Korespondencja seryjna: reguły

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Informacje o polach i regułach korespondencji seryjnej

Ustawianie reguł

Informacje o polach i regułach korespondencji seryjnej

Reguły służą do sterowania procesem scalania informacji w programie Microsoft Word.

 • Pole ASK i pola FILLIN wyświetlenie monitu podczas scalania każdego rekord danych z dokumentem głównym w programie Word. Odpowiedź na monit pojawia się w określonej litery formularza, umowie lub innym dokumencie seryjnym wynikającą z rekordu danych.

  Pole ASK    Pola ASK należy użyć, gdy te same informacje mają zostać powtórzone w kilku miejscach dokumentu. Można na przykład wyświetlić monit z pytaniem o nazwę miesiąca, gdy ta nazwa występuje w kilku miejscach noty dotyczącej miesiąca.

  Pole FILLIN    Pola FILLIN należy użyć, gdy informacje mają zostać wstawione tylko raz, na przykład w spersonalizowanym dodatku do listu seryjnego.

 • Jeśli... Następnie... Jeszcze... reguły za pomocą pól IF do wyświetlania informacji na podstawie warunku, określonym przez użytkownika. Załóżmy, że plik danych klienta zawiera zarówno połączenia krajowe i międzynarodowe adresy. Pole Kraj/Region w adresach krajowych jest puste. Za pomocą If... Następnie... Jeszcze... regułę, aby spersonalizować wiadomość dla wszystkich adresatów. Na przykład może zostać wyświetlony adresatów, których pole Kraj/Region jest puste "Będzie welcomed do bram na nadejście" należy wszystkim innym adresatom może zostać wyświetlony, "będzie welcomed przy biurku u celne."

 • Ustawianie pól (Przypisz zakładkę) pozwalają na przypisanie tekstu, liczby lub innych informacji do zakładka. Informacje mogą być wielokrotnie używane w tworzonych dokumentach. Jeśli informacje zmienią się, można edytować pola SET jeden raz zamiast przeszukiwać dokument główny i zmieniać każde wystąpienie. W każdym miejscu, w którym chcesz wstawić zawartość pola SET, należy wstawić pole REF.

  W liście seryjnym z informacją o wydarzeniu można na przykład użyć pola SET w celu przypisania nazwy wydarzenia do zakładki. W każdym miejscu dokumentu, w którym występuje nazwa wydarzenia, należy wstawić pole REF z odwołaniem do zakładki skonfigurowanej w polu SET. Aby użyć tego samego listu seryjnego przy okazji innego wydarzenia, wystarczy po prostu zmienić nazwę wydarzenia w polu SET.

Można też użyć MERGEREC, MERGESEQNASTĘPNEGO, NEXTIFi SKIPIF pól w korespondencji seryjnej.

Początek strony

Ustawianie reguł

Podczas konfigurowania scalania można ustawiać reguły korespondencji seryjnej.

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie pól kliknij pozycję Reguły.

  Office 2010 Ribbon

 2. Kliknij pole, które chcesz wstawić.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×