Kopiowanie określonej zawartości lub określonych atrybutów komórki w arkuszu

Określoną zawartość lub określone atrybuty komórki, takie jak formuły, formaty czy komentarze, można kopiować i wklejać ze Schowka w arkusz przy użyciu polecenia Wklej specjalnie.

 1. W arkuszu zaznacz komórki zawierające dane lub atrybuty, które chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy  Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszar wklejania.

  Porada : Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz się do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

  Skrót klawiaturowy  Możesz też nacisnąć klawisze CTRL+ALT+V.

 5. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić dane statyczne, kliknij odpowiedni atrybut skopiowanych danych.

Kliknij tę opcję

Efekt

Wszystko

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania.

Formuły

Powoduje wklejenie tylko formuł wprowadzonych na pasku formuły.

Wartości

Powoduje wklejenie tylko wartości wyświetlanych w komórkach.

Formaty

Powoduje wklejenie tylko formatowania komórek.

Komentarze

Powoduje wklejenie tylko komentarzy dołączonych do komórki.

Sprawdzanie poprawności

Powoduje wklejenie do obszaru wklejania reguł sprawdzania poprawności danych kopiowanych komórek.

Użyj wyłącznie motywu źródłowego

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i jej formatowania za pomocą motywu zastosowanego do danych źródłowych.

Wszystko poza obramowaniem

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki z formatowaniem motywu dokumentu zastosowanym do skopiowanych danych.

Szerokości kolumn

Powoduje wklejenie szerokości kolumny lub zakresu kolumn do innej kolumny lub zakresu kolumn.

Formuły i formaty liczb

Powoduje wklejenie tylko formuł i wszystkich opcji formatowania liczb z wybranych komórek.

Wartości i formaty liczb

Powoduje wklejenie tylko wartości i opcji formatowania liczb z wybranych komórek.

 • Aby wkleić połączone dane, kliknij opcję Wszystko lub Wszystko poza obramowaniem.

 • W razie potrzeby wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Aby połączyć matematycznie zawartość obszar kopiowania z zawartością obszaru wklejania, w obszarze Operacja określ operację matematyczną, którą chcesz zastosować do skopiowanych danych.

Kliknij tę opcję

Efekt

Brak

Powoduje wklejenie zawartości obszaru kopiowania bez operacji matematycznej.

Dodaj

Powoduje dodanie wartości z obszaru kopiowania do wartości z obszaru wklejania.

Odejmij

Powoduje odjęcie wartości z obszaru kopiowania od wartości z obszaru wklejania.

Przemnóż

Powoduje pomnożenie wartości z obszaru wklejania przez wartości z obszaru kopiowania.

Podziel

Powoduje podzielenie wartości z obszaru wklejania przez wartości z obszaru kopiowania.

 • Uwaga : Operacje matematyczne można stosować tylko do wartości. Aby można było wybrać opcję inną niż Brak, należy wybrać w obszarze Wklej opcję Wszystko, Wartości, Wszystko poza obramowaniem lub Wartości i formaty liczb.

 • Aby zapobiec zastępowaniu wartości w obszarze wklejania, gdy w obszarze kopiowania występują puste komórki, wybierz opcję Pomijaj puste.

 • Aby zamienić kolumny ze skopiowanymi danymi na wiersze (lub odwrotnie), wybierz opcję Transpozycja.

  Uwaga : W zależności od typu kopiowanych danych oraz wybranych opcji w obszarze Wklej niektóre opcje mogą być niedostępne.

 • Aby połączyć wklejone dane z danymi oryginalnymi, kliknij opcję Wklej łącze.

  Po wklejeniu łącza do skopiowanych danych w skopiowanej komórce lub w skopiowanym zakresie komórek w nowej lokalizacji zostaje wprowadzone odwołanie bezwzględne.

  Uwaga : Opcja Wklej łącze jest dostępna tylko wtedy, gdy w oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej wybrano opcję Wszystko lub Wszystko poza obramowaniem.

Porada : Skopiowane formuły lub wartości albo połączone dane można też wstawić do obszaru wklejania przez kliknięcie przycisku Wklej (na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek), a następnie kliknięcie pozycji Formuły, Wklej wartości lub Wklej łącze.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×