Korzystanie z aplikacji OneDrive na telefonie Windows Phone

Korzystanie z aplikacji OneDrive na telefonie Windows Phone

W tym artykule zamieszczono procedury i wskazówki dotyczące wykonywania typowych zadań przy użyciu aplikacji OneDrive dla telefonu Windows Phone.

Dotyczy to systemu Windows 10 na komputer, telefon, tablet, HoloLens lub Surface Hub.

Aby dodać konto osobiste, wprowadź swoje konto Microsoft na stronie logowania. Aby dodać konto usługi OneDrive dla Firm, wprowadź adres e-mail, którego używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

Uwagi: 

 • Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta służbowego lub szkolnego, spróbuj zalogować się w witrynie OneDrive.com lub skontaktuj się z działem informatycznym.

 • Aby zmienić lub zresetować hasło usługi OneDrive, zaloguj się na konto online w witrynie account.microsoft.com/security.

Możesz posiadać zarówno konto osobiste, jak i konto OneDrive dla Firm. Aby dodać kolejne konto:

 1. Otwórz aplikację OneDrive i naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive w lewym górnym rogu ekranu.

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia kont.

 3. Naciśnij pozycję Dodaj konto.

 4. Wybierz pozycję Konto Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) lub pozycję Konto służbowe lub szkolne (przypisane przez Twoją organizację).

 5. Naciśnij ikonę +, a następnie na ekranie logowania wprowadź adres e-mail i hasło, których używasz, logując się do konta Microsoft, firmowego, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

  Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint 2013,SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2019, proces logowania jest inny niż w usłudze Office 365. Na ekranie logowania naciśnij pozycję Masz adres URL serwera usługi SharePoint? Następnie wprowadź adres internetowy serwera programu SharePoint, aby kontynuować proces logowania. Adres internetowy, nazywany także adresem URL, może wyglądać tak: http://portal.

Uwagi: 

 • Aby użytkownicy mogli logować się do usługi OneDrive dla Firm, organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm. Ewentualnie organizacja musi mieć własne wdrożenie programu SharePoint Server.

 • W ramach jednej organizacji nie można logować się przy użyciu wielu kont służbowych lub szkolnych.

Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta usługi OneDrive dla Firm, spróbuj zalogować się w witrynie https://portal.office.com/onedrive przy użyciu przeglądarki internetowej na telefonie lub skontaktuj się z działem informatycznym.

Aplikacja OneDrive w systemie Windows 10 umożliwia logowanie się do Twoich osobistych kont usług OneDrive i OneDrive dla Firm, a następnie przełączanie się między dodanymi kontami.

Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive u góry ekranu, a następnie naciśnij konto, którego chcesz użyć.

Uwaga: Aby dodać kolejne konto, naciśnij pozycję Ustawienia kont, a następnie pozycję Dodaj konto.

Ten sam proces służy do przekazywania i zapisywania pliku dowolnego typu w aplikacji OneDrive, łącznie z dokumentami, zdjęciami, klipami wideo i plikami muzycznymi.

 1. W aplikacji OneDrive w folderze, do którego chcesz dodać zdjęcia, naciśnij przycisk Dodaj Dodawanie zdjęcia .

 2. Naciśnij pozycję Przekaż Ikona przekazywania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile .

 3. W obszarze Wybierz aplikację wybierz źródło pliku, który chcesz przekazać, takie jak To urządzenie lub aplikacja Zdjęcia Twojego telefonu.

  Uwagi: 

  • Na komputerze z systemem Windows 10 w oknie dialogowym Otwieranie wyświetlane są pliki zapisane na komputerze. Przejdź do plików, które chcesz przekazać, i wybierz pozycję Otwórz.

  • Jeśli Twój telefon jest ustawiony na zapisywanie zdjęć automatycznie w usłudze OneDrive, aplikacja Zdjęcia telefonu wyświetla zdjęcia z usługi OneDrive i zdjęcia z telefonu, które nie zostały przekazane. Przekazanie zdjęcia znajdującego się już w usłudze OneDrive spowoduje utworzenie jego duplikatu.

