Kopiowanie i wklejanie wierszy do modelu danych w dodatku Power Pivot

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli model danych jest używany jako podstawa raportu w formie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego albo raportu programu Power View i ten model zawiera dane skopiowanie z innych arkuszy, można dodać więcej wierszy, wklejając je do okna dodatku Power Pivot.

Opcje Wklej i dołącz oraz Wklej i zamień są dostępne tylko podczas dodawania lub zamieniania danych w tabeli, która została utworzona w wyniku operacji kopiowania i wklejania ze Schowka. Za pomocą opcji Wklej i dołącz oraz Wklej i zamień nie można dodawać danych do połączonej tabeli ani tabeli zaimportowanych danych.

Dane, które wklejanie ze Schowka musi być w formacie HTML, na przykład dane, które są kopiowane z programu Excel lub Word. Możesz skopiować i wkleić całą tabelę lub zakres w Power Pivot.  Power Pivot automatycznie wykryje i dotyczą wklejone dane typy danych. Można też ręcznie zmodyfikowanie typu danych lub wyświetlanie formatowania kolumny.

Uwaga: Jeśli chcesz stale aktualizować dane arkusza i odzwierciedlać te dane w modelu, zastosuj inne podejście. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie danych z arkusza kalkulacyjnego do modelu danych przy użyciu tabel połączonych.

 1. Skopiuj dane do Schowka.

 2. Otwórz okno dodatku Power Pivot.

 3. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Schowek > Wklej.

 4. W oknie dialogowym Podgląd wklejania podaj nazwę tabeli tworzonej w dodatku Power Pivot w celu przechowywania danych.

 5. Kliknij przycisk OK, aby wkleić dane do tabeli. Zwróć uwagę, że tabela jest częścią modelu, ale nie jest tabelą połączoną. Utworzona tabela jest tabelą autonomiczną obsługiwaną ręcznie przez wklejanie aktualizacji ze Schowka.

 6. Później możesz dodać lub usunąć wiersze w tej tabeli. Otwórz kartę zawierającą tabelę, do której chcesz dodać więcej wierszy, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Narzędzia główne > Schowek > Wklej i dołącz, aby wkleić zawartość Schowka jako dodatkowe wiersze w wybranej tabeli. Nowe wiersze zostaną dodane na końcu tabeli.

  • Kliknij pozycję Narzędzia główne > Schowek >Wklej i zamień, aby zastąpić wybraną tabelę zawartością Schowka. Wszystkie istniejące nazwy nagłówków kolumn pozostają w tabeli, a relacje są zachowywane, więc nie trzeba kopiować nagłówków kolumn z oryginalnego źródła.

   Uwagi: 

   • Gdy jest używane polecenie Wklej i dołącz lub Wklej i zamień, nowe dane muszą zawierać dokładnie taką samą liczbę kolumn jak stare dane. Najlepiej aby dane we wklejanych lub dołączanych kolumnach były takiego samego typu jak dane w tabeli docelowej albo typu z nim zgodnego. W niektórych przypadkach można użyć innego typu danych, ale zazwyczaj powoduje to wyświetlenie błędu Niezgodność typów.

   • Opcje Wklej i dołącz oraz Wklej i zamień są dostępne tylko podczas pracy z tabelą utworzoną w wyniku wklejenia danych ze Schowka. Za pomocą opcji Wklej i dołącz oraz Wklej i zamień nie można dodawać danych do połączonej tabeli ani tabeli zaimportowanych danych.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×