Korespondencja seryjna: kończenie i scalanie

Scalone dokumenty można drukować lub modyfikować pojedynczo. Można również drukować lub zmieniać wszystkie dokumenty lub ich określony podzestaw.

Aby wydrukować podzestaw dokumentów, można wskazać go, określając zakres numerów rekordów. Zamiast podawać numery rekordów, można też wydrukować strony, wykonując instrukcje z sekcji „Zmienianie pojedynczych kopii dokumentu” w artykule Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów.

Co chcesz zrobić?

Drukowanie scalonych dokumentów

Zmienianie pojedynczych kopii dokumentu

Zapisywanie dokumentu głównego

Drukowanie scalonych dokumentów

  1. Na karcie Korespondencja w grupie Kończenie kliknij przycisk Zakończ i scal, a następnie kliknij pozycję Drukuj dokumenty.

    Wstążka w pakiecie Office 2010

  2. Wybierz, czy chcesz wydrukować cały zestaw dokumentów, tylko obecnie wyświetlaną kopię, czy podzestaw zestawu, który jest określony przez numery rekordów.

Zmienianie pojedynczych kopii dokumentu

  1. Na karcie Korespondencja w grupie Kończenie kliknij przycisk Zakończ i scal, a następnie kliknij pozycję Edytuj poszczególne dokumenty.

    Wstążka w pakiecie Office 2010

  2. Określ, czy chcesz edytować cały zestaw dokumentów, tylko obecnie wyświetlaną kopię, czy podzestaw zestawu, który jest określony przez numery rekordów. Program Word kompiluje edytowane kopie w pojedynczym pliku z symbolami podziałów stron między kopiami dokumentu.

Po zakończeniu edytowania nowego pliku dokumentów można je wydrukować, klikając kartę Plik, pozycję Drukuj, a następnie przycisk Drukuj.

Zapisywanie dokumentu głównego

Należy pamiętać, że zapisywane scalone dokumenty są odrębne od dokumentu głównego. Warto zapisać też sam dokument główny, jeśli jest przewidywane ponowne użycie go w innej sesji korespondencji seryjnej.

Zapisanie dokumentu głównego spowoduje zapisanie jego połączenia z plikiem danych. Po następnym otwarciu dokumentu głównego pojawi się monit o ponowne scalenie informacji z pliku danych z dokumentem głównym.

  • Kliknięcie przycisku Tak spowoduje otwarcie dokumentu ze scalonymi informacjami z pierwszego rekordu.

Jeśli klikniesz przycisk Nie, połączenie między dokumentem głównym a plikiem danych zostanie przerwane. Dokument główny stanie się wtedy standardowym dokumentem programu Word. Pola zostaną zastąpione unikatowymi informacjami z pierwszego rekordu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×