Kopiowanie tabeli programu Word do programu Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas przenoszenia danych z tabeli programu Microsoft Office Word do programu Microsoft Office Excel nie trzeba ponownie wpisywać danych, ponieważ można skopiować je z programu Word bezpośrednio do programu Excel. Podczas kopiowania danych z tabeli programu Word do arkusz programu Excel dane z każdej komórki tabeli programu Word są wklejane do poszczególnych komórek w arkuszu.

Ważne : W celu skorzystania z funkcji obliczeniowych programu Excel może być konieczne oczyszczenie wklejonych danych. Na przykład w komórkach mogą znajdować się niepożądane dodatkowe odstępy, liczby mogły zostać wklejone jako tekst (zamiast wartości numerycznych, na których można prowadzić obliczenia) lub daty mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dziesięć najlepszych sposobów oczyszczania danych.

 1. Zaznacz wiersze i kolumny tabeli w dokumencie programu Word, które chcesz skopiować do arkusza programu Excel.

 2. Aby skopiować zaznaczenie, naciśnij klawisze CTRL+C.

 3. W arkuszu programu Excel zaznacz lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić tabelę programu Word.

  Uwaga : Przed wklejeniem danych upewnij się, że obszar wklejania jest pusty. Dane z komórek tabeli programu Word zastąpią wszelkie istniejące dane w komórkach arkusza w obszarze wklejania. W razie konieczności przejrzyj najpierw tabelę w programie Word, aby sprawdzić jej rozmiary.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku .

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

  Skrót klawiaturowy  Można też nacisnąć klawisze CTRL+V.

 5. Aby dostosować formatowanie, kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku obok wklejonych danych, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Aby użyć formatowania zastosowanego do komórek arkusza, kliknij opcję Dopasuj formatowanie docelowe.

  • Aby użyć formatowania tabeli programu Word, kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.

Uwaga : Zawartość każdej komórki tabeli programu Word jest wklejana do pojedynczej komórki w programie Excel. Po wklejeniu danych można je rozmieścić w dodatkowych komórkach w kolumnie (na przykład w celu umieszczenia imion i nazwisk w osobnych komórkach) przy użyciu polecenia Tekst jako kolumny (karta Dane, grupa Narzędzia danych).

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Rozkładanie zawartości komórki do sąsiadujących kolumn.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×