Korzystanie z aplikacji Word Mobile dla systemu Windows Phone

Chcesz przejrzeć dokument programu Microsoft Word, który został Tobie przez kogoś przesłany w wiadomości e-mail? A może jest potrzebna niewielka zmiana lub dodanie kilku komentarzy? Nie musisz z tym czekać do chwili, gdy znajdziesz się z powrotem przy komputerze. Za pomocą aplikacji Microsoft Word Mobile możesz otwierać, edytować, a nawet tworzyć nowe dokumenty programu Word bezpośrednio na telefonie. Po prostu przejdź do centrum Office, aby rozpocząć pracę.

Otwarty dokument programu Word

Aby otworzyć dokument programu Word

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na ekranie Miejsca naciśnij miejsce, w którym znajduje się odpowiedni dokument, a następnie naciśnij ten dokument. Może on znajdować się na telefonie, w wiadomości e-mail, w usłudze OneDrive, w witrynie programu Microsoft SharePoint 2010 lub nowszej wersji albo w witrynie usługi SharePoint Online dostępnej w ramach usługi Microsoft Office 365.

  • Przesuń do ekranu Ostatnie, a następnie naciśnij ostatnio otwarty dokument.

  • Naciśnij pozycję Wyszukaj Ikona Szukaj . W polu Wyszukaj rozpocznij wpisywanie nazwy dokumentu, a następnie naciśnij go po jego wyświetleniu.

   Uwagi: 

   • Aplikacja Word Mobile nie obsługuje wszystkich funkcji dostępnych w programie Microsoft Word 2010 bądź nowszej wersji. Jeśli w dokumencie jest nieobsługiwana zawartość, mimo to możesz otworzyć ten dokument na telefonie. Nieobsługiwana zawartość nie będzie jednak wyświetlana. Ponadto edytowanie takiego dokumentu może być niemożliwe.

   • Jeśli chcesz znaleźć dokument, który już został otwarty z poziomu wiadomości e-mail, po prostu przesuń do ekranu Miejsca, naciśnij pozycję E-mail, a następnie naciśnij odpowiedni dokument.

   • Aby można było pracować z dokumentami przechowywanymi w usłudze OneDrive, na telefonie musi zostać skonfigurowane konto Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania dokumentów w usłudze OneDrive i synchronizowania ich z tą usługą, zobacz Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

   • Aby uzyskać informacje na temat pracy z dokumentami znajdującymi się w witrynie programu SharePoint lub usługi SharePoint Online, zobacz Praca z dokumentami w programie SharePoint.

   Porady: 

   • Możesz skopiować tekst z dokumentu i wkleić go do innych plików, aplikacji lub wiadomości na telefonie.

   • Dokument, z którego często korzystasz, możesz przypiąć do ekranu startowego. W centrum Office przesuń do ekranu Ostatnie, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni dokument, a następnie naciśnij pozycję Przypnij do ekranu startowego.

Aby utworzyć i zapisać nowy dokument

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Przesuń do ekranu Ostatnie, a następnie wybierz pozycję Nowy Ikona nowego dokumentu > Word lub naciśnij jeden z szablonów programu Word.

 3. Po wprowadzeniu zmian wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Zapisz.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, a następnie naciśnij listę Zapisz w > Telefon lub OneDrive > Zapisz.

Aby wyświetlić inne części dokumentu

 1. Naciśnij dowolne miejsce w dokumencie, a następnie naciśnij pozycję Konspekt Ikona Konspekt .

 2. Aby przejść do określonej części dokumentu, naciśnij jedną z następujących pozycji: Początek dokumentu, nazwę sekcji lub komentarz.

  Uwagi: 

  • Możesz powiększyć lub pomniejszyć dokument, szczypiąc lub rozsuwając palcami.

  • Po ponownym otwarciu dokumentu na telefonie automatycznie zostanie wyświetlone to jego miejsce, w którym praca nad dokumentem została przerwana.

Aby dodać komentarz

 1. Naciśnij dowolne miejsce w dokumencie, naciśnij pozycję Edytuj Ikona Edytuj , a następnie naciśnij wyraz lub inne miejsce w dokumencie, do którego chcesz dodać komentarz.