 4. Znajdź plik, który chcesz przekazać, wybierz go, a następnie naciśnij przycisk OK OK .

Porada: Możesz również przekazać zdjęcia i klipy wideo z telefonu do folderu aplikacji OneDrive na komputerze przy użyciu Eksploratora plików lub funkcji importu aplikacji Zdjęcia. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych, dołączonego do telefonu, albo przy użyciu połączenia Wi-Fi lub Bluetooth.

Uwaga: Przekazywanie z aparatu może być używane tylko na jednym koncie równocześnie.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive > Przekazywanie z aparatu.

 2. W obszarze Przekazywanie z aparatu ustaw przełącznik w położeniu Włączone.

  Aby automatycznie przekazywać również klipy wideo nagrywane przy użyciu telefonu, ustaw przełącznik Uwzględniaj filmy w położeniu Włączone.

  Porada: Klipy wideo można przekazywać automatycznie pod warunkiem, że opcja Przekazywanie z aparatu jest również włączona.

 3. W obszarze Konto kopii zapasowej z aparatu naciśnij, aby otworzyć listę, i wybierz konto usługi OneDrive, do którego chcesz przekazywać zdjęcia.

Porada: Jeśli korzystasz z taryfowego połączenia internetowego, takiego jak komórkowe połączenie transmisji danych, ustaw w położeniu Wyłączone przełącznik Przekazuj podczas korzystania z połączeń taryfowych. Jeśli nie korzystasz z połączenia taryfowego (większość połączeń Wi-Fi jest zazwyczaj tego typu), możesz włączyć ten przełącznik.

Można wyszukiwać nazwy plików lub folderów, tekst w plikach, a nawet tekst i tagi na zdjęciach. Naciśnij pozycję Wyszukaj Wyszukiwanie w usłudze OneDrive , a następnie wpisz szukane wyrażenie w polu Wyszukaj.

Foldery można dodawać w widoku Pliki lub w innych folderach w usłudze OneDrive.

 1. W aplikacji OneDrive w widoku Pliki naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie zdjęcia , a następnie naciśnij pozycję Nowy folder Polecenie Nowy folder w aplikacji OneDrive dla systemu Windows Phone 10 .

 2. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij pozycję OK OK .

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru jednego lub większej liczby plików, które chcesz przenieść, naciśnij pozycję Zobacz więcej Zobacz więcej , a następnie naciśnij pozycję Przenieś Przenoszenie plików .

 2. W oknie Przenieś elementy do naciśnij folder, do którego chcesz przenieść pliki, a następnie naciśnij pozycję Przenieś OK .

  Porada: Aby utworzyć nowy folder dla przenoszonych plików, naciśnij pozycję Nowy folder Polecenie Nowy folder w aplikacji OneDrive dla systemu Windows Phone 10 .

Jeśli korzystasz z usługi OneDrive, możesz uzyskać dostęp do swoich plików programu SharePointw aplikacji mobilnej bez opuszczania usługi OneDrive. Ostatnio używane lub obserwowane witryny programu SharePoint są wyświetlane na liście umieszczonej poniżej nazwy organizacji. Na liście widoczne będą również Twoje grupy usługi Office 365, ponieważ każda grupa będzie mieć własną witrynę zespołu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdź swoje pliki programu SharePoint w usłudze OneDrive.

W aplikacji OneDrive otwórz folder, który chcesz posortować, a następnie naciśnij pozycję Sortuj według Sortowanie . Możesz sortować według nazwy, daty lub rozmiaru.

Uwaga: Sortowanie jest obsługiwane w widoku Wszystkie pliki lub w folderze w widoku Wszystkie pliki. W widokach Zdjęcia, Dokumenty i Udostępnione dostępne jest tylko sortowanie według daty.

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Kosz.

 2. Naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki i naciśnij pola wyboru plików, które chcesz odzyskać, a następnie naciśnij pozycję Przywróć Ikona przywracania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile .

