Korzystanie z aplikacji Sway za pomocą czytnika zawartości ekranu

Korzystając z klawiatury, czytnika zawartości ekranu i konta organizacyjnego (na przykład konta Microsoft bądź konta szkolnego lub służbowego), możesz używać aplikacji Sway do tworzenia interakcyjnych raportów, prezentacji, historii osobistych i innych elementów. Aplikacja Sway współpracuje z Narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows oraz czytnikami zawartości ekranu innych firm, takimi jak JAWS.

Uwagi: 

 • Podczas korzystania z aplikacji Sway Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki i Narratora jako czytnika zawartości ekranu.

 • Podczas tworzenia swaya za pomocą Narratora wyłącz tryb skanowania.

 • Podczas tworzenia swaya za pomocą czytnika JAWS upewnij się, że kursor wirtualny jest wyłączony. Czytnik JAWS powinien automatycznie wyłączyć kursor wirtualny. Jeśli kursor wirtualny jest włączony, naciśnij klawisze Insert+Z, aby wyłączyć tę funkcję.

W tym temacie

Uruchamianie aplikacji Sway

Aplikacja Sway jest dostępna w postaci aplikacji internetowej, aplikacji uniwersalnej i aplikacji systemu iOS. Aplikację Sway otwiera się w różny sposób, w zależności od używanej wersji.

Uruchamianie aplikacji Sway Online

 1. Wskaż w przeglądarce witrynę www.sway.com. Usłyszysz „Office Sway. Kreska. Twórz i udostępniaj wspaniałe historie, prezentacje i nie tylko. Przycisk Wprowadzenie”. W Narratorze usłyszysz „Office Sway. Twórz i udostępniaj wspaniałe historie, prezentacje i nie tylko”. Fokus znajduje się na przycisku Wprowadzenie.

 2. Naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli nie nastąpiło jeszcze logowanie do konta Microsoft, zostanie otwarte okno dialogowe Sway — Zapraszamy!. Usłyszysz „Okno dialogowe Logowanie. Edycja adresu e-mail. Wpisz tekst”. W Narratorze usłyszysz „Okno dialogowe Logowanie. Fokus na edycji adresu e-mail”.

   a. Wpisz adres e-mail konta organizacyjnego lub szkolnego albo bezpłatnego konta Microsoft usługi Office 365.

   b. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Office Sway. Kreska. Twórz i udostępniaj wspaniałe historie, prezentacje i nie tylko. Szukam konta. Zaloguj się za pomocą konta Microsoft. Hasło. Edycja hasła”.

   c. Wpisz hasło.

   d. Naciśnij klawisz Enter. Fokus znajduje się na przycisku Utwórz nowy.

  • Po zalogowaniu się do konta Microsoft fokus znajduje się na przycisku Utwórz nowy.

Uruchamianie aplikacji uniwersalnej Sway w systemie Windows 10

 1. Otwórz menu Start i wpisz „Sway”.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Opuszczam menu. Sway”. Fokus znajduje się na przycisku Utwórz nowy aplikacji Sway.

Uruchamianie aplikacji Sway z innej aplikacji online firmy Microsoft

Po zalogowaniu się do usługi Office 365 możesz szybko otwierać aplikację Sway.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Przycisk Przełącznik aplikacji pakietu Office” lub „Przycisk Wyświetl usługi firmy Microsoft”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przejdź do linku Sway. Sway”.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz pierwszą nazwę na liście aplikacji firmy Microsoft. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Sway”.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Office Sway. Kreska. Twórz i udostępniaj wspaniałe historie, prezentacje i nie tylko”. Fokus znajduje się na przycisku Utwórz nowy.

Skróty klawiaturowe w aplikacji Sway

Aby uzyskać informacje na temat skrótów klawiaturowych, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Sway.

Poznawanie interfejsu użytkownika aplikacji Sway

Aplikacja Sway umożliwia tworzenie interakcyjnych raportów, prezentacji, osobistych opowieści i nie tylko. Ty dostarczasz zawartość, na przykład tekst, obrazy, klipy wideo i elementy osadzone, a aplikacja Sway zapewnia, że gotowy układ będzie doskonale wyglądać na wszystkich urządzeniach.

Sway to aplikacja sieci Web obejmująca następujące strony najwyższego poziomu:

 • Strona główna (http://www.sway.com) zawiera samouczki, przykłady i linki pokrewne. Nie musisz logować się w aplikacji Sway, aby wyświetlać stronę główną.

 • Strona Moje swaye zawiera listę wszystkich swayów powiązanych z kontem, przy użyciu którego zalogowano się na stronie. Są to zarówno swaye utworzone przez Ciebie, jak i te, które zostały Ci udostępnione.

 • Tworzenie to widok służący do tworzenia i edytowania wybranego Swaya.

 • Odtwarzanie to widok służący do przeglądania swayów w formie pokazu slajdów.