 2. Naciśnij pozycję Komentarz Ikona dodawania komentarza .

 3. Wpisz swój komentarz. (Jeśli dodajesz komentarz po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika, aby inne osoby wiedziały, kto edytował dokument. Możesz później zmienić nazwę użytkownika, naciskając pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia na liście aplikacji, przesuwając do ekranu Aplikacje, a następnie wybierając pozycję Office > Nazwa użytkownika).

 4. Aby przerwać dodawanie komentarzy, naciśnij poza polem komentarza.

 5. Aby wyświetlić komentarz, naciśnij go w dokumencie.

Aby sformatować tekst

 1. Naciśnij dowolne miejsce w dokumencie, a następnie naciśnij pozycję Edytuj Ikona Edytuj .

 2. Aby zaznaczyć tekst do sformatowania, naciśnij wyraz, a następnie przeciągnij kółka po obu stronach tego wyrazu w celu zaznaczenia tekstu, który ma zostać sformatowany.

 3. Naciśnij pozycję Formatuj Ikona formatowania tekstu , a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • W obszarze Format naciśnij formatowanie tekstu, którego chcesz użyć. Opcje formatowania tekstu to Pogrubienie Ikona Pogrubienie , Kursywa Ikona Kursywa , Podkreślenie Ikona Podkreślenie , Przekreślenie Ikona Przekreślenie i Zwiększ rozmiar czcionki Ikona Zwiększ rozmiar czcionki lub Zmniejsz rozmiar czcionki Ikona Zmniejsz rozmiar czcionki .

  • W obszarze Wyróżnienie naciśnij kolor, przy użyciu którego chcesz wyróżnić tekst.

  • W obszarze Kolor czcionki naciśnij kolor, którego chcesz użyć dla tekstu.

 4. Aby zatrzymać formatowanie tekstu, naciśnij za zaznaczonym tekstem, naciśnij pozycję Formatuj Ikona formatowania tekstu , a następnie naciśnij ikonę obecnie używanego formatowania w celu jego wyłączenia.

  Porady: 

  • Aby tekst był formatowany podczas pisania, naciśnij pozycję Formatuj Ikona formatowania tekstu , wybierz odpowiednią opcję formatowania, a następnie rozpocznij wpisywanie tekstu.

  • Możesz zastosować więcej niż jedną opcję formatowania. W tym celu zaznacz tekst do sformatowania, naciśnij pozycję Formatuj Ikona formatowania tekstu , a następnie wybierz pierwszą opcję formatowania. Ponownie naciśnij pozycję Formatuj Ikona formatowania tekstu i wybierz następną opcję formatowania, której chcesz użyć.

Aby znaleźć wyraz lub frazę

 1. Naciśnij dowolne miejsce w dokumencie, a następnie naciśnij pozycję Znajdź Ikona Szukaj .

 2. Wpisz tekst, który chcesz znaleźć, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź Ikona Wprowadź .

 3. Naciśnij pozycję Następne Ikona Następne , aby znaleźć następne wystąpienie.

 4. Aby zatrzymać wyszukiwanie, w dowolnej chwili naciśnij przycisk Wstecz Ikona przycisku Wstecz lub na końcu w oknie Wyszukiwanie zakończone naciśnij pozycję OK.

Porada: Aby dowiedzieć się, gdzie w dokumencie występuje określony wyraz, możesz też nacisnąć jego pierwsze wystąpienie, a następnie wybrać pozycję Znajdź Ikona Szukaj > Wprowadź Ikona Wprowadź > Następne Ikona Następne .

Aby wysłać dokument w wiadomości e-mail

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Office Ikona pakietu Office .

 2. Aby znaleźć dokument, który chcesz wysłać, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W przypadku dokumentu, który już został otwarty, przesuń do ekranu Ostatnie.

  • Przesuń do ekranu Miejsca, a następnie naciśnij miejsce, w którym dokument się znajduje.

  • Naciśnij pozycję Wyszukaj Ikona Szukaj , a następnie wyszukaj dokument.

 3. Naciśnij i przytrzymaj dokument, naciśnij pozycję Udostępnij, a następnie naciśnij odpowiednią nazwę konta e-mail.

 4. W wiadomości e-mail dodaj adresata i dowolne inne informacje, a następnie naciśnij pozycję Wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×