Kopiowanie kalendarzy do innego projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby skopiować kalendarz (dotyczy to również kalendarza niestandardowego) z jednego projektu do drugiego lub aby udostępnić go dla wszystkich nowych bądź istniejących projektów, można użyć funkcji organizator.

  1. Aby skopiować kalendarz z jednego projektu do drugiego, otwórz oba projekty.

    Uwaga: Aby skopiować kalendarz do plik globalny lub z tego pliku, wystarczy otworzyć tylko ten projekt, do którego lub z którego mają zostać skopiowane kalendarze.

  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Organizator, a następnie kliknij kartę Kalendarze.

  3. Na liście Kalendarze dostępne w, znajdującej się po lewej stronie w oknie Organizatora, kliknij projekt (lub plik globalny), z którego ma zostać skopiowany kalendarz.

  4. Na liście Kalendarze dostępne w, znajdującej się po prawej stronie w oknie Organizatora, kliknij projekt (lub plik globalny), do którego ma zostać skopiowany kalendarz.

  5. W polu znajdującym się pod nazwą otwartego projektu (po lewej stronie) zaznacz kalendarz do skopiowania.

    Aby zaznaczyć wiele kalendarzy, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie kalendarze.

  6. Kliknij przycisk Kopiuj.

Uwaga: Polecenia Kopiuj nie można używać do tworzenia pozycji w szablon globalny przedsiębiorstwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania zmian obejmujących całą organizację, należy skontaktować się z administrator serwera.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×