W przypadku kont osobistych pliki usunięte z usługi OneDrive są przechowywane w Koszu usługi OneDrive przez 30 dni. Możesz przywrócić pliki do usługi OneDrive przed upływem 30 dni lub trwale je usunąć z usługi OneDrive.

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuń Ikona usuwania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 Mobile , aby trwale usunąć pliki.

Uwaga: Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki i naciśnij pola wyboru odpowiednich plików.

  Uwaga:  Aplikacja OneDrive w systemie Windows Phone obecnie nie umożliwia pobierania folderów ani notesów programu OneNote.

 2. Naciśnij pozycję Więcej, a następnie naciśnij pozycję Pobierz Pobieranie pliku . (Możesz też nacisnąć i przytrzymać plik, który chcesz pobrać, a następnie nacisnąć pozycję Pobierz.)

 3. Znajdź i otwórz folder na urządzeniu, w którym chcesz zapisać pobrane pliki, a następnie naciśnij przycisk Zapisz Ukończono dodawanie .

  Uwaga: Na komputerze z systemem Windows 10 znajdź i otwórz folder, w którym chcesz zapisać pobrane pliki, a następnie wybierz pozycję Wybierz folder.

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij pole wyboru obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku .

Jeśli chcesz udostępnić dany element kilku konkretnym osobom, wybierz pozycję Zaproś osoby lub Wyślij pliki.

Jeśli chcesz udostępnić dany element dużej liczbie osób, na przykład w mediach społecznościowych lub we wpisie na blogu, wybierz pozycję Udostępnianie linku.

Zapraszanie osób do udostępniania

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Zaproś osoby.

 2. W obszarze Zaproś osoby wprowadź odpowiednie nazwy lub adresy e-mail. Naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie zdjęcia , aby wprowadzić więcej nazw.

  Porada: Spróbuj odszukać osobę, której chcesz udostępnić dany element, w obszarze Niedawne kontakty. Wystarczy nacisnąć imię i nazwisko, aby wysłać do tej osoby wiadomość z linkiem do udostępnianego pliku.

 3. Jeśli chcesz, aby odbiorcy mogli dodawać zmiany, zaznacz pole Zezwalaj na edytowanie. Wyczyść to pole, aby udostępnić adresatom plik w trybie tylko do odczytu.

  Porada: Aby dodać notatkę do zaproszenia do udostępniania, naciśnij strzałkę na końcu pozycji Zezwalaj na edytowanie, a następnie naciśnij pozycję Dodaj szybką notatkę i wpisz wiadomość.

 4. Naciśnij pozycję OK OK . Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu.

Udostępnianie linku

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Udostępnianie linku.

 2. Określ, czy chcesz, aby adresaci mogli korzystać z pliku w trybie Wyświetlanie i edycja czy Tylko wyświetlanie, w którym możliwy jest tylko odczyt.

 3. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić link. W celu wyświetlenia wszystkich opcji może być konieczne przewinięcie listy w górę.

Uwaga: Pamiętaj, że każda osoba mająca link może otworzyć, pobrać i zapisać dany dokument, a także przesłać link dalej.

Udostępnianie pliku jako załącznika

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Wyślij pliki.

 2. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz wysłać załączony plik.

 3. Po wybraniu tej opcji zostanie otwarta wybrana aplikacja. Użyj jej do udostępnienia pliku.

Uwaga: Udostępnianie w postaci załącznika działa tylko w przypadku pojedynczych plików. Aby udostępnić folder, użyj pozycji Zaproś osoby lub Udostępnianie linku.

Gdy inna osoba udostępni Ci plik lub folder w usłudze OneDrive, zazwyczaj otrzymujesz wiadomość e-mail lub powiadomienie na urządzeniu z systemem Windows. Aby znaleźć udostępnione Ci pliki, w aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Udostępnione.

Widok plików udostępnionych w aplikacji OneDrive dla systemu Android

Widok Udostępnione zawiera pliki udostępnione Tobie i pliki, które udostępniasz innym osobom. Po zalogowaniu się przy użyciu konta osobistego usługi OneDrive naciśnij imię i nazwisko osoby udostępniającej, aby znaleźć udostępnione przez nią pliki.

