Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używaj aplikacji Microsoft Teams z klawiaturą i czytnikiem ekranu JAWS, aby rozmawiać na czacie ze swoimi kontaktami. Gdy ktoś wyśle ci wiadomość, natychmiast usłyszysz alert.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Rozpoczynanie konwersacji

 1. Naciśnij klawisze Alt+2, żeby otworzyć Czat. Okienko listy wyświetli teraz listę Ulubione, jeśli takie kontakty istnieją, kontakty na liście Kontakty oraz kontakty na liście Sugerowane.

 2. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: „Pole listy, ulubione czaty” (jeśli zapisano niektóre kontakty jako ulubione) lub „Pole listy, ostatnie czaty”.

 3. Naciskaj strzałkę w górę lub w dół, dopóki nie usłyszysz nazwy kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a po niej informacji na temat jego dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, którego szukasz nie znajduje się na liście Ulubione, Ostatnie lub Sugerowane, naciśnij klawisze Alt+E, aby użyć pola Wyszukaj do znalezienia tego kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wybrano, zredaguj nową wiadomość, edytuj”.

 5. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

 6. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Wiadomość od”. Po tej informacji usłyszysz imię i nazwisko osoby oraz tekst umieszczony w wiadomości.

  Uwaga: Jeśli otrzymasz wiadomość od innej osoby niż ta, z którą obecnie rozmawiasz, lub jeśli otrzymasz wiadomość, będąc w innym widoku, usłyszysz: „Powiadomienie”, a po nim nazwę nadawcy.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używaj aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem ekranu w systemie Mac OS, aby rozmawiać na czacie ze swoimi kontaktami. Gdy ktoś odpowie na twoją wiadomość, natychmiast usłyszysz alert.

Uwagi: 

Rozpoczynanie konwersacji

 1. Naciśnij klawisze Opcja+2, żeby otworzyć Czat. Okienko listy wyświetli teraz listę Ulubione, jeśli takie kontakty istnieją, kontakty na liście Kontakty oraz kontakty na liście Sugerowane.

 2. Naciskaj klawisze Command+F6, aż usłyszysz: „Poziomy rozdzielacz”.

 3. Naciskaj strzałkę w prawo, dopóki nie usłyszysz nazwy kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a po niej informacji na temat jego dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, którego szukasz, nie znajduje się na liście Ulubione, Ostatnie lub Sugerowane, naciśnij klawisze Opcja+E, aby skorzystać z pola Wyszukiwanie do znalezienia tego kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

 4. Naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja. Usłyszysz: „Zredaguj nową wiadomość, edytuj tekst”.

 5. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

 6. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Wiadomość od”. Po tej informacji usłyszysz imię i nazwisko osoby oraz tekst umieszczony w wiadomości.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używaj aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac z funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem ekranu w systemie Mac OS, aby rozmawiać na czacie ze swoimi kontaktami. Gdy ktoś odpowie na twoją wiadomość, natychmiast usłyszysz alert.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Rozpoczynanie konwersacji

 1. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „karta czatu”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wybrano, karta czatu”. W okienku listy zostaną wyświetlone ostatnie rozmowy.

 2. Przesuń palcem w lewo, aż usłyszysz „przycisk nowego czatu”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyszukaj odbiorców, pole wyszukiwania”. Zostanie otwarte okno nowy czat, a fokus przenosi się na pole Do.

 3. Aby wyszukać kontaktu, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy znak na klawiaturze ekranowej.

 4. Aby wpisać słowa wyszukiwania, przesuń palcem po klawiaturze, aż usłyszysz żądany znak, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Znak zostanie dodany w polu Do.

 5. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone podczas pisania. Aby przejść do wyników, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę kontaktu. Aby wybrać kontakt, dwukrotnie dotknij ekranu.

 6. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Wpisz tu swoją wiadomość”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole tekstowe, edytowanie, punkt wstawiania na początku”.

 7. Wpisz swoją wiadomość, używając klawiatury ekranowej zgodnie z powyższymi instrukcjami.

 8. Aby wysłać wiadomość, przesuń palcem w lewo, aż usłyszysz „przycisk Wyślij”, a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Powiadomienie, wiadomość wysłana”.

 9. Gdy osoba odpowiada na twoją wiadomość, VoiceOver czyta nową lub nieprzeczytaną wiadomość.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używaj aplikacji Microsoft Teams dla systemu Android z funkcją Talkback, wbudowanym czytnikiem ekranu w Androidzie, aby rozmawiać na czacie ze swoimi kontaktami. Gdy ktoś wyśle ci wiadomość, natychmiast usłyszysz alert.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Rozpoczynanie konwersacji

 1. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „karta czatu” a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz pierwszy element z listy niedawnych konwersacji, która została pokazana w okienku listy.

 2. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „przycisk Nowy czat”, a następnie dotknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole edycji, do, wyszukaj kontakty”. Klawiatura ekranowa jest pokazana w dolnej połowie ekranu.

 3. Aby wpisać słowa wyszukiwania, przesuń palcem po dolnej połowie ekranu, aż usłyszysz żądany znak, a następnie podnieś palec i kliknij dwukrotnie ekran. Znak zostanie dodany w polu Do.

 4. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone i odczytane podczas pisania. Fokus przechodzi do pierwszego wyniku wyszukiwania. Aby przejść w liście, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę kontaktu. Aby wybrać kontakt, dwukrotnie dotknij ekranu.

 5. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Wpisz tu swoją wiadomość, pole edycji”, a następnie kliknij dwukrotnie ekranu.

 6. Wpisz swoją wiadomość, używając klawiatury ekranowej zgodnie z powyższymi instrukcjami.

 7. Aby wysłać wiadomość, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „przycisk wysyłania wiadomości”, a następnie dotknij dwukrotnie ekranu. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

 8. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Otrzymano wiadomość, wyświetlam elementy <number of the current item and its position in the list of items>”.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używaj aplikacji Microsoft Teams w sieci Web z klawiaturą i Narratorem, wbudowanym czytnikiem ekranu w systemie Windows, aby rozmawiać na czacie ze swoimi kontaktami. Gdy ktoś wyśle ci wiadomość, natychmiast usłyszysz alert.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

Rozpoczynanie konwersacji

 1. Naciśnij klawisze Alt+2, żeby otworzyć Czat. Okienko listy wyświetli teraz listę Ulubione, jeśli takie kontakty istnieją, kontakty na liście Kontakty oraz kontakty na liście Sugerowane.

 2. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: „Nagłówek Ulubione czaty” (jeśli zapisano niektóre kontakty jako ulubione) lub „Ostatnie czaty”.

 3. Naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwy kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a po niej informacji na temat jego dostępności.

  Porada: Jeśli kontakt, którego szukasz nie znajduje się na liście Ulubione, Ostatnie lub Sugerowane, naciśnij klawisze Alt+E, aby użyć pola Wyszukaj do znalezienia tego kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Zredaguj nową wiadomość, edytowanie”.

 5. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wiadomość wysłana”.

 6. Kiedy osoba odpowie na Twoją wiadomość, usłyszysz: „Wiadomość od”. Po tej informacji usłyszysz imię i nazwisko osoby oraz tekst umieszczony w wiadomości.

  Uwaga: Jeśli otrzymasz wiadomość od innej osoby niż ta, z którą obecnie rozmawiasz, lub jeśli otrzymasz wiadomość, będąc w innym widoku, usłyszysz nazwę nadawcy, a po niej tekst zawarty w wiadomości.

Zobacz też

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×