Korzystanie z funkcji Autouzupełnianie formuł

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja autouzupełniania formuł upraszcza tworzenie i edytowanie formuł, a także pozwala ograniczyć występujące przy tym błędy pisowni i składni. Po wpisaniu znaku równości (=) i pierwszych liter lub wyzwalacza wyświetlania (na przykład znaku równości i pierwszej litery funkcji) w programie Microsoft Excel pod komórką zostanie wyświetlona dynamiczna lista rozwijana zawierająca prawidłowe funkcje, nazwy i ciągi tekstowe odpowiadające wpisanym literom lub wyzwalaczowi. Za pomocą wyzwalacza wstawiania można wstawić element z listy rozwijanej do formuły.

Autouzupełnianie formuł

1. Wpisz znak równości (=) i pierwsze litery lub wyzwalacz wyświetlania, aby uruchomić funkcję autouzupełniania formuł.

2. Podczas pisania zostanie wyświetlona lista przewijana zawierająca prawidłowe wartości z wyróżnionym najlepszym dopasowaniem.

3. Ikony reprezentują typ wpisu, taki jak wpis do tabeli (PodsumowanieSprzedaży), nazwa zdefiniowana (Podatek) lub funkcja (SZUKAJ.TEKST, SEKUNDA...NACHYLENIE i tak dalej).

4. Szczegółowe etykietki ekranowe ułatwiają dokonanie najlepszego wyboru.

Co chcesz zrobić?

Sterowanie listą rozwijaną przy użyciu wyzwalaczy wyświetlania

Nawigowanie w liście rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł za pomocą klawiszy

Wprowadzanie elementu z listy rozwijanej za pomocą wyzwalacza wstawiania

Włączanie lub wyłączanie funkcji autouzupełniania formuł

Sterowanie listą rozwijaną przy użyciu wyzwalaczy wyświetlania

W poniższej tabeli podsumowano sposoby dynamicznego sterowania wyświetlaniem elementów listy rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł.

Wyświetlane elementy

Wpisywana wartość

Nazwy funkcji programu Excel i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

Pierwsza litera lub litery początkowe tam, gdzie można wprowadzić funkcję

Przykład: Su

Argumenty funkcji

Wprowadź znak ( — nawias otwierający

Wpisz argument, na przykład liczbę lub odwołanie do komórki, albo użyj wyzwalacza wyświetlania, takiego jak początkowe litery, średnik albo otwierający nawias okrągły lub kwadratowy ([).

Przykład: SUMA(5; A2; [

Dla każdego kolejnego argumentu wpisz średnik i argument lub następny wyzwalacz wyświetlania.

Uwaga : W następujących funkcjach występują argumenty ze stałymi wyliczeniowymi, które są automatycznie wyświetlane na liście rozwijanej: KOMÓRKA, FV, WYSZUKAJ.POZIOMO, PODAJ.POZYCJĘ, PMT, PV, POZYCJA.ŚR, POZYCJA.NAJW, SUMA.CZĘŚCIOWA i WYSZUKAJ.PIONOWO.

Nazwy zdefiniowane i nazwy tabel

Pierwsza litera lub początkowe litery tam, gdzie można wprowadzić tę nazwę

Przykład: Sprzedażroczna

Określenia kolumn tabeli i określenia elementów specjalnych ([#Wszystko], [#Dane], [#Nagłówki], [#Sumy], [#TenWiersz])

Jedna lub więcej z następujących wartości:

 • [ (otwierający nawias kwadratowy) zaraz po nazwie tabeli

  Przykład: PodsumowanieRoczne[

 • ; (średnik) zaraz po elemencie specjalnym

  Przykład: =PodsumowanieRoczne[#Wszystko];

 • : (dwukropek) zaraz po nazwie kolumny

  Przykład: PodsumowanieRoczne[Sprzedaż:

Uwaga : Jeśli komórka należy do tabeli, nazwa tabeli jest opcjonalna. Poniższe przykładowe formuły mają to samo znaczenie:

=[Sprzedaż]/[Koszty]

=PodsumowanieRoczne[Sprzedaż]/PodsumowanieRoczne[Koszty]

Nazwy połączeń w funkcjach modułów

" (cudzysłów otwierający) zaraz po nawiasie otwierającym nazwy funkcji modułu

Przykład: ELEMENT.MODUŁU("

Uwaga : Na liście są wyświetlane tylko połączenia OLAP przechowywane w bieżącym skoroszycie.

