

Przypinanie ulubionego widoku

Wybieranie osoby, aby wyświetlić więcej informacji na jej temat

Opis folderów kontaktów

Tworzenie kontaktu od podstaw

Tworzenie kontaktu z wiadomości e-mail

Tworzenie listy kontaktów

Edytowanie kontaktu lub listy kontaktów

Praca z folderami kontaktów

Wyświetlanie kontaktów i list kontaktów

Usuwanie kontaktu lub listy kontaktów

Wyszukiwanie kontaktu lub listy kontaktów

Łączenie i odłączanie kontaktów

Przechodzenie do strony Kontakty

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc, zobacz Logowanie się do programu Outlook w sieci Web.

 2. W górnej części ekranu, wybierz ikonę uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 > Outlook.

  Element Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją Outlook

  Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

 3. Kliknij pozycję Osoby.

Elementy widoczne na stronie Kontakty

Poniższy zrzut ekranu przedstawia elementy widoczne na stronie Kontakty.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę Kontakty.

Oto opis wyświetlanych elementów:

 1. Pole Wyszukiwanie osób służy do wyszukiwania kontaktu lub listy kontaktów

 2. Pasek narzędzi zawiera menu i polecenia, które są wyświetlane w zależności od kontekstu i służą do tworzenia oraz modyfikowania kontaktów i list kontaktów

 3. Proponowane osoby: tutaj wyświetlane są osoby, z którymi często się kontaktujesz lub spotykasz, oznaczone jako ulubione lub takie, z którymi możesz chcieć się skontaktować

 4. Obszar Twoje kontakty zawiera wszystkie foldery kontaktów

 5. Środkowe okienko przedstawia kontakty i listy kontaktów, które są zawarte w elemencie wybranym w lewym okienku

 6. Wizytówka przedstawia szczegółowe informacje dotyczące kontaktu lub listy kontaktów wybranej w środkowym okienku

Przypinanie ulubionego widoku

Wybierz wygląd strony Kontakty, przypinając jeden z następujących widoków z listy w obszarze Proponowane osoby:

 • Osoby, z którymi często się kontaktujesz: Sprawdzaj najnowszą historię komunikacji oraz aktualizacje dotyczące osób, z którymi kontaktujesz się najczęściej.

 • Osoby w Twoim kalendarzu na dziś: Sprawdzaj, z kim się dzisiaj spotkasz i nad czym będziesz pracować.

 • Ulubione: Będą tu wyświetlane osoby wybrane jako ulubione, co zapewni szybki dostęp do ich najnowszych wiadomości e-mail.

 • Osoby, z którymi prawdopodobnie chcesz współpracować na bieżąco: Znajduj oflagowane elementy i wiadomości, w których @wspomniano o Tobie, oraz nieprzeczytane wiadomości od osób, z którymi kontaktujesz się najczęściej.

 • Wszystkie kontakty: To jest klasyczny widok Kontakty, który umożliwia wyświetlanie wszystkich kontaktów w jednym miejscu.

Aby przypiąć widok jako punkt początkowy, wybierz pozycję Przypnij ten widok.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Przypnij ten widok.

Aby zmienić punkt początkowy, wybierz pozycję Odepnij ten widok z górnego paska menu przypiętego widoku lub wybierz pozycję Przypnij ten widok z górnego paska menu jednego z innych widoków w obszarze Proponowane osoby.

Uwaga: W zależności od używanej wersji programu Outlook niektóre z tych widoków mogą być niedostępne.

Wybieranie osoby, aby wyświetlić więcej informacji na jej temat

Po wybraniu jednego z kontaktów po prawej stronie zostanie otwarte okienko. W tym miejscu pojawi się więcej informacji o tym kontakcie, na przykład jego adres e-mail, telefon i lokalizacja biura. Podane będą też informacje o tym, z kim ta osoba jest powiązana w organizacji i do jakich grup należy.

