Korzystanie z kluczy produktu w usłudze Office 365, pakiecie Office 2016 lub Office 2013

Twoje konto Microsoft korzysta z klucza produktu pakietu Office podczas wykonywania wielu zadań, takich jak aktywacja pakietu Office czy ponowne instalowanie pakietu Office. W poniższych sekcjach opisano sytuacje, w których potrzebny jest klucz produktu pakietu Office, i zastosowanie posiadanego klucza produktu.

W pakiecie Office jest wyświetlana prośba o wprowadzenie klucza produktu

Jeśli w pakiecie Office jest wyświetlana prośba o podanie klucza produktu w celu aktywowania pakietu Office, w wielu przypadkach możesz zamiast tego wprowadzić dane konta Microsoft. Jest to konto, którego użyto do zakupu lub zasubskrybowania pakietu Office. Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz swojego konta Microsoft lub hasła.

Jeśli widzisz ten ekran w pakiecie Office, wybierz pozycję Zaloguj się przy użyciu aktywnego konta.

Okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie klucza produktu

Jeśli widzisz ten ekran (lub podobny) w pakiecie Office, wybierz pozycję Zaloguj się.

Komunikat informujący, że dezaktywowano instalację pakietu Office.

Uwaga : W przypadku zakupienia nowej, nieużywanej karty klucza produktu usługi Office 365 w celu odnowienia subskrypcji usługi Office 365 lub zakupu wersji próbnej można wprowadzić ten klucz produktu, jeśli w pakiecie Office jest wyświetlana odpowiednia prośba. Klucz produktu można także wprowadzić na stronie www.office.com/setup.

Istnieje kilka wyjątków, kiedy trzeba będzie wykonać inne czynności niż zalogowanie się.

 • Jeśli zakupiono dysk DVD lub USB za pośrednictwem Programu użytkowania w domu aktywowanego przez pracodawcę, będziesz potrzebować klucza produktu w celu zainstalowania pakietu Office na komputerze. Aby znaleźć swój klucz produktu w trybie online, zobacz Znajdowanie klucza produktu Programu użytkowania w domu.

 • Jeśli w pracy korzystasz z wersji pakietu Office Professional Plus opartej na licencjonowaniu zbiorczym, konieczne będzie skontaktowanie się z administratorem w celu uzyskania klucza produktu.

 • Jeśli w aplikacji pakietu Office zostanie wyświetlony żółty lub czerwony baner z informacją SUBSKRYPCJA WYGASŁA, musisz odnowić subskrypcję usługi Office 365, aby nadal korzystać z pakietu Office. Aby uzyskać pomoc, zobacz Odnawianie subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych.

 • Jeśli pakiet Office był preinstalowany na nowym urządzeniu i w aplikacji pakietu Office zostanie wyświetlony żółty lub czerwony baner z informacją POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU: Większość funkcji produktu <aplikacja> została wyłączona, ponieważ ten produkt nie został aktywowany, musisz uruchomić nową wersję próbną usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub kupić pakiet Office. Aby uzyskać pomoc, zobacz Wypróbowanie, kupowanie lub aktywowanie pakietu Office, który został wstępnie zainstalowany na nowym komputerze.

 • Jeśli pakiet Office Professional Plus zakupiono w trybie online, zobacz Czy mogę zakupić klucz produktu?. Jeśli klucz produktu nie działa, zobacz Klucz produktu pakietu Office nie działa.

Mam nowy komputer z systemem Windows 10 i dołączonym pakietem Office, ale nie mogę znaleźć klucza produktu

Jeśli zobaczysz ekran Zacznijmy z opcjami wypróbowania, zakupu lub aktywowania pakietu Office, oznacza to, że na nowym komputerze pakiet Office jest zainstalowany jako 1-miesięczna wersja próbna usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych. Producent Twojego komputera nie dostarczy Ci klucza produktu, chyba że zapłacono za kartę klucza produktu pakietu Office. Zamiast tego możesz uruchomić wersję próbną usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub kupić pakiet Office. Aby uzyskać pomoc, zobacz Wypróbowanie, kupowanie lub aktywowanie pakietu Office, który został wstępnie zainstalowany na nowym komputerze.

