Korzystanie z funkcji autouzupełniania formuł

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja autouzupełniania formuł upraszcza tworzenie i edytowanie formuł, a także pozwala ograniczyć do minimum występujące przy tym błędy pisowni i składni. Po wpisaniu znaku równości (=) i litery początkowej lub wyzwalacza wyświetlania program Microsoft Excel wyświetla poniżej komórki a dynamiczną listę rozwijaną prawidłowych funkcji, nazw i ciągów tekstowych, które pasują do liter lub wyzwalacza. Następnie można wstawić element z listy rozwijanej do formuły za pomocą wyzwalacza INSERT.

Autouzupełnianie formuł

1. Wpisz znak równości (=) i litery początkowe lub wyzwalacz wyświetlania, aby rozpocząć Autouzupełnianie formuł.

2. w trakcie wpisywania wyświetlane jest przewijana lista prawidłowych elementów z wyróżnionym najbliższym dopasowaniem.

3. ikony reprezentują typ wpisu, taki jak funkcja lub odwołanie do tabeli.

4. szczegółowe etykietki ekranowe ułatwiają dokonanie najlepszego wyboru.

W poniższej tabeli podsumowano sposób dynamicznego sterowania wyświetlaniem elementów na liście rozwijanej autoUzupełniania formuł.

Wartość

Wpisz

Nazwy funkcji programu Excel i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

Litera lub litery początkowe wszędzie tam, gdzie można wprowadzić wartość funkcji.

Przykład: Su

Argumenty funkcji

(Brak wyzwalacza wyświetlania).

Wpisz argument, taki jak liczba lub odwołanie do komórki, lub użyj wyzwalacza wyświetlania, takiego jak litery początkowe lub znak [(otwierający nawias kwadratowy).

Przykład: suma (5; a2; [

W przypadku każdego kolejnego argumentu wpisz przecinek, a następnie argument lub inny wyzwalacz wyświetlania.

Uwaga: Poniższe funkcje mają argumenty z wyliczonymi stałych, które są automatycznie wyświetlane na liście rozwijanej: komórki, WP, Wyszukaj. pionowo, suma

Nazwy zdefiniowane i nazwy tabel

Litera lub litery początkowe, W których można wprowadzić tę nazwę.

Przykład: Ann

Specyfikatory kolumn tabeli i specyfikatory elementów specjalnych ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Co najmniej jeden z następujących elementów:

 • [(otwierający nawias kwadratowy) zaraz po nazwie tabeli.

  Przykład: PodsumowanieRoczne[

 • (przecinek) zaraz po elemencie specjalnym.

  Przykład: = PodsumowanieRoczne [#All];

 • : (dwukropek) zaraz po nazwie kolumny.

  Przykład: PodsumowanieRoczne [Sales:

Uwaga: Jeśli komórka znajduje się w tabeli, nazwa tabeli jest opcjonalna. Na przykład następujące formuły będą takie same:

= [Sprzedaż]/[koszt]

= PodsumowanieRoczne [Sales]/AnnualSummary [koszty]

Nazwy połączeń w funkcjach modułów

"(cudzysłów otwierający) zaraz po nawiasie otwierającym nazwy funkcji modułu.

Przykład: element ("

Uwaga: Na liście są wyświetlane tylko połączenia OLAP przechowywane w bieżącym skoroszycie.

Ciągi tekstowe wyrażeń wielowymiarowych (MDX) w funkcjach modułów

Co najmniej jeden z następujących elementów:

 • "(cudzysłów otwierający) zaraz po przecinku argumentu.

  Przykład: element ("DaneModułuSprzedaży";"

 • . (kropka) zaraz po nawiasie zamykającym.

  Przykład: element ("DaneModułuSprzedaży"; "[kontrahenci].

  Przykład: element ("DaneModułuSprzedaży"; "[kontrahenci]. [ Meksyk].

 • ((nawias otwierający) zaraz po cudzysłowie otwierającym w ciągu tekstowym MDX w celu wskazania początku krotki.

