Kopiowanie kształtu z jednego wzornika do innego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wzornik (plik vss) to kolekcja kształtów skojarzonych z określonym szablonem programu Microsoft Office Visio (plikiem vst). Aby usprawnić sobie pracę, można skopiować kształt z określonego wzornika do wzornika Ulubione, nowego wzornika lub istniejącego wzornika niestandardowego.

  1. W otwartym wzorniku zawierającym kształt, który chcesz skopiować, kliknij prawym przyciskiem myszy ten kształt, wskaż polecenie Dodaj do moich kształtów w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Ulubione, polecenie Dodaj do nowego wzornika lub polecenie Dodaj do istniejącego wzornika.

  2. Aby otworzyć wzornik zawierający skopiowany kształt, w menu Plik wskaż polecenie Kształty, a następnie wskaż polecenie Moje kształty lub nazwę innego folderu zawierającego wzornik.

    Uwagi : 

    • Kształty we wzornikach programu Visio są często nazywane kształtami wzorcowymi. Przeciągnięcie kształtu wzorcowego na stronę rysunku powoduje utworzenie kopii (wystąpienia) wzorca. Sam wzorzec pozostaje we wzorniku, dzięki czemu można z niego korzystać w dalszym ciągu do tworzenia nowych kopii wzorca na stronach rysunków.

    • Kształty wzorcowe programu Visio dostarczane przez firmę Microsoft Corporation są chronione prawem autorskim. Można je kopiować i reorganizować do własnego użytku oraz rozpowszechniać rysunki zawierające te kształty. Nie można sprzedawać ani rozpowszechniać oryginalnych ani zmodyfikowanych kształtów wzorcowych programu Visio.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×