Zrzut ekranu przedstawiający domyślne opcje wypróbowania, zakupienia lub aktywowania dla komputera z wstępnie zainstalowanym pakietem Office.

Jeśli zapłacono za to, aby nowy komputer z systemem Windows 10 zawierał produkt pakietu Office, cyfrowy klucz produktu zostanie przesłany na komputer podczas aktywowania systemu Windows 10. Nie otrzymasz drukowanej wersji klucza produktu. Zamiast tego po uruchomieniu programu Word 2016 (lub dowolnej aplikacji pakietu Office) zostanie wyświetlony komunikat podobny do poniższego. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego ekranu, zobacz Aktywowanie zakupu lub bezpłatnej oferty dotyczącej pakietu Office na nowym komputerze PC.

Pokazuje przycisk Aktywuj w celu aktywowania pakietu Office dołączonego do Twojego nowego komputera

Czy do ponownego zainstalowania pakietu Office potrzebuję klucza produktu?

Nie potrzebujesz klucza produktu do ponownego zainstalowania usługi Office 365, pakietu Office 2016 lub Office 2013. W przypadku posiadania subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych do zainstalowania pakietu Office na dodatkowych komputerach nie jest potrzebny klucz produktu. Po prostu przejdź do strony www.office.com/myaccount i zaloguj się za pomocą konta Microsoft, które zostało użyte do zakupu pakietu Office. Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz swojego konta Microsoft lub hasła.

Uwaga : Proces ponownego instalowania pakietu Office uzyskanego za pomocą Programu użytkowania w domu jest inny. Zobacz Instalowanie lub odinstalowywanie pakietu Office uzyskanego za pośrednictwem Programu użytkowania w domu.

Czy w pakiecie Office mogę wyświetlić mój klucz produktu?

Nie, nie możesz. Ze względów bezpieczeństwa pełny klucz produktu nie jest wyświetlany w pakiecie Office.

Zamiast tego w przypadku usługi Office 365 i pakietu Office 2016 możesz wyświetlić konto Microsoft, do którego należy konkretny pakiet Office. To konto zastępuje klucz produktu i może zostać użyte do ponownego zainstalowania pakietu Office ze strony www.office.com/myaccount i do aktywowania pakietu Office.

Aby wyświetlić konto Microsoft, do którego należy pakiet Office, otwórz dokument w programie Word 2016 (lub dowolnej aplikacji pakietu Office) i przejdź do pozycji Plik > Konto. Znajdź adres e-mail po wyrazie Przynależność pod nazwą produktu.

Pokazuje konto e-mail skojarzone z pakietem Office

Czy mogę wyświetlić mój klucz produktu w trybie online?


Tak, ale ta procedura działa tylko w przypadku pakietów Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm oraz Office Professional, a także w przypadku poszczególnych aplikacji pakietu Office. Klucze produktu dla usługi Office 365 nie są wyświetlane w trybie online.

Klucze produktu dla jednorazowych zakupów pakietu Office oraz poszczególnych aplikacji pakietu Office są dostępne na stronie www.office.com/myaccount. Jednak do ponownego zainstalowania lub aktywowania tych produktów nie jest potrzebny klucz produktu. Jeśli w tych produktach jest wyświetlana prośba o podanie klucza produktu, możesz zalogować się przy użyciu konta Microsoft, którego użyto do zakupu i pobrania pakietu Office.

Jeśli nadal chcesz wyświetlić swój klucz produktu, poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Przejdź do strony www.office.com/myaccount i jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się.

 2. Wybierz produkt pakietu Office.

 3. Wybierz pozycję Wyświetl klucz produktu. Pamiętaj, że ten klucz produktu nie będzie zgodny z tym, który widnieje na karcie klucza produktu pakietu Office lub w Sklepie Microsoft dla tego samego zakupu. Jest to normalne.