  Przykład: modułu ("DaneModułuSprzedaży"; "(

 • (przecinek) zaraz po nawiasie zamykającym w ciągu tekstowym MDX w celu wskazania drugiej części krotki.

  Przykład: modułu ("DaneModułuSprzedaży"; "([kontrahenci]. [ Meksyk],

 • {(otwierający nawias klamrowy) zaraz po cudzysłowie otwierającym w ciągu tekstowym MDX w celu wskazania początku wyrażenia zestawu.

  Przykład: modułu ("DaneModułuSprzedaży"; "{

  Uwagi: 

  • Aby można było wprowadzić ciąg tekstowy MDX przy użyciu funkcji Autouzupełnianie formuł, należy połączyć się ze źródłem danych OLAP.

  • Jeśli zdefiniowano podpis, jest on wyświetlany na etykietce ekranowej, aby potwierdzić wybór.

  • Jeśli ciąg tekstowy MDX jest niejednoznaczny, to unikatowa nazwa członka jest nadal wprowadzana, ale należy zdecydować, czy wprowadzono prawidłową. Na przykład jeśli w poniższym ciągu tekstowym MDX występują dwie wartości:

   ELEMENT ("DaneModułuSprzedaży"; "[kontrahenci]. [ Meksyk]. [Hidalgo]. [Dora N. rozruch]

   Zostanie wprowadzona jedna z następujących wartości:

   [Klienci]. [Name]. & [54342]

   [Klienci]. [Name]. & [34297]

   Jeśli wpisany plik nie jest odpowiedni, usuń go, a następnie wybierz inną.

  • Nazwy funkcji usług Analysis Services programu Microsoft SQL Server, takie jak "dzieci", "Parent" lub "połączenie krzyżowe", nie są wyświetlane na liście rozwijanej, ale nadal można je wpisywać.

Uwagi: 

 • W dowolnej chwili, gdy korzystasz z funkcji autoUzupełniania formuł, możesz wpisać tekst, który ma zostać zakończony.

 • Funkcji autoUzupełniania formuł można używać w środku istniejącej funkcji zagnieżdżonej lub formuły. Tekst znajdujący się bezpośrednio przed punktem wstawiania jest wykorzystywany do wyświetlania wartości na liście rozwijanej, a cały tekst po punkcie wstawiania pozostaje bez zmian.

 • Zdefiniowane nazwy, które są tworzone dla stałych wyliczeniowych, na przykład te, które użyto w funkcji sumy CZĘŚCIowej, oraz połączenia funkcji modułu nie są wyświetlane na liście rozwijanej Autouzupełnianie, ale nadal można je wpisywać.

W poniższej tabeli zestawiono klucze, za pomocą których można nawigować po liście rozwijanej autoUzupełniania formuł.

Cel

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie punktu wstawiania o jedno znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie punktu wstawiania o jedno znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie zaznaczenia o jedno polecenie w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie zaznaczenia o jedno polecenie w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie ostatniego elementu.

END

Zaznaczanie pierwszego elementu.

HOME

PrzeChodzenie o jedną stronę w dół i wybranie nowego elementu.

PAGE DOWN

PrzeChodzenie o jedną stronę w górę i wybranie nowego elementu.

PAGE UP

Zamknij listę rozwijaną.

ESCAPE (lub kliknięcie innej komórki)

Włączanie lub wyłączanie funkcji autoUzupełniania formuł.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Ważne: Podczas wpisywania formuły nawet po użyciu wyzwalacza wstawiania nie zapomnij wpisać nawias zamykający dla funkcji, nawias zamykający dla odwołania do tabeli lub cudzysłów zamykający dla ciągu tekstowego MDX.

 • Aby wstawić zaznaczony element do formuły i umieścić punkt wstawiania bezpośrednio po nim, naciśnij klawisz TAB lub kliknij dwukrotnie element.

Uwaga: Ta sekcja nie dotyczy aplikacji Excel Online.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Formuły.

  W programie Excel 2007: kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię formuły .

 2. W obszarze Praca z formułamizaznacz lub wyczyść Autouzupełnianie formuł.

Porada: Możesz również nacisnąć klawisze ALT + Strzałka w dół.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×