Podczas tworzenia w aplikacji Sway pracujesz w czterech głównych obszarach:

 • Górny pasek nawigacyjny zawiera polecenia do tworzenia oraz opcje poziomu aplikacji.

 • Na pasku menu widoczne są karta Scenariusz, karta Projektowanie i przycisk Wstaw.

 • Scenariusz to obszar, w którym możesz dodawać, importować, edytować, formatować i rozmieszczać zawartość wybranego Swaya. Aby dodać element zawartości, wstaw kartę. Aby wyświetlać określone karty razem w obrębie gotowego Swaya, utwórz grupę.

 • Karta Projektowanie przedstawia wygląd gotowego swaya.

Typowe zadania w aplikacji Sway

Struktura zawartości w aplikacji Sway składa się z oddzielnych kart. Każda karta odpowiada elementowi w dokumencie, na przykład tytułowi, obrazowi lub klipowi wideo. Nowo utworzony Sway ma kartę tytułu — Ty dodajesz resztę.

Wstawianie karty

 1. Naciśnij klawisz CAPS i przytrzymaj go. Naciskaj klawisz strzałki, aż usłyszysz „Wstaw zawartość, przycisk”.

 2. Naciśnij klawisz Spacja (lub Enter). Usłyszysz „Wybrano, element karty Pokaż sugerowane typy kart, jeden z czterech”.

 3. Naciśnij klawisz CAPS i przytrzymaj go. Naciskaj klawisz strzałki, aby przechodzić między wszystkimi kartami. Usłyszysz „Nie wybrano, element karty Pokaż typy kart tekstu|multimediów|grup, dwa|trzy|cztery z czterech”.

 4. Naciśnij klawisz Spacja (lub Enter), aby w razie potrzeby przełączyć kartę. Usłyszysz dzwonek.

 5. Aby dowiedzieć się, co znajduje się na poszczególnych kartach, wybierz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CAPS i przytrzymaj go. Naciskaj klawisz strzałki, aż usłyszysz „Wstaw kartę <typ>, przycisk”. (Na przykład „Wstaw kartę Nagłówek 1, przycisk”).

 6. Naciśnij klawisz Spacja (lub Enter), aby wstawić kartę pod poprzednią kartą. Karta zostanie dodana.

Zapisywanie elementu Sway

Aplikacja Sway automatycznie zapisuje zawartość podczas pracy.

Udostępnianie elementu Sway

Sway możesz udostępnić, używając menu opcji lub kopiując adres URL z przeglądarki i wysyłając go do innej osoby.

 1. Naciśnij klawisze Alt+Shift+S. Usłyszysz „Udostępnianie”, a następnie „Przycisk Udostępnij jest zaznaczony” lub „Udostępnianie. Przycisk Udostępnij Sway. Aby aktywować, naciśnij spację”. W Narratorze po komunikacie „Udostępnianie” następuje komunikat „Udostępnij ten przełącznik. Naciśnięto przycisk Sway. Określa, czy Sway jest widoczny dla innych osób” lub „Włączone. Udostępnianie. Udostępnij ten przycisk Sway. Określa, czy Sway jest widoczny dla innych osób”.

 2. Jeśli przycisk Udostępnij nie jest zaznaczony, naciśnij spację.

 3. Możesz wybrać pozycję „Udostępnianie światu”, publikując w witrynie docs.com, lub „Udostępnianie znajomemu”, korzystając z serwisu Facebook, Twitter lub kodu osadzania. Naciskaj klawisz Tab, aby wybrać odpowiednią pozycję, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Znajdowanie określonego elementu w aplikacji Sway

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Otwórz przycisk wyszukiwania. Aby aktywować, naciśnij spację”.

 2. Naciśnij spację, a następnie wpisz wyszukiwany termin.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Wyszukiwanie kropka kropka kropka” oraz liczbę znalezionych wystąpień wyszukiwanego terminu. Fokus znajduje się na pierwszym wystąpieniu.

 4. Aby przejść do następnego wystąpienia, naciśnij klawisz Enter.

Odczytywanie elementu Sway

Łatwym sposobem odczytania Swaya za pomocą czytnika zawartości ekranu jest przełączenie się wcześniej do widoku ułatwień dostępu.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Menu przycisku Przełącznik aplikacji pakietu Office”. Fokus zostanie przeniesiony na pasek narzędzi.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Menu przycisku Więcej opcji”.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Link Więcej opcji aplikacji Sway”. W Narratorze usłyszysz „Przycisk Więcej opcji”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wyświetla ten Sway w projekcie o dużym kontraście z pełną obsługą klawiatury i dostępem za pomocą czytnika zawartości ekranu do całej zawartości”. Naciśnij klawisz Enter.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie JAWS włącz kursor wirtualny, naciskając klawisze Insert+Z. Przewiń Sway, używając klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

  • W Narratorze przewiń Sway, naciskając klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×