Przedstawia link Wyświetl klucz produktu do jednorazowej instalacji pakietu Office

Jeśli zakupiono pakiet Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Office Professional lub pojedyncze aplikacje pakietu Office w Sklepie Microsoft, ale jeszcze ich nie zainstalowano, można również wyświetlić ich klucze produktu i zainstalować je ze Sklepu Microsoft.

Wykonaj następujące czynności, aby wyświetlić klucz produktu w Sklepie Microsoft:

 1. Przejdź do strony www.microsoftstore.com. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Zaloguj się i wpisz identyfikator użytkownika oraz hasło, których użyto do zakupu pakietu Office.

 2. Po zalogowaniu wybierz pozycję Historia zamówień w menu Zaloguj się.

 3. Znajdź jednorazowy zakup pakietu Office lub poszczególnych aplikacji pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office, aby wyświetlić klucz produktu (ta opcja w rzeczywistości nie powoduje zainstalowania pakietu Office). Zwróć uwagę, że ten klucz produktu nie będzie zgodny z kluczem produktu wyświetlanym w obszarze Moje konto pakietu Office. Jest to normalne.

Klucz produktu w Sklepie Microsoft na stronie Zawartość cyfrowa

Moje klucze produktu są niezgodne

Jest to normalne. Klucz produktu pakietu Office widoczny na stronie www.office.com/myaccount zawsze będzie inny od klucza produktu widocznego na karcie klucza produktu lub w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Są to dwa różne typy kluczy, nawet jeśli jest w nich używany ten sam format.

Czy mogę zmienić mój klucz produktu?

Tak, możesz zmienić swój klucz produktu, instalując ponownie pakiet Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub Office Professional. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zmienianie klucza produktu pakietu Office

Mam nowy klucz produktu. Gdzie go wprowadzić?

Oto co należy zrobić z nowym, nigdy nie używanym kluczem produktu usługi Office 365, pakietu Office 2016 lub Office 2013:

 1. Przejdź do witryny www.office.com/setup.

 2. Zaloguj się, wykorzystując konto Microsoft, lub utwórz je, jeśli jeszcze go nie masz. Należy pamiętać to konto, aby móc zainstalować lub ponownie zainstalować pakiet Office później bez klucza produktu.

  Ważne : Jeśli odnawiasz subskrypcję usługi Office 365, wprowadź konto Microsoft skojarzone z subskrypcją. Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz swojego konta Microsoft lub hasła.

 3. Wprowadź klucz produktu pakietu Office bez łączników.

 4. Postępuj zgodnie z monitami, aby ukończyć proces realizacji klucza.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Czy mogę zakupić klucz produktu?

Jest to uzależnione od tego, co próbujesz zrobić.

 • Aby zakupić zupełnie nową kopię pakietu Office 2016 lub rozpocząć nową subskrypcję usługi Office 365, możesz kupić kartę klucza produktu pakietu Office u sprzedawcy detalicznego. Swój klucz możesz zrealizować na stronie www.office.com/setup w celu skonfigurowania konta Microsoft i zainstalowania pakietu Office. Możesz również zakupić dystrybucję cyfrową bezpośrednio ze Sklepu Microsoft, korzystając ze strony www.microsoftstore.com. Klucz produktu zostanie dostarczony, jeśli skorzystano z jednorazowego zakupu pakietu Office 2016 lub poszczególnych aplikacji pakietu Office. W przypadku usługi Office 365 klucz nie będzie potrzebny i nie zostanie dostarczony.

 • Aby odnowić subskrypcję usługi Office 365, możesz kupić kartę klucza produktu usługi Office 365 u sprzedawcy detalicznego i zrealizować ten klucz na stronie www.office.com/setup. Możesz także odnowić swoją subskrypcję w trybie online bez klucz produktu, korzystając ze strony www.office.com/renew.