Uwaga: Widok Udostępnione wygląda inaczej w przypadku zalogowania się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego.

Oznaczaj pliki lub foldery jako „offline”, aby móc je odczytać w dowolnej chwili, nawet gdy nie masz połączenia z Internetem. Zmiany edycji wprowadzone w plikach w trybie online zostaną zsynchronizowane, gdy następnym razem Twoje urządzenie z systemem Windows nawiąże połączenie z Internetem, masz więc dostęp do najnowszej wersji pliku.

Uwagi: 

 • Pliki lub foldery oznaczone jako offline są tylko do odczytu — możesz je edytować tylko w trybie online. W przypadku edytowania pliku w trybie offline zostanie on zapisany jako nowy plik, a oryginalny plik w usłudze OneDrive nie ulegnie zmianie.

 • Przeniesienie folderów do trybu offline jest dostępne dla usługi OneDrive w wersji Premium z subskrypcją usługi Office 365.

 1. W aplikacji OneDrive zaznacz plik lub folder, który ma być dostępny do odczytu w trybie offline, a następnie naciśnij pozycję Pozostaw w trybie offline Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Pozostaw w trybie offline w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 .

 2. Pliki lub foldery oznaczone do odczytu w trybie offline zawierają ikonę Pozostaw w trybie offline w widoku listy. Naciśnij plik na liście w dowolnej chwili, aby otworzyć go do odczytu.

Porada: Po oznaczeniu pliku lub folderu jako offline jest on również wyświetlany na liście w widoku Pliki offline w usłudze OneDrive. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Offline, aby błyskawicznie znaleźć Twoje wszystkie pliki i foldery offline.

Aby zatrzymać pozostawianie pliku lub folderu w trybie offline, zaznacz plik lub folder offline, a następnie naciśnij pozycję Tylko w trybie online Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Tylko w trybie online w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 .

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive > Konta. Na stronie Konta wyświetlane są wszystkie konta połączone z aplikacją OneDrive oraz całkowita i dostępna ilość przestrzeni dyskowej dla poszczególnych kont.

Aby wylogować się z osobistego konta usługi OneDrive lub konta usługi OneDrive dla Firm, otwórz aplikację, naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia konta. Wybierz konto, z którego chcesz się wylogować, a następnie naciśnij pozycję Wyloguj się.

Najpierw zaktualizuj system Windows na urządzeniu. Następnie upewnij się, że zainstalowano wszystkie dostępne aktualizacje aplikacji. Podczas korzystania z połączenia Wi-Fi będą one pobierane i instalowane automatycznie. Aby wyświetlić dostępne aktualizacje, które nie zostały pobrane:

 1. Otwórz sklep App Store, a następnie naciśnij pozycję Uaktualnienia.

 2. Jeśli są dostępne aktualizacje, naciśnij pozycję Uaktualnij wszystkie.

Jeśli nadal występują problemy z aplikacją, spróbuj ją usunąć i przejść do sklepu App Store w celu jej ponownego pobrania.

Jeśli nie widzisz w aplikacji pliku, którego szukasz, zobacz Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją OneDrive dla Windows Phone.

Aby ocenić aplikację OneDrive lub uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji OneDrive, potrząśnij telefonem. Na innych urządzeniach wybierz pozycję Przekaż opinię na większości stron w celu uzyskania pomocy.

Aby dodać konto osobiste, wprowadź swoje konto Microsoft na stronie logowania. Aby dodać konto usługi OneDrive dla Firm, wprowadź adres e-mail, którego używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

Uwagi: 

 • Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta służbowego lub szkolnego, spróbuj zalogować się w witrynie OneDrive.com lub skontaktuj się z działem informatycznym.

 • Aby zmienić lub zresetować hasło usługi OneDrive, zaloguj się na konto online w witrynie account.microsoft.com/security.

