Korzystanie z aplikacji OneNote na telefonie Windows Phone

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Największą zaletą przechowywania notesów programu OneNote w chmurze jest to, że masz do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach — włącznie z telefonem Windows Phone.

Otwarty plik aplikacji OneNote

Synchronizowanie istniejącego notesu

 1. Jeśli Notes nie jest już w chmurze, na komputerze, przenieść Notes programu OneNote do usługi OneDrive.

 2. Na telefonie Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft , które umożliwia konfigurowanie usługi OneDrive.

 3. Przejdź do listy aplikacji na telefonie i naciśnij pozycję OneNote (Jeśli korzystasz z 7 Windows Phone, naciśnij pozycję Office , aby zobaczyć notatek w programie OneNote).

W aplikacji OneNote na telefonie zostaną wyświetlone notesy zapisane w usłudze OneDrive. Twoje notatki będą synchronizowane automatycznie. W dowolnej chwili możesz również przeprowadzić ręczną synchronizację z telefonu. W obszarze dowolnego notesu, sekcji lub strony na telefonie naciśnij przycisk „więcej” (...) u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję synchronizuj.

Utworzenie nowej notatki

 1. Otwórz aplikację OneNote Ikona programu OneNote na telefonie.

 2. Naciśnij pozycję nowa Ikona nowego dokumentu .

 3. Jeśli chcesz dodać tytuł, naciśnij obszar tytułu, a następnie wpisz tytuł.

 4. Naciśnij poniżej tytułu, a następnie wpisz treść notatki.

  Jeśli masz konto Microsoft na telefonie, wprowadzone zmiany zostaną zapisane w notesie domyślne na OneDrive. Jeśli na OneDrive nie jest domyślnego notesu, nowego notesu o nazwie Mój notes zostanie utworzony i notatki zostanie zapisany w szkicowniku. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Synchronizowanie dokumentów z usługi OneDrive.

  Jeśli na telefonie nie masz skonfigurowanego konta Microsoft, wprowadzone zmiany zostaną zapisane na telefonie w sekcji Szybkie notatki.

  Uwagi: 

  • Program OneNote automatycznie zapisuje zmiany, aby nie trzeba się przejmować utratą pracy po opuszczeniu strony w programie OneNote lub naciśnij ponownie Przycisk Wstecz lub przyciski Sprzętowy przycisk Start start na telefonie.

  • W przypadku niewpisania tytułu jako tytuł zostanie użyty pierwszy wiersz tekstu notatki.

Otwieranie notatki

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję OneNote Ikona programu OneNote .

 2. Naciśnij notatkę, aby ją otworzyć. Jeśli nie widzisz notatki, wykonaj jedną lub więcej z poniższych czynności:

  • Naciśnij przycisk wyszukiwania Ikona Szukaj , wpisz wyraz lub dwa może być notatki, a następnie naciśnij przycisk enter Ikona Wprowadź . Wybierz stronę, aby go otworzyć.

  • Jeśli zobaczysz listę notesów na ekranie aplikacji OneNote naciśnij Notes, który zawiera notatki, przejdź do tej strony, a następnie naciśnij, aby go otworzyć. Notesy, które są wyświetlane, może być na telefonie, OneDrive, programu Microsoft SharePoint 2010 lub nowszy witryn lub witryny usługi SharePoint Online, która jest dostępna z usługi Microsoft Office 365.

  • Naciśnij pozycję ostatnie Ikona ostatnich notatek , aby wyświetlić listę ostatnio otwartych notatek, a następnie wybierz stronę, aby go otworzyć.

 3. Aby wyświetlić inne fragmenty notatki, przewiń ją palcem w górę lub w dół albo powiększ lub pomniejsz ją za pomocą gestów ściskania i rozsuwania palcami.

  Porady: 

  • Aplikacji OneNote na usługi Windows Phone nie zawiera wszystkich funkcji w Aplikacji OneNote Web App lub aplikacji klasycznej programu OneNote (OneNote 2016). Notatka zawiera zawartość, która nie jest dostępna w aplikacji OneNote telefonu, można nadal Otwórz notatkę, a jej wyświetlania na telefonie, ale nie można wyświetlić zawartości nieobsługiwane.

  • W przypadku otwarcia pliku programu OneNote, który był dołączony do wiadomości e-mail, nie możesz zapisać ani edytować tego pliku na telefonie.

  • Jeśli notatka, którą chcesz otworzyć, znajduje się w zamkniętym notesie, naciśnij ten notes w obszarze Zamknięte notesy, aby go otworzyć, a następnie przejdź do notatki lub ją wyszukaj.

Przypinanie notatki do ekranu startowego

Jest używanych wiele, takich jak jeden z listy zadań do wykonania w niej notatkę? Przypiąć go do menu Start , dzięki czemu możesz otwierać szybko.

 • W aplikacji OneNote naciśnij i przytrzymaj notatkę, a następnie naciśnij pozycję przypnij do ekranu startowego.

