Korzystanie z Edytora równań w programie Excel

Równanie Aby udokumentować formułę w arkuszu, można wstawić lub edytować równanie jako obiekt za pomocą Edytora równań firmy Microsoft. Równanie konstruuje się, wybierając symbole na pasek narzędziRównanie i wpisując zmienne i liczby. W górnym wierszu paska narzędzi Równanie można wybierać spośród ponad 150 symboli matematycznych. W dolnym wierszu można wybierać spośród różnorodnych szablonów i struktur zawierających symbole, takie jak ułamki, całki i sumy.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie równania za pomocą Edytora równań

Edytowanie równania w Edytorze równań

Wstawianie równania za pomocą Edytora równań

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić równanie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Obiekt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Obiekt kliknij kartę Utwórz nowy.

 4. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Microsoft Equation 3.0.

  Jeśli Edytor równań nie jest dostępny, może być konieczne jego zainstalowanie.

  Instalowanie Edytora równań

  1. Zamknij wszystkie programy.

  2. Kliknij aplet Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

  3. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Office <wydanie pakietu> 2007 lub Microsoft Office Excel 2007 w zależności od tego, czy program Excel został zainstalowany jako część pakietu Office, czy jako indywidualny program, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  4. Na ekranie Zmienianie instalacji pakietu Microsoft Office <wydanie pakietu> 2007 kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  5. Na karcie Opcje instalacji kliknij wskaźnik rozwijania (+) obok pozycji Narzędzia Office.

  6. Kliknij strzałkę obok pozycji Edytor równań, a następnie kliknij polecenie Uruchamiaj z Mojego komputera.

  7. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  8. Po ukończeniu instalacji Edytora równań uruchom ponownie program Office Excel 2007.

 5. W oknie dialogowym Obiekt kliknij przycisk OK.

 6. Edytuj równanie za pomocą opcji na pasku narzędzi Równanie.

  Jeśli potrzebujesz pomocy, w menu Pomoc kliknij polecenie Edytor równań - tematy Pomocy.

 7. Aby powrócić do programu Excel, kliknij pustą komórkę.

Początek strony

Edytowanie równania w Edytorze równań

 1. Kliknij dwukrotnie obiekt równania, który chcesz edytować.

 2. Edytuj równanie za pomocą opcji na pasku narzędzi Równanie.

  Jeśli potrzebujesz pomocy, w menu Pomoc kliknij polecenie Edytor równań - tematy Pomocy.

 3. Aby powrócić do programu Excel, kliknij pustą komórkę.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język