W dolnej części okienka będą dostępne informacje o Twoich interakcjach z kontaktem. Możesz przejrzeć wymienione z nim wiadomości e-mail, udostępnione Ci przez niego pliki oraz wszelkie wspólne dla Was spotkania i zdarzenia w przeszłości lub w przyszłości.

Zrzut ekranu przedstawiający wizytówkę na stronie Kontakty.

Opis folderów kontaktów

Gdy tworzysz kontakt lub listę kontaktów od podstaw, są one przechowywane w folderze kontaktów wybranym w okienku po lewej stronie. Foldery kontaktów umożliwiają grupowanie określonych kontaktów lub list kontaktów i ułatwiają ich znajdowanie.

Wszystkie foldery kontaktów są zawarte w obszarze Twoje kontakty, który znajduje się w lewym okienku na stronie Kontakty. Gdy obszar Twoje kontakty jest zwinięty, można go zaznaczyć i rozwinąć, aby wyświetlić wszystkie foldery kontaktów.

Gdy obszar Twoje kontakty jest rozwinięty, folder Kontakty jest wyświetlany bezpośrednio pod nim, jak pokazano na odpowiednim zrzucie ekranu. Folder Kontakty jest tworzony automatycznie. Są w nim wyświetlane wszystkie kontakty lokalne, chyba że utworzono inne foldery i dodano kontakty do nich.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z folderami kontaktów w dalszej części tego artykułu.

Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na przycisku Kontakty na stronie Kontakty.

Tworzenie kontaktu od podstaw

 1. W obszarze Twoje kontakty w lewym okienku wybierz folder, w którym chcesz utworzyć kontakt. Jeśli zamiast określonego folderu wybierzesz obszar Twoje kontakty, nowy kontakt zostanie utworzony w folderze Kontakty.

  Uwaga: Przed utworzeniem nowego kontaktu upewnij się, że w lewym okienku wybrano folder, w którym chcesz utworzyć kontakt. Po utworzeniu kontaktu nie można przenieść go do innego folderu. Aby zmienić folder przechowywanego kontaktu, usuń kontakt, a następnie utwórz go ponownie w innym folderze.

 2. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Nowy.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na przycisku Nowy na stronie Kontakty.

 3. W wyświetlonym formularzu Dodawanie kontaktu wpisz odpowiednie informacje.

  Wybranie ikony Ikona Dodaj informacje. spowoduje wyświetlenie opcji dostępnych dla tego typu informacji. Aby na przykład dodać numery telefonów, wybierz ikonę Ikona Dodaj informacje. obok pozycji Telefon

 4. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisywanie Zapisz.

Tworzenie kontaktu z wiadomości e-mail

Aby szybko dodać dowolnego nadawcę lub adresata z wiadomości e-mail do folderu Kontakty, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji. > Poczta.

 2. W okienku odczytu wiadomości e-mail wybierz nazwę nadawcy lub adresata, którego chcesz dodać do kontaktów.

 3. Na wyświetlonej wizytówce tej osoby wybierz pozycję Więcej akcji Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na pozycji Dodaj do kontaktów w menu Więcej akcji.

 4. W razie potrzeby w otwartym formularzu Dodawanie kontaktu wpisz dodatkowe informacje dotyczące kontaktu.

 5. Wybierz pozycję Zapisywanie Zapisz, aby dodać kartę do folderu Kontakty.

  WAŻNE: Po utworzeniu kontaktu w ten sposób nie można go przenieść ani zapisać w innym folderze.

Tworzenie listy kontaktów

Lista kontaktów pełni rolę kolekcji kontaktów. Niekiedy jest nazywana listą dystrybucyjną. Podczas redagowania wiadomości e-mail listę kontaktów można określić jako adresata tej wiadomości. Gdy wyślesz wiadomość, trafi ona do wszystkich kontaktów na liście. Na przykład możesz utworzyć listę kontaktów o nazwie „Mój klub książki” i dodać do niej wszystkich członków klubu książki. Aby następnie wysłać wiadomość e-mail do wszystkich członków klubu, wystarczy tylko wprowadzić ciąg „Mój klub książki” w wierszu Do wiadomości.