Ciągi tekstowe wyrażeń wielowymiarowych (MDX) w funkcjach modułów

Jedna lub więcej z następujących wartości:

 • " (cudzysłów otwierający) zaraz po średniku argumentu

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"

 • . (kropka) zaraz po zamykającym nawiasie kwadratowym

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"[Klienci].

  Przykład: ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"[Klienci].[Meksyk].

 • ( (nawias otwierający) zaraz po cudzysłowie otwierającym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia początku krotki (ciągu zawierającego wartości rozdzielone średnikami)

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"(

 • ;  (średnik) zaraz po zamykającym nawiasie kwadratowym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia drugiej części krotki

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"([Klienci].[Meksyk];

 • { (otwierający nawias klamrowy) zaraz po cudzysłowie otwierającym w ciągu tekstowym MDX w celu określenia początku wyrażenia zestawu

  Przykład: WARTOŚĆ.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"{

  Uwagi : 

  • Aby można było wprowadzić ciąg tekstowy MDX za pomocą funkcji autouzupełniania formuł, musi istnieć połączenie ze źródłem danych OLAP.

  • Jeśli zdefiniowano podpis, zostanie on wyświetlony w etykietce ekranowej, aby ułatwić potwierdzenie wyboru.

  • Jeśli ciąg tekstowy MDX jest niejednoznaczny, i tak zostanie wprowadzona unikatowa nazwa elementu, ale użytkownik musi określić, czy jest to prawidłowa nazwa. Mogą na przykład istnieć dwie wartości dla następującego ciągu tekstowego MDX:

   ELEMENT.MODUŁU("DaneModułuSprzedaży";"[Klienci].[Meksyk].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Zostanie wprowadzona jedna z następujących wartości:

   [Klienci].[Nazwisko].&[54342]

   [Klienci].[Nazwisko].&[34297]

   Jeśli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość, należy ją usunąć i wybrać drugą.

  • Nazwy funkcji usług analiz programu Microsoft SQL Server, na przykład „Children”, „Parent” lub „Crossjoin”, nie są wyświetlane na liście rozwijanej, ale można je wpisać.

Uwagi : 

 • Podczas korzystania z funkcji autouzupełniania formuł można w dowolnej chwili wpisać pozostałą treść formuły.

 • Można również użyć funkcji autouzupełniania formuł wewnątrz istniejącej funkcji lub formuły zagnieżdżonej. Tekst poprzedzający punkt wstawiania zostanie użyty do określenia wartości wyświetlanych na liście rozwijanej, a tekst za punktem wstawiania pozostanie niezmieniony.

 • Zdefiniowane nazwy utworzone dla stałych wyliczeniowych, na przykład używane w funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE, oraz połączenia z funkcjami modułu nie są wyświetlane na liście rozwijanej, ale można je wpisać.

Początek strony

Nawigowanie w liście rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł za pomocą klawiszy

W poniższej tabeli podsumowano klawisze służące do nawigowania w liście rozwijanej funkcji autouzupełniania formuł.

Efekt

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie punktu wstawiania o jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Przeniesienie punktu wstawiania o jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

Przeniesienie zaznaczenia o jeden element w górę

Strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczenia o jeden element w dół

Strzałka w dół

Zaznaczenie ostatniego elementu

Zakończenie

Zaznaczenie pierwszego elementu

Strona główna

Przejście o jedną stronę w dół i zaznaczenie nowego elementu

Page Down

Przejście o jedną stronę w górę i zaznaczenie nowego elementu

Page Up

Zamknięcie listy rozwijanej

Esc (lub kliknięcie innej komórki)

Włączenie lub wyłączenie funkcji autouzupełniania formuł

Alt+strzałka w dół

Początek strony

Wprowadzanie elementu z listy rozwijanej za pomocą wyzwalacza wstawiania

Ważne : Wpisując formułę, nawet po użyciu wyzwalacza wstawiania, należy pamiętać o zamknięciu nawiasów dla funkcji, nawiasów kwadratowych dla odwołania do tabeli lub cudzysłowu dla ciągu tekstowego MDX.

 • Aby wstawić zaznaczony element do formuły i umieścić punkt wstawiania zaraz za tym elementem, naciśnij klawisz TAB albo kliknij element dwukrotnie.

Początek strony

Włączanie lub wyłączanie funkcji autouzupełniania formuł

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Formuły.

 2. W obszarze Praca z formułami zaznacz lub wyczyść pole wyboru Autouzupełnianie formuł.

Porada : Aby przełączyć funkcję autouzupełniania formuł, można też nacisnąć klawisze ALT+Strzałka w dół podczas wpisywania formuły.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×