Kopiowanie notatek lub nagrań z komputera Pocket PC lub telefonu Smartphone — informacje

Notatki (pliki pwi) z przenośnego komputera Pocket PC z systemem Microsoft Windows lub nagrania głosowe z komputera Pocket PC lub telefonu Smartphone można importować do programu Microsoft Office OneNote 2003 na lokalnym komputerze. Skopiowane notatki lub nagrania z urządzenia przenośnego do programu OneNote, można przechowywać w jednym miejscu. Ułatwia to organizowanie, przeglądanie i wyszukiwanie notatek i nagrań, a także tworzenie pełnego archiwum notatek i nagrań.

Uwaga: Niektóre z funkcji opisanych w tym temacie są dostępne tylko po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Office OneNote 2003. Aby dowiedzieć się więcej o dodatku Service Pack i sposobie jego pobierania, zobacz witrynę Funkcje uwzględnione w dodatku Service Pack programu OneNote 2003.

Notatki i nagrania importowane z urządzenia przenośnego do programu OneNote są dodawane do sekcji o nazwie Skopiowano z urządzenia. Program OneNote tworzy tę sekcję przy pierwszym importowaniu notatek z urządzenia przenośnego.

W przypadku notatek importowanych z komputera Pocket PC każdy plik notatki jest importowany do programu OneNote jako osobna strona, a wszystkie notatki zawarte w pliku .pwi są dodawane do pojedynczego kontenera notatek. Notatki odręczne są dodawane jako obrazy na odpowiednich stronach w programie OneNote. Do zaimportowanych notatek odręcznych można również stosować funkcję rozpoznawania pisma ręcznego. Rozpoznawanie pisma ręcznego jest obsługiwane tylko dla komputerów Tablet PC.

W przypadku nagrań głosowych importowanych z komputera Pocket PC lub telefonu Smartphone strona jest tworzona dla każdego importowanego nagrania, a łącze do każdego pliku nagrania jest dodawane do odpowiedniej strony. Można kliknąć ikonę dźwięku, aby otworzyć okno nagrywanie głosu.

Użytkownik może skonfigurować program OneNote do automatycznego kopiowania notatek lub nagrań z urządzenia przenośnego przy każdorazowym podłączeniu go do komputera wówczas, gdy program OneNote jest uruchomiony, albo może zainicjować ten proces ręcznie.

Jeśli użytkownik doda notatki lub nagrania głosowe do urządzenia przenośnego po ich ostatnim importowaniu do programu OneNote, importowane są tylko notatki lub nagrania głosowe nowo dodane lub zmodyfikowane. Ponadto podczas importowania notatek lub nagrań głosowych do programu OneNote, oryginalne pliki na urządzeniu przenośnym nie są usuwane.

Uwaga: 

  • Nie można eksportować notatek z programu OneNote do urządzenia przenośnego. Można jedynie kopiować notatki z urządzenia przenośnego do programu OneNote.

  • Aby importować nagrania głosowe z telefonu Smartphone, należy podłączyć telefon Smartphone bezpośrednio do komputera. Na przykład nagrania głosowe nie zostaną skopiowane do programu OneNote podczas synchronizacji z serwerem.

Wymagania

Programu OneNote można używać do importowania notatek Pocket PC z komputerów Pocket PC z systemem Windows Mobile 2003, 2002 lub 2000. Programu OneNote można również używać do importowania nagrań głosowych z telefonów Smartphone z systemem Windows Mobile 2003.

Aby skopiować notatki lub nagrania z urządzenia przenośnego do programu OneNote, trzeba zainstalować na komputerze i skonfigurować program Microsoft ActiveSync w wersji 3.7.1 lub nowszej. ActiveSync to oprogramowanie do synchronizacji dla komputerów Pocket PC i telefonów Smartphone z systemem Windows Mobile. Najnowszą wersję programu Microsoft ActiveSync można pobrać z witryny Microsoft — centrum pobierania (w języku angielskim).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×