Kopiowanie tekstu z jednego pliku do drugiego

Podczas wycinania lub kopiowania tekstu, a następnie wklejania go do tego samego lub innego dokumentu programu Word można wybrać, czy tekst ma zachować oryginalne formatowanie, czy przyjąć formatowanie tekstu otaczającego go w miejscu wklejenia. Sposób formatowania zaznaczenia w programie Word podczas wykonywania prostej operacji wycinania i wklejania z innego dokumentu zależy od tego, czy zaznaczenie zawiera znacznik akapitu lub podział sekcji.

Jeśli zaznaczenie

Program Word stosuje

Nie zawiera znacznika akapitu Znacznik akapitu

Styl znaków i wszelkie dodatkowe formaty znaków zastosowane do zaznaczenia.

Jest pojedynczym znacznikiem akapitu

Styl akapitu i jakiekolwiek dodatkowe formaty zostaną zastosowane do akapitu.

Obejmuje znacznik akapitu

Styl akapitu i jakiekolwiek dodatkowe formaty zostaną zastosowane do akapitu. Program Word stosuje również styl znaku i wszystkie dodatkowe formaty znaków zastosowane do zaznaczenia.

Zawiera podział sekcji

Całe formatowanie poprzedzającej je sekcji, włącznie z marginesami, liczbą kolumn, numerami wierszy, rozmiarem i orientacją strony oraz nagłówkami i stopkami.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zachowywanie formatowania oryginalnego tekstu

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wyciąć lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze POLECENIE + X, aby wyciąć tekst, lub klawisze POLECENIE + C, aby skopiować tekst.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze POLECENIE + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania  Opcje wklejania , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie jest widoczny przycisk Opcje wklejania

  1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

  2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Edycja.

  3. W obszarze Opcje wycinania i wklejania zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

 4. Kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.

  Uwaga: W przypadku wklejania elementów z listy punktowanej lub numerowanej do dokumentu zawierającego listę punktowaną lub numerowaną opcja Zachowaj formatowanie źródłowe może być niewidoczna po kliknięciu przycisku Opcje wklejania.

Zmiana formatowania tekstu oryginalnego, aby dopasować je do formatowania docelowego

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wyciąć lub skopiować, a następnie naciśnij klawisze POLECENIE + X, aby wyciąć tekst, lub klawisze POLECENIE + C, aby skopiować tekst.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze POLECENIE + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania  Opcje wklejania , który pojawia się po wklejeniu tekstu.

  Po wklejeniu tekstu nie jest widoczny przycisk Opcje wklejania

  1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

  2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Edycja.

  3. W obszarze Opcje wycinania i wklejania zaznacz pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Zachowanie formatowania, na przykład pogrubienia lub kursywy

Kliknij pozycję Uwzględnij formatowanie docelowe.

Usunięcie całego oryginalnego formatowania z wklejanego tekstu

Kliknij opcję Zachowaj tylko tekst.

Uwagi: 

 1. Jeśli w zaznaczeniu znajduje się zawartość, która nie jest tekstem, opcja Zachowaj tylko tekst powoduje odrzucenie tej zawartości lub przekonwertowanie jej na tekst. Na przykład użycie opcji Zachowaj tylko tekst podczas wklejania zawartości, w której znajdują się obrazy i tabela, spowoduje, że obrazy zostaną pominięte we wklejanej zawartości, natomiast tabela zostanie przekonwertowana na szereg akapitów.

 2. Jeśli zaznaczenie zawiera listę punktowaną lub numerowaną, opcja Zachowaj tylko tekst może powodować odrzucenie punktorów lub numeracji, w zależności od domyślnego ustawienia wklejania tekstu w programie Word. W celu zachowania znaków punktorów i numeracji można przekonwertować formatowanie listy punktowanej lub numerowanej na akapity zaczynające się od znaków punktorów lub numeracji.

Zobacz też

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Kopiowanie formatowania

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×