Aby utworzyć listę kontaktów

 1. W obszarze Twoje kontakty w lewym okienku wybierz folder, w którym chcesz utworzyć listę kontaktów. Jeśli zamiast określonego folderu wybierzesz obszar Twoje kontakty, nowa lista kontaktów zostanie utworzona w folderze Kontakty.

  Uwaga: Przed utworzeniem nowej listy kontaktów upewnij się, że w lewym okienku wybrano folder, w którym chcesz utworzyć listę. Po utworzeniu listy kontaktów nie można przenieść jej do innego folderu. Aby zmienić folder przechowywanej listy kontaktów, usuń listę, a następnie utwórz ją ponownie w innym folderze.

 2. Na pasku narzędzi wybierz strzałkę w dół obok pozycji Nowy, a następnie wybierz pozycję Nowa lista kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe przycisku Nowy z wybraną pozycją Lista kontaktów.

 3. W wyświetlonym pustym formularzu wypełnij pola Nazwa listy kontaktów, Członkowie i Notatki (opcjonalnie).

 4. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisywanie Zapisz.

Edytowanie kontaktu lub listy kontaktów

Można edytować kontaktów i tworzenie lub importowanie Outlook w sieci Web list kontaktów. Nie można edytować kontaktów, które zostanie wyświetlony przez nawiązanie połączenia z konta sieci społecznościowych, takich jak LinkedIn. Aby uzyskać informacji na temat importowania kontaktów z innego konta lub wiadomości e-mail programu poczty e-mail, zobacz Importowanie kontaktów do programu Outlook.

Uwaga:  Aby zmienić folder przechowywanej listy kontaktów, usuń listę, a następnie utwórz ją ponownie w innym folderze.

 1. W środkowym okienku zaznacz pole obok kontaktu lub listy kontaktów, którą chcesz edytować, a następnie wybierz pozycję Edytuj na pasku narzędzi.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na przycisku Edytuj na stronie Kontakty.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 3. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisywanie Zapisz.

Praca z folderami kontaktów

 • Aby utworzyć folder kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj obszar Twoje kontakty w lewym okienku, a następnie wybierz pozycję Nowy folder.

 • Aby usunąć dowolny utworzony folder kontaktów lub zmienić jego nazwę, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę lub Usuń.

 • Aby przenieść dowolny utworzony folder kontaktów do lokalizacji o nazwie Inne kontakty, tak aby folder był wciąż widoczny, ale żeby nie przeszkadzał, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Przenieś do „Inne kontakty”. Folder pojawi się w obszarze Inne kontakty.

  Aby przenieść folder z grupy Inne kontakty z powrotem do głównej listy folderów w obszarze Twoje kontakty, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierz pozycję Przenieś do „Twoje kontakty”.

Wyświetlanie kontaktów i list kontaktów

Po wybraniu elementu w lewym okienku na stronie Kontakty w środkowym okienku zostaną wyświetlone kontakty należące do tego elementu, przy czym:

 • Po wybraniu pozycji Proponowane osoby w środkowym okienku zostaną wyświetlone osoby, z którymi często się kontaktujesz, występujące dziś w Twoim kalendarzu, ulubione i takie, z którymi możesz chcieć się skontaktować. Przypięty widok jest widoczny w górnej części środkowego okienka.

 • Po wybraniu obszaru Twoje kontakty w środkowym okienku zostaną wyświetlone wszystkie kontakty i listy kontaktów.

 • Po wybraniu określonego folderu kontaktów w środkowym okienku zostaną wyświetlone tylko kontakty i listy kontaktów, które znajdują się w tym folderze.