Tworzenie listy zadań do wykonania

 1. Naciśnij w obszarze treści notatki, naciśnij pozycję do wykonania Ikona zadań do zrobienia , a następnie wpisz pierwszą pozycję.

 2. Naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź , a następnie wpisz drugą pozycję.

 3. Aby zakończyć listę zadań do wykonania, naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź dwa razy.

Tworzenie innych rodzajów list

 1. Aby utworzyć listę punktowaną, w notatce naciśnij pozycję lista Ikona listy punktowanej , a następnie wpisz pierwszą pozycję.

 2. Naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź , a następnie wpisz drugą pozycję.

 3. Aby zakończyć listę punktowaną, naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź dwa razy.

 4. Aby utworzyć nową listę numerowaną, wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Lista numerowana, a następnie wpisz pierwszą pozycję.

Wstawianie obrazu

 1. W notatce naciśnij pozycję obraz Ikona wstawiania zdjęcia .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zrobić nowe zdjęcie i je wstawić, naciśnij pozycję aparat Ikona Aparat , naciśnij przycisk aparatu lub ekran w celu zrobienia zdjęcia, a następnie naciśnij pozycję akceptuj.

   Porada: Jeśli w przypadku robienia zdjęć tablic, menu, znaków lub innych obiektów zawierających dużych ilości tekstu, spróbuj Aplikacji Office Lens. Aplikacja Office Lens straightens obrazów, eliminuje cienie i wysyła obrazów bezpośrednio do programu OneNote. Jest bezpłatna i jest dostępna ze Sklepu Windows Phone.

  • Aby wstawić istniejące zdjęcie, naciśnij album zawierający zdjęcie, które chcesz wstawić, naciśnij odpowiednie zdjęcie (jedno lub więcej), a następnie naciśnij pozycję gotowe Ikona Gotowe .

Porada: Chcesz utworzyć nową notatkę z kilkoma zdjęciami zrobionymi telefonem? Na liście aplikacji naciśnij pozycję Zdjęcia Ikona Zdjęcia > Z aparatu > Wybierz Ikona Wybierz , a następnie naciśnij zdjęcia, które chcesz dołączyć do notatki, i naciśnij pozycję Udostępnij Ikona Udostępnij > OneNote.

Tworzenie notatek audio

 1. W notatce naciśnij pozycję dźwięk Ikona rejestrowania audio .

 2. Wypowiedz i zarejestruj to, co chcesz powiedzieć.

 3. Po zakończeniu naciśnij pozycję zatrzymaj.

 4. Aby odtworzyć dźwięk, naciśnij przycisk notatki audio Ikona Notatka audio .

Formatowanie tekstu

 1. W notatce naciśnij wyraz, a następnie przeciągnij kółka po obu końcach zaznaczonego tekstu, aby zaznaczenie objęło pierwszy i ostatni wyraz tekstu, który ma zostać sformatowany.

 2. Naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > formatuj.

 3. W obszarze formatuj naciśnij formatowanie tekstu, którego chcesz użyć: pogrubienie Ikona Pogrubienie , kursywa Ikona Kursywa , podkreślenie Ikona Podkreślenie lub przekreślenie Ikona Przekreślenie .

 4. Aby zatrzymać formatowanie tekstu, naciśnij za zaznaczonym tekstem, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > formatuj, a następnie naciśnij ikonę obecnie używanego formatowania, aby je wyłączyć.

Porada:  Możesz zastosować więcej niż jedną opcję formatowania. Zaznacz tekst do sformatowania, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > formatuj i wybierz pierwszą opcję formatowania. Następnie ponownie naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > formatuj i wybierz kolejną opcję formatowania.

Tworzenie nowej strony

 • Na ekranie aplikacji OneNote naciśnij notes (może on być otwarty lub zamknięty), naciśnij odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij pozycję nowa Ikona nowego dokumentu .

Usuwanie strony

 1. Naciśnij i przytrzymaj stronę, a następnie naciśnij pozycję usuń.

 2. W oknie komunikatu usunąć stronę? naciśnij pozycję tak.

  Jeśli notes znajduje się w usłudze OneDrive lub programie SharePoint, strona zostanie usunięta zarówno z telefonu, jak i z serwera.

  Porady: 

  • Aby usunąć obecnie otwartą stronę, wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Usuń > Tak (w celu potwierdzenia).

  • Możesz także usunąć kilka stron naraz. W sekcji zawierającej strony do usunięcia naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > wybierz strony. Naciśnij strony do usunięcia, a następnie naciśnij pozycję usuń Ikona Usuń > usuń (w celu potwierdzenia).

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail

 1. W aplikacji OneNote otwórz notatkę, którą chcesz wysłać jako załącznik wiadomości e-mail.

 2. Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Udostępnij, a następnie naciśnij konto e-mail, którego chcesz użyć do wysłania notatki.

 3. W wiadomości e-mail dodaj adresata i dowolne inne informacje, a następnie naciśnij pozycję wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×