Możesz posiadać zarówno konto osobiste, jak i konta usługi OneDrive dla Firm dla systemu Windows Phone 8.1 (aby sprawdzić, czy korzystasz z systemu Windows Phone 8.1, otwórz w telefonie stronę Ustawienia i naciśnij pozycję Informacje). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest usługa OneDrive dla Firm? Aby dodać kolejne konto:

 1. Otwórz aplikację OneDrive i naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive w lewym górnym rogu.

 2. Naciśnij pozycję Dodaj konto.

 3. Na ekranie logowania wprowadź adres e-mail i hasło, których używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

  Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint 2013,SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2019, proces logowania jest inny niż w usłudze Office 365. Na ekranie logowania naciśnij pozycję Masz adres URL serwera usługi SharePoint? Następnie wprowadź adres internetowy serwera programu SharePoint, aby kontynuować proces logowania. Adres internetowy, nazywany także adresem URL, może wyglądać tak: http://portal.

Uwagi: 

 • Aby użytkownicy mogli logować się do usługi OneDrive dla Firm, organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm. Ewentualnie organizacja musi mieć własne wdrożenie programu SharePoint Server.

 • W ramach jednej organizacji nie można logować się przy użyciu wielu kont służbowych lub szkolnych.

Jeśli korzystasz z systemu Windows Phone 8.1, możesz przełączać się między kontem osobistym usługi OneDrive a kontem usługi OneDrive dla Firm lub między różnymi kontami usługi OneDrive dla Firm.

W tym celu otwórz aplikację, naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive u góry ekranu, a następnie naciśnij konto, którego chcesz użyć. Zwróć uwagę, że w aplikacji OneDrive nie można korzystać z wielu kont osobistych.

 1. W aplikacji OneDrive w widoku Wszystkie pliki naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie zdjęcia u dołu ekranu.

 2. W obszarze Wybierz aplikację wybierz źródło zdjęcia lub klipu wideo, który chcesz przekazać, takie jak aplikacja Zdjęcia twojego Telefonu.

 3. Znajdź zdjęcie lub klip wideo, który chcesz przekazać, wybierz go, a następnie naciśnij pozycję OK Ukończono dodawanie .

Uwagi: 

 • Przekazywanie z aparatu może być używane tylko na jednym koncie równocześnie.

 • Zdjęcia przekazane za pomocą funkcji przekazywania z aparatu będą automatycznie sortowane według roku i miesiąca w zagnieżdżonych folderach w folderze Z aparatu. Można tym sterować za pomocą ustawień „Organizacja” na stronie ustawień przekazywania z aparatu. Przenoszenie, zmienianie nazw i usuwanie tych folderów nie jest obecnie obsługiwane ani zalecane.

 1. Wyświetl na telefonie okno Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję kopia zapasowa > zdjęcia + wideo.

 2. W obszarze Zdjęcia lub Wideo wybierz opcję Dobra jakość lub Najlepsza jakość.

  Jeśli nie chcesz automatycznie przekazywać zdjęć ani klipów wideo, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Nie przekazuj.

Porada: Aby dowiedzieć się, jak przenosić zdjęcia i klipy wideo z telefonu do folderu OneDrive na komputerze, zobacz Synchronizacja zdjęć i filmów przy użyciu komputera w witrynie internetowej systemu Windows Phone.

Można wyszukiwać tekst w plikach, a nawet na zdjęciach. Aby wyszukać tekst w pliku lub na zdjęciu, wprowadź szukane wyrażenie w polu Wyszukaj.

Foldery możesz dodawać w widoku Pliki lub w dowolnym innym folderze w usłudze OneDrive.

 1. W widoku lub folderze, w którym chcesz umieścić nowy folder, naciśnij pozycję Więcej Ikona Zobacz więcej dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows Mobile 8/8.1 , a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy folder.

 2. Naciśnij pozycję Nazwa folderu i wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij pozycję OK Ukończono dodawanie .

 1. Zaznacz pliki, które chcesz przenieść, a następnie naciśnij pozycję Przenieś Ikona przenoszenia dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows Mobile 8/8.1 (może być konieczne wcześniejsze naciśnięcie pozycji Więcej Ikona Zobacz więcej dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows Mobile 8/8.1 w celu wyświetlenia ikony Przenieś).

  Porada: Do innego folderu możesz przenosić zarówno foldery jak i poszczególne pliki.

 2. Pojawi się lista Pliki. Naciśnij folder, do którego chcesz przenieść pliki, a następnie naciśnij pozycję Przenieś elementy tutaj.

Porada: Aby utworzyć nowy folder dla przenoszonych plików, w dolnej części listy Pliki naciśnij pozycję Nowy folder. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij pozycję Utwórz.

 1. Otwórz aplikację OneDrive.

 2. Otwórz folder, który chcesz posortować, naciśnij pozycję Więcej Ikona Zobacz więcej dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows Mobile 8/8.1 , a następnie naciśnij pozycję Sortuj według. Możesz sortować według nazwy, daty lub rozmiaru.

Uwaga: Sortowanie jest obsługiwane w folderze lub widoku Wszystkie pliki.

W przypadku kont osobistych pliki usunięte z usługi OneDrive są przechowywane w Koszu usługi OneDrive przez 30 dni. Możesz przywrócić pliki do usługi OneDrive przed upływem 30 dni lub trwale je usunąć z usługi OneDrive.

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia > Konta.

 2. Wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Wyświetl Kosz.

 3. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 4. Aby przywrócić pliki do usługi OneDrive, naciśnij pozycję Przywróć Ikona przywracania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows Mobile 8/8.1 .

Uwaga: Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

W przypadku kont osobistych pliki usunięte z usługi OneDrive są przechowywane w Koszu usługi OneDrive przez 30 dni. Możesz przywrócić pliki do usługi OneDrive przed upływem 30 dni lub trwale je usunąć z usługi OneDrive.

 1. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia > Konta.

 2. Wybierz konto, a następnie naciśnij pozycję Wyświetl Kosz.

 3. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 4. Naciśnij pozycję Usuń Ikona usuwania dla aplikacji OneDrive dla systemu Windows Mobile 8/8.1 , aby trwale usunąć pliki.

Uwaga: Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki i naciśnij pola wyboru odpowiednich plików.

  Uwaga:  Aplikacja OneDrive w systemie Windows Phone obecnie nie umożliwia pobierania folderów ani notesów programu OneNote.

 2. Naciśnij pozycję Więcej, a następnie naciśnij pozycję Pobierz Pobieranie pliku . (Możesz też nacisnąć i przytrzymać plik, który chcesz pobrać, a następnie nacisnąć pozycję Pobierz.)

 3. Znajdź i otwórz folder na urządzeniu, w którym chcesz zapisać pobrane pliki, a następnie naciśnij przycisk Zapisz Ukończono dodawanie .

W aplikacji OneDrive naciśnij pole wyboru obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję udostępnij Udostępnianie pliku .

Jeśli chcesz udostępnić dany element kilku konkretnym osobom, wybierz pozycję Zaproś osoby lub Wyślij pliki.

Jeśli chcesz udostępnić dany element dużej liczbie osób, na przykład w mediach społecznościowych lub we wpisie na blogu, wybierz pozycję Udostępnianie linku.

Zapraszanie osób do udostępniania

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Zaproś osoby.

 2. W obszarze Dodaj osoby, którym chcesz to udostępnić wprowadź odpowiednie nazwy lub adresy e-mail. Naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie adresata , aby wprowadzić więcej nazw.

  Uwaga: Spróbuj odszukać osobę, której chcesz udostępnić dany element, w obszarze udostępnij niedawnemu kontaktowi. Wystarczy nacisnąć imię i nazwisko, aby wysłać do tej osoby wiadomość z linkiem do udostępnianego pliku.

 3. Jeśli chcesz, aby odbiorcy mogli dodawać zmiany, zaznacz pole Zezwalaj na edytowanie. Wyczyść to pole, aby udostępnić adresatom plik w trybie tylko do odczytu.

  Porada: Aby dodać notatkę do zaproszenia do udostępniania, naciśnij strzałkę na końcu pozycji Zezwalaj na edytowanie, a następnie naciśnij pozycję Dodaj szybką notatkę i wpisz wiadomość.

 4. Naciśnij pozycję wyślij Ukończono dodawanie . Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu.

Udostępnianie linku

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Udostępnianie linku.

 2. Określ, czy chcesz, aby adresaci mogli korzystać z pliku w trybie Edytowanie czy Wyświetlanie (tylko do odczytu).

 3. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić link. W celu wyświetlenia wszystkich opcji może być konieczne przewinięcie listy w górę.

Uwaga: Pamiętaj, że każda osoba mająca link może otworzyć, pobrać i zapisać dany dokument, a także przesłać link dalej.

Udostępnianie pliku jako załącznika

 1. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku > Wyślij pliki.

 2. Na liście Udostępnij naciśnij aplikację, za pomocą której chcesz wysłać załączony plik.

 3. Po wybraniu tej opcji zostanie otwarta wybrana aplikacja. Użyj jej do udostępnienia pliku.

Porada: Udostępnianie w postaci załącznika działa tylko w przypadku pojedynczych plików. Aby udostępnić folder, użyj pozycji Zaproś osoby lub Udostępnianie linku.

 1. W aplikacji OneDrive dla Firm otwórz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku . Aby udostępnić większą liczbę plików lub folderów, naciśnij pozycję Wybierz Wybierz pliki , naciśnij odpowiednie elementy, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie pliku .

 2. W obszarze Zapraszanie osób naciśnij tekst „Wpisz nazwę lub adres e-mail”, a następnie wprowadź imię i nazwisko osoby, której chcesz udostępnić dany element. Naciśnij pozycję Dodaj Dodawanie adresata , aby wprowadzić więcej imion i nazwisk.

  Uwaga: Spróbuj odszukać osobę, której chcesz udostępnić dany element, w obszarze udostępnij niedawnemu kontaktowi. Wystarczy nacisnąć imię i nazwisko, aby wysłać do tej osoby wiadomość z linkiem do udostępnianego pliku.

 3. Jeśli chcesz, aby odbiorcy mogli dodawać zmiany, zaznacz pole Zezwalaj na edytowanie. Wyczyść to pole, aby udostępnić adresatom plik w trybie tylko do odczytu.

  Porada: Aby dodać notatkę do zaproszenia do udostępniania, naciśnij strzałkę na końcu pozycji Zezwalaj na edytowanie, a następnie naciśnij pozycję Dodaj szybką notatkę i wpisz wiadomość.

 4. Naciśnij pozycję wyślij Ukończono dodawanie . Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu.

Gdy inna osoba udostępni Ci plik lub folder w usłudze OneDrive, zazwyczaj otrzymujesz wiadomość e-mail lub powiadomienie na urządzeniu z systemem Windows. Aby znaleźć udostępnione Ci pliki, w aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Udostępnione w górnej części aplikacji (konieczne może być przewinięcie w prawo w celu wyświetlenia pozycji Udostępnione).

Widok plików udostępnionych w aplikacji OneDrive dla systemu Android

Widok Udostępnione zawiera pliki udostępnione Tobie i pliki, które udostępniasz innym osobom. Po zalogowaniu się przy użyciu konta osobistego usługi OneDrive naciśnij imię i nazwisko osoby udostępniającej, aby znaleźć udostępnione przez nią pliki.

Uwaga: Widok Udostępnione wygląda inaczej w przypadku zalogowania się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego.

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive u góry ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij swoje konto osobiste, aby wyświetlić całkowitą ilość przestrzeni dyskowej oraz dostępne miejsce.

W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive w górnej części ekranu, następnie naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Opcje. Naciśnij pozycję PIN, następnie ustaw suwak do pozycji WŁĄCZONE i naciśnij Dodaj numer PIN. Wprowadź i potwierdź 4-cyfrowy numer, którego chcesz użyć jako numeru PIN.

