Korespondencja seryjna: dopasowywanie pól

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby upewnić się, że program Word znajdzie kolumny w pliku danych, który odpowiada każdej elementowi adresu lub powitania, może być konieczne dopasowanie pól korespondencji seryjnej w programie Word do kolumn w pliku danych programu.

Gdy klikniesz przycisk Dopasuj pola w grupie Wpisywanie i wstawianie pól na karcie Korespondencja, zostanie otwarte okno dialogowe Dopasowywanie pól.

Okno dialogowe Dopasowywanie pól

Z lewej strony znajduje się lista z elementami adresu i pozdrowienia. Z prawej strony znajdują się nagłówki kolumn z pliku danych.

Program Word przeszukuje w kolumnie, która jest zgodna z każdego elementu. Na ilustracji automatycznie dopasowana kolumna z nazwą pliku danych do Tytuł grzecznościowy. Ale program Word nie może zgodnie z innymi elementami. Z tego pliku danych na przykład nie dopasowanie drugie imię.

Na liście po prawej stronie można wybrać kolumny z pliku danych, która odpowiada elementowi po lewej stronie. Rekord jest Tytuł grzecznościowy, Unikatowy identyfikator nie jest dopasowany. Etykieta korespondencji seryjnej, nie trzeba używać wszystkich pól. Jeśli dodasz pole, które nie zawiera danych z pliku danych, pojawi się w dokumencie korespondencji jako pusty symbol zastępczy — zazwyczaj pusty wiersz lub ukryte pole.

Początek strony

Aby zamapować pola, należy kliknąć przycisk Dopasuj pola w grupie Wpisywanie i wstawianie pól na karcie Korespondencja.

W programie Word, na karcie Korespondencja w grupie wpisywanie i wstawianie pól

Zostanie otwarte okno dialogowe Dopasowywanie pól.

Okno dialogowe Dopasowywanie pól

Z lewej strony znajduje się lista z elementami adresu i pozdrowienia. Z prawej strony znajdują się nagłówki kolumn z pliku danych.

Program szuka kolumny pasującej do każdego elementu. Na ilustracji widać, że kolumna Nazwisko z pliku danych została automatycznie dopasowana do pola Nazwisko. Jednak nie wszystkie elementy zostały dopasowane przez program Word. W przypadku tego pliku danych nie powiodło się na przykład dopasowanie kolumny Imię.

Na liście po prawej stronie można wybrać kolumny z pliku danych, która odpowiada elementowi po lewej stronie. Na rysunku w kolumnie Nazwa odpowiada Imię. Jest poprawny, Tytuł grzecznościowy, Unikatowy identyfikator i drugie imię nie zostały dopasowane. Dokument korespondencji seryjnej, nie trzeba używać wszystkich pól. Jeśli dodasz pole, które nie zawiera danych z pliku danych, pojawi się w dokumencie korespondencji jako pusty symbol zastępczy — zazwyczaj pusty wiersz lub ukryte pole.

Okno dialogowe Dopasowywanie pól

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×