Kopiowanie raportów, kalendarzy i widoków w programie Project

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Narzędzie Organizator pozwala kopiować raporty, kalendarze i inne elementy do innych projektów lub do szablonu globalnego (Global.MPT). Element skopiowany do szablonu globalnego jest dostępny we wszystkich projektach.

Jednak nie może być konieczne do wykonania, co ma za pomocą organizatora. W rzeczywistości projektu domyślne zachowanie jest automatycznie skopiować wszystkie nowe widoki i powiązanych elementów, które można tworzyć do szablonu globalnego. Dotyczy to również istniejące elementy, których zapisać prezentację pod nową nazwą. Aby zmienić to zachowanie, wybierz pozycję plik > Opcje > Zaawansowane. To ustawienie znajduje się w sekcji Wyświetlanie:

Opcja Automatycznie dodaj nowe widoki, tabele, filtry i grupy do szablonu globalnego

Korzystanie z Organizatora

Jeśli opisane wyżej ustawienie zostało wyłączone i chcesz skopiować zaznaczone elementy do szablonu globalnego albo chcesz skopiować element z jednego projektu do innego, musisz użyć Organizatora.

Organizator umożliwia też kopiowanie do innych projektów lub do szablonu globalnego niestandardowych stylów tekstu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie czcionki tekstu w widoku.

Uwagi: 

 • Organizator nie umożliwia kopiowania informacji o zadaniach. Jeśli konkretne zadania mają być częścią każdego projektu, zapisz plik projektu jako zwykły szablon.

 • W szablonie globalnym nie można przechowywać wartości z niestandardowych list wartości (takich jak wartości odnośników). Także do tego należy użyć zwykłego szablonu.

Kopiowanie elementów do szablonu globalnego

Załóżmy, że dostosowujesz domyślny wykres Gantta za pomocą kolumn kosztów i chcesz go używać w przyszłych projektach. Skopiuj ten widok do szablonu globalnego, wykonując poniższe czynności:

 1. Wybierz pozycję plik > Organizator.

  (W programie Project 2007, wybierz polecenie Narzędzia > Organizator.)

 2. W oknie dialogowym Organizator wybierz kartę widoków.

  Okno dialogowe Organizator w programie Project.

  Uwaga: Aby skopiować innych elementów projektu, wybierz inną kartę, takie jak kalendarze.

  Po lewej stronie znajduje się lista elementów szablonu globalnego, a po prawej — elementów bieżącego projektu. Przenieś element niestandardowy ze strony prawej na lewą.

  Uwaga:  Aby wyświetlić elementy programu Project z innych projektów, musisz wcześniej otworzyć te pliki projektów.

 3. Wybierz widok niestandardowy po prawej stronie, a następnie wybierz polecenie Kopiuj.
  Organizator programu Project z listą elementów obecnie otwartego projektu.

  widok niestandardowy jest kopiowana do szablonu globalnego i wyświetlane po lewej stronie.

 4. Jeśli widok dostosowany zawiera kolumny, które zostały dodane, będzie konieczne kopiować skojarzoną tabelę. Wybierz kartę tabele, a następnie skopiuj tabelę do szablonu globalnego. Skojarzoną tabelę mogą mieć taką samą nazwę jak widok, ale jeśli nie widzisz prawdopodobnych dopasowanie, skopiuj tabelę wpis.

  Wszystkich Twoich projektach będą mieć dostępne z właściwymi tabelami źródłowymi widoki niestandardowe.

Kopiowanie elementów bezpośrednio do innego projektu

Jeśli chcesz skopiować elementy programu Project z jednego projektu do innego (ale nie do szablonu globalnego):

 1. Otwórz oba projekty (projekt „źródłowy”, zawierający dostosowane elementy, i projekt „docelowy”, do którego chcesz je skopiować).

 2. W projekcie źródłowym, wybierz pozycję plik > Organizator.

  (W programie Project 2007, wybierz polecenie Narzędzia > Organizator.)

 3. Na liście dostępnych pozycji wybierz projekt docelowy.

  Wybieranie pliku projektu docelowego w Organizatorze programu Project.

  Uwaga: Aby skopiować innych elementów projektu, wybierz inną kartę, takie jak kalendarze.

 4. Zaznacz dostosowane elementy po prawej stronie, a następnie wybierz polecenie Kopiuj, aby skopiować je do projektu docelowego.

Jeśli istniejącego kalendarza zawiera wiele samej dni wolnych i inne elementy kalendarza, które ma być używany w nowego kalendarza, można utworzyć nowy kalendarz na istniejącego kalendarza. Kopiowanie istniejącego kalendarza w Microsoft Project Web App, a następnie zmodyfikuj kopię w klasycznej wersji programu Project. Na przykład jeśli standardowy kalendarz w Twojej organizacji są zapisywane wszystkie unikatowe dni wolnych i wydarzeń organizacji, ale trzeba osobny kalendarz, aby odzwierciedlała wszystkich każdego dnia pracy z harmonogramem, możesz skopiować kalendarz standardowy i następnie zmodyfikuj ją dla cały dzień, harmonogram każdego dnia.

Aby utworzyć nowy kalendarz jako kopii istniejącego kalendarza:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Dane na poziomie przedsiębiorstwa wybierz Kalendarze organizacji.

 3. Zaznacz wiersz, który zawiera kalendarz, który chcesz skopiować, a następnie wybierz Kalendarz Kopiuj.

 4. W oknie dialogowym Kopiuj kalendarz wpisz nazwę, której chcesz użyć dla nowego kalendarza w polu Nazwa, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kalendarza zostanie dodany do listy na stronie Kalendarzy przedsiębiorstwa.

 5. Zaznacz wiersz, który zawiera nowy, skopiowany kalendarz, a następnie wybierz Edytowania kalendarza.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń systemu Windows, zaloguj się do Microsoft Project Server 2010.

  Program Project Professional zostanie otwarty i zostanie wyświetlone okno dialogowe Zmień czas pracy.

 6. Korzystanie z kalendarza z kartami Wyjątki i Tygodnie robocze do modyfikowania czas pracy i czas wolny dla Twojej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Modyfikowanie godzin pracy i czas wolny.

 7. Wybierz przycisk OK w oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy, aby zapisać nowy kalendarz na serwerze Project Server.

 8. Zamknij program Project.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×