Używanie menu filtru do zawężania i sortowania wyświetlanych kontaktów

Po wybraniu obszaru Twoje kontakty lub konkretnego folderu kontaktów menu rozwijane u góry środkowego okienka pozwala zawężać i sortować wyświetlane kontakty i listy kontaktów. Nazwa menu odpowiada obecnie wybranej kolejności sortowania. Domyślna nazwa menu to Według imion, ponieważ jest to domyślna kolejność sortowania.

Wybranie menu w celu jego otwarcia spowoduje pojawienie się następujących trzech sekcji:

 • Sekcja Kolejność sortowania umożliwia sortowanie według opcji Imię lub Nazwisko.

 • Sekcja Kolejność wyświetlania umożliwia sortowanie w porządku Imię Nazwisko lub Nazwisko Imię.

 • W sekcji Wyświetlanie możesz wybrać pozycję Kontakty, jeśli chcesz widzieć tylko osoby, pozycję Listy, jeśli chcesz widzieć tylko listy kontaktów, lub Wszystko, aby wyświetlić pozycje obu typów.

Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane filtrowania na stronie Kontakty.

Usuwanie kontaktu lub listy kontaktów

Można usuwać kontakty lub listy kontaktów, które zostały utworzone w aplikacji Outlook w sieci Web lub zaimportowane do niej. Nie można usuwać kontaktów uzyskanych za pomocą połączenia z kontem sieci społecznościowej, takiej jak LinkedIn.

 1. Wybierz kontakt lub listę kontaktów.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń na stronie Kontakty.

Wyszukiwanie kontaktu lub listy kontaktów

Wprowadź wyszukiwany termin w polu Wyszukiwanie osób u góry lewego okienka.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyszukiwania kontaktów na stronie Kontakty.

 • Aby wyszukać kontakt, wprowadź nazwę lub adres e-mail w polu Wyszukiwanie osób, a następnie wybierz ikonę wyszukiwania Pomoc wyszukiwania lub naciśnij klawisz Enter.

 • Aby wyszukać listę kontaktów, wprowadź jej nazwę w całości lub w części w polu Wyszukiwanie osób, a następnie wybierz ikonę wyszukiwania Pomoc wyszukiwania lub naciśnij klawisz Enter.

Łączenie i odłączanie kontaktów

Kontakty można łączyć ze sobą, aby zaznaczyć, że są w jakiś sposób powiązane. Ponadto aplikacja Outlook w sieci Web automatycznie wykrywa kontakty o takich samych lub bardzo podobnych nazwach i łączy je, tak aby były wyświetlane jako jeden kontakt.

Łączenie kontaktów

 • Zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu w środkowym okienku, a następnie wybierz pozycję Połącz na pasku narzędzi.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Połącz na stronie Kontakty.

Odłączanie kontaktów

 1. W środkowym okienku zaznacz pole wyboru obok połączonego kontaktu.

 2. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Połączenia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Linki na stronie Kontakty.

 3. W menu rozwijanym wybierz znak Ikona odłączania. obok kontaktu, który chcesz odłączyć od pozostałych.

Łączenie automatyczne

Aby zobaczyć automatyczne połączenia kontaktów z określonym kontaktem utworzone w aplikacji Outlook w sieci Web oraz wyświetlić sugestie połączeń z innymi, podobnymi kontaktami, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz pole wyboru z lewej strony nazwy kontaktu. Jeśli aplikacja Outlook w sieci Web automatycznie połączyła kontakty o takich samych lub podobnych nazwach, po prawej stronie paska narzędzi pojawi się menu rozwijane Połączenia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Linki na stronie Kontakty.

 2. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Połączenia.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na temat... Outlook.com:

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Uzyskiwanie pomocy na temat... Outlook w sieci Web dla firm:

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Jeśli korzystasz z usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zobacz Kontaktowanie się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów.

Zobacz też

Importowanie kontaktów do programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×