 • Jeśli w pakiecie Office jest wyświetlana prośba o podanie klucza produktu, a Ty chcesz zakupić klucz produktu w celu aktywowania pakietu Office, lepiej odinstalować bieżącą wersję pakietu Office, a następnie zakupić i zainstalować nową wersję pakietu Office ze Sklepu Microsoft. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że pakiet Office zostanie pomyślnie aktywowany.

  Kliknij pozycję Kup pakiet Office poniżej, aby porównać ceny i opcje oraz dokonać zakupu.

  Link umożliwiający kupienie pakietu Office

Jeśli chcesz kupić klucze produktu pakietu Office w innym miejscu, zalecamy zapoznanie się z naszymi poradami dotyczącymi bezpieczniejszych zakupów, aby mieć pewność, że zakupione oprogramowanie będzie oryginalnym oprogramowaniem firmy Microsoft. Jeśli chcesz kupić klucz produktu w trybie online, koniecznie przeczytaj poradę Uważaj na klucze produktu sprzedawane oddzielnie. Jeśli klucz produktu zakupiony w trybie online nie działa lub przestał działać, zobacz Klucz produktu pakietu Office nie działa.

Została kupiona karta klucza produktu, ale nie ma na niej klucza

Jeśli zakupiono kartę klucza produktu pakietu Office, może być konieczne staranne zdrapanie znajdującej się na odwrocie karty klucza produktu powłoki ze srebrnej folii w celu odkrycia klucza produktu. Jeśli zdrapywanie powłoki z folii spowoduje uszkodzenie klucza, zobacz Mój klucz produktu został utracony lub uszkodzony.

Porada : Karta klucza produktu może także zawierać kody kreskowe oraz inne grupy liter i cyfr, ale klucz produktu zawsze będzie widoczny w formacie XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Zdrap foliową powłokę, aby odsłonić klucz produktu pakietu Office

Mój klucz produktu został utracony lub uszkodzony

Jeśli zgubiono lub uszkodzono klucz produktu, ale masz prawidłowy dowód zakupu, pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą zastąpić Twój klucz produktu lub przedstawić Ci inne możliwości. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że klucz produktu został utracony, skradziony lub zgubiony, a Ty po prostu chcesz kupić nowszą wersję pakietu Office, możesz kliknąć pozycję Kup pakiet Office poniżej, aby porównać ceny i opcje oraz dokonać zakupu.

Link umożliwiający kupienie pakietu Office

Jeśli chcesz kupić pakiet Office w innym miejscu, zalecamy zapoznanie się z naszymi poradami dotyczącymi bezpieczniejszych zakupów, aby mieć pewność, że zakupione oprogramowanie będzie oryginalnym oprogramowaniem firmy Microsoft. Jeśli chcesz kupić klucz produktu online, koniecznie przeczytaj poradę Uważaj na klucze produktu sprzedawane oddzielnie.

Klucz produktu pakietu Office nie działa

Jeśli klucz produktu pakietu Office nie działa lub przestał działać, należy skontaktować się ze sprzedawcą i zażądać zwrotu kosztów. Jeśli klucz produktu zakupiono oddzielnie od oprogramowania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że klucz produktu został skradziony lub uzyskany w inny nieuczciwy sposób, a w rezultacie korzystanie z niego zostało zablokowane. Niestety, istnieje wielu nieuczciwych sprzedawców oferujących na sprzedaż kradzione, niewłaściwie używane lub pod innymi względami nieautoryzowane klucze produktu firmy Microsoft. Czasami te klucze produktu są drukowane na sfałszowanych etykietach lub kartach z linkiem umożliwiającym pobranie oprogramowania firmy Microsoft, a czasami rozpowszechniane z nośnikami oprogramowania, których odsprzedaż jest nieautoryzowana, takimi jak nośniki promocyjne, nośniki producenta OEM służące do ponownej instalacji lub inne nośniki firmy Microsoft dotyczące konkretnych programów.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną w sprawie klucza produktu

Jeśli mimo zastosowania się do wskazówek zawartych w tym artykule nadal potrzebujesz pomocy, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×