Korzystanie z Kreatora materiałów przenośnych w celu pakowania i rozpakowywania plików przeznaczonych do drukowania komercyjnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kreator materiałów przenośnych pakuje publikację i jej pliki połączone w jednym pliku, który można następnie oddać do komercyjnego punktu usług poligraficznych w celu wydrukowania. Można także przenieść spakowany plik na inny komputer w celu edytowania. Korzystanie z Kreatora materiałów przenośnych daje pewność, że wszystkie niezbędne pliki ukończonej publikacji zostaną przekazane osobie, która będzie z nią pracować lub ją czytać.

Po uruchomieniu kreatora określ, gdzie zostanie przekazany plik. Sposób pakowania publikacji w Kreatorze materiałów przenośnych zależy od wybranego miejsca docelowego.

W tym artykule

Co oznacza Kreatora materiałów przenośnych

Pakowanie publikacji przy użyciu Kreatora materiałów przenośnych

Rozpakowywanie i otwieranie plików programu Publisher drukowanych publikacji

Do czego służy Kreator materiałów przenośnych

Podczas pakowania publikacji w celu oddania jej do komercyjnego punktu usług poligraficznych Kreator materiałów przenośnych zapisuje publikację w pliku skompresowanym oraz w pliku PDF (Portable Document Format).

Uwaga : Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

Obsługa komercyjnego punktu usług poligraficznych może użyć pliku PDF do wydrukowania ukończonej publikacji, jeśli nie wymaga ona znacznych zmian. Jeśli po oddaniu publikacji do komercyjnego punktu usług poligraficznych zostaną znalezione błędy, obsługa komercyjnego punktu usług poligraficznych ma ograniczoną możliwość zmienienia pliku PDF. Obsługa komercyjnego punktu usług poligraficznych może na przykład poprawić obrazy, ale nie tekst lub czcionki. Skompresowany plik tworzony przez Kreatora materiałów przenośnych zawiera wszystkie pliki, których obsługa punktu usług poligraficznych potrzebuje do wykonania zmian i utworzenia końcowych wersji plików w celu wydrukowania publikacji.

Podczas zapisywania publikacji w pliku skompresowanym Kreator materiałów przenośnych wykonuje następujące czynności:

 • Uruchomienie modułu sprawdzania projektu w celu wykrycia wszystkich błędów i ułatwienie użytkownikowi naprawienia ich.

 • Aktualizacja łączy do grafiki połączonej.

 • Dołączenie plików grafiki połączonej do spakowanej publikacji.

 • Czcionki TrueType są osadzane w publikacji.

 • Utworzenie listy wszystkich czcionek, których kreator nie może osadzić.

 • Utworzenie raportu opisującego wszystkie problemy z grafiką połączoną.

 • Umożliwienie próbnego wydrukowania projektu.

Początek strony

Pakowanie publikacji przy użyciu Kreatora materiałów przenośnych

 1. W menu Plik wskaż polecenie Materiały przenośne, a następnie kliknij polecenie Zanieś do komercyjnego punktu usług poligraficznych.

 2. W okienku zadań Zanieś do komercyjnego punktu usług poligraficznych z listy W jaki sposób ta publikacja będzie drukowana? wybierz żądaną opcję:

  • Jeśli będzie używane drukowanie offsetowe, wybierz opcję Drukowanie komercyjne.

  • Jeśli publikacja zostanie oddana do firmy świadczącej usługi drukowania wysokiej jakości, wybierz opcję Wydruk wysokiej jakości.

  • Jeśli chcesz dostosować ustawienia pliku PDF w celu ich dopasowania do ustawień drukarki docelowej, wybierz opcję Inne, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia.

   Uwaga : Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

 3. Kliknij przycisk Opcje drukowania.

 4. W oknie dialogowym Opcje drukowania wykonaj odpowiednie zmiany, włącznie z ustawieniem znaczniki drukarskie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zapytaj obsługę punktu usług poligraficznych, czy jest konieczne wybranie opcji Znaczniki drukarskie.

 5. W obszarze Wybierz element do naprawienia napraw wszystkie błędy, które zidentyfikował program Publisher.

 6. Aby utworzyć plik w formacie PDF, w obszarze Eksportowanie zaznacz pole wyboru Utwórz plik PDF.

  Publikację można zapisać w skompresowanym pliku zawierającym plik programu Publisher, plik PDF lub oba te pliki. Obie opcje są domyślnie zaznaczone. Jeśli nie masz pewności, który format preferuje obsługa komercyjnego punktu usług poligraficznych, pozostaw zaznaczone obie opcje.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. W Kreatorze materiałów przenośnych wybierz lokalizację, do której chcesz wyeksportować plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli pakujesz wiele publikacji, zapisz każdą pakowaną publikację w osobnym folderze. W przeciwnym razie Kreator materiałów przenośnych zastąpi wszystkie istniejące dotychczas spakowane publikacje.

  Plik można zapisać na nośniku wymiennym, dysku twardym, dysku zewnętrznym lub dysku sieciowym.

  Zapisywanie plików na nośniku wymiennym

  Jeśli publikacja ma zostać oddana do punktu usług poligraficznych, należy kliknąć odpowiedni dysk (zazwyczaj oznaczony literą D lub E w przypadku nośników wymiennych, takich jak zapisywalny dysk CD czy dysk flash USB).

  Zapisywanie plików na dysku twardym, jak zewnętrzny dysk lub w sieci

  Aby umieścić pliki na dysku zewnętrznym, w sieci lub na dysku twardym komputera, należy kliknąć przycisk Przeglądaj, wybrać żądany dysk lub folder, a następnie kliknąć przycisk OK.

  Następnie można przekazać plik do witryny sieci Web, jeśli tylko dany komercyjny punkt usług poligraficznych korzysta z przesyłania plików przez sieć Web.

 9. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Drukuj próbny projekt wstępny, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pole wyboru Drukuj próbny projekt wstępny jest zawsze zaznaczone domyślnie. Użyj próbnego projektu wstępnego, aby przeczytać publikację i znaleźć wszelkie błędy w wydrukowanej wersji przed wysłaniem pliku do komercyjnego punktu usług poligraficznych. Naprawianie błędów przez obsługę komercyjnego punktu usług poligraficznych zazwyczaj zwiększa koszt drukowania.

Uwaga : Jeśli po spakowaniu plików zostały wykonane zmiany w publikacji, ponownie uruchom Kreatora materiałów przenośnych, aby zostały one uwzględnione w publikacji oddawanej obsłudze komercyjnego punktu usług poligraficznych.

Początek strony

Rozpakowywanie i otwieranie plików programu Publisher w przypadku publikacji drukowanej komercyjnie

Aby rozpakować publikację na jednym dysku lub na dysku sieciowym, wykonaj następujące czynności:

 1. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik zip lub pdf.

 2. Wpisz ścieżkę do folderu, w którym chcesz zapisać rozpakowane pliki, lub przejdź do odpowiedniego folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Aby otworzyć publikację w programie Publisher, przejdź do folderu, w którym znajdują się odpowiednie pliki, a następnie kliknij dwukrotnie plik o rozszerzeniu pub zawierający w nazwie wyrażenie PNG (na przykład publikacja1PNG.pub).

Uwaga : Czcionki osadzone w rozpakowanej publikacji można załadować na nowym komputerze, ale mogą one być używane tylko w tej publikacji, w której zostały osadzone.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×