Aby wylogować się osobistego konta usługi OneDrive lub konta usługi OneDrive dla Firm, otwórz aplikację, naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Ustawienia > Konta. Po wybraniu konta naciśnij pozycję Wyloguj.

Upewnij się, że zainstalowano wszystkie dostępne aktualizacje aplikacji. Podczas korzystania z połączenia Wi-Fi będą one pobierane i instalowane automatycznie. Aby wyświetlić dostępne aktualizacje, które nie zostały pobrane:

 1. W systemie Windows Phone 8.1 otwórz Sklep, naciśnij pozycję więcej Więcej , a następnie naciśnij pozycję pobrane.

 2. Jeśli zostanie wyświetlona aplikacja OneDrive, naciśnij ją, aby uzyskać więcej informacji, lub naciśnij pozycję Aktualizuj, aby od razu pobrać aplikację za pośrednictwem sieci komórkowej.

Jeśli nie widzisz w aplikacji pliku, którego szukasz, zobacz Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive.

Możesz ocenić aplikację OneDrive lub uzyskać pomoc, potrząsając urządzeniem.

W aplikacji OneDrive otwórz menu Ustawienia, naciśnij pozycję Wyloguj, a następnie zaloguj się ponownie, używając innego konta.

 1. Na telefonie znajdź zdjęcie lub klip wideo do przekazania. Aby udostępnić zdjęcie z albumu online, należy najpierw zapisać je na telefonie. W tym celu naciśnij zdjęcie, naciśnij pozycję więcej Więcej , naciśnij pozycję zapisz w telefonie, a następnie ponownie otwórz to zdjęcie z albumu Zapisane zdjęcia.

 2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub klip wideo, naciśnij pozycję „udostępnij”, a następnie naciśnij pozycję SkyDrive (obecnie: OneDrive).

 3. Jeśli chcesz, dodaj podpis, a następnie naciśnij pozycję przekaż.

  Zdjęcia zostaną przekazane w pełnej rozdzielczości. Aby zobaczyć przekazane zdjęcia, w aplikacji mobilnej OneDrive naciśnij pozycję Dokumenty, a następnie naciśnij pozycję elementy przekazane z telefonu komórkowego.

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Przesuń w lewo, aby przejść do obszaru aplikacje, a następnie naciśnij pozycję zdjęcia+aparat.

 3. Włącz opcję Automatycznie przekaż do usługi SkyDrive (obecnie: OneDrive).

  Uwagi: 

  • Jeśli Twój telefon ma tylko 256 MB pamięci RAM, automatyczne przekazywanie zdjęć do usługi OneDrive nie będzie możliwe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem telefonu.

  • Obrazy są przekazywane w niskiej rozdzielczości. Aby utworzyć kopię zapasową zdjęć w pełnej rozdzielczości, użyj aplikacji Zune na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Synchronizowanie muzyki, zdjęć i filmów. Jeśli chcesz przekazać obrazy w pełnej rozdzielczości, wykonaj czynności opisane w punkcie „Dodawanie zdjęcia lub klipu wideo”.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij i przytrzymaj plik lub folder, który chcesz udostępnić.

 2. Wybierz, czy chcesz wysłać link w wiadomości e-mail, czy skopiować link do schowka. Następnie wybierz, czy inne osoby będą mogły tylko wyświetlać plik, czy również go edytować.

 3. Jeśli wysyłasz link za pomocą poczty e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby udostępnić plik. Jeśli link został skopiowany do schowka, możesz teraz wkleić go do wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznej lub w sieci społecznościowej, aby go udostępnić.

W aplikacji OneDrive przejdź do obszaru ustawienia, aby wyświetlić całkowitą ilość przestrzeni dyskowej oraz dostępne miejsce.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive

Zobacz powiązane artykuły pomocy Usługa OneDrive dla systemu Android lub Usługa OneDrive dla